למה המדינה מתנגדת לחשוף לציבור תיק מלפני 60 שנה?

נועם קוריס
נועם קוריס

ליאת בנמלך כבוד רשמת בית המשפט העליון נדרשה לתת החלטה לאחרונה בעתירה שהגיש מר אריאל אילוז ובה דרישה לעיין בתיק פלילי משנת 1962, לצורכי מחקר אקדמי.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס – על המלצות משטרה בתקשורת

עו"ד נועם קוריס- נוסחה למיליון הראשון

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע

עו"ד נועם קוריס: תקנון בחינם לאתר אינטרנט

המבקש עתר לבית המשפט בבקשה לעיין בתיקים בעניינו הפלילי של יוסף גרמה, וזאת לטענתו לצורך מחקר אקדמי.

המדינה הביעה הסתייגות ממתן עיון מלא, בציינה כי התיק כולל עדויות וחוות דעת פסיכיאטריות אשר חשיפתם עשויה לפגוע בצנעת הפרט של המערער ובני משפחתו (חרף חלוף הזמן).

כבוד הרשמת קבעה, כי על פי תרשומת המזכירות תיק ע"פ 172/62 לא הועבר לבית המשפט מגנזך המדינה (על פי התרשמות התיק חסר). אשר לעיון המבוקש בע"פ 181/62 – לאחר שעיינה בכל החומר שבתיק ושקלה את הדברים, החליטה כבוד הרשמת להתיר את העיון, בכפוף לאמור להלן.

נקודת המוצא, הנובעת מעקרון פומביות הדיון וחופש המידע, היא כי יש לאפשר עיון במסמכים המצויים בתיקי בית-המשפט, אלא אם קיימים הוראה תחיקתית או טעם כבד-משקל הנגזר ממנה המצדיקים למנוע עיון. כן יוזכר כי הנמקה אשר עניינה כתיבת עבודה מחקרית הוכרה ככלל כטעם לגיטימי וראוי, הצולח את הנטל הקל יחסית המוטל על מבקש העיון.

בענייננו פסק-הדין של בית משפט העליון – הכולל את פרטי הפרשה, פירוט של הראיות (כולל חוות הדעת שהוגשו) ואת שמו של המערער – פורסם, ובתיק לא קיימת אינדיקציה לכך שההליך בבית משפט זה התנהל בדלתיים סגורות או שמסמכים המצויים בו נחסו. עוד יש ליתן משקל לזמן הממושך אשר חלף מאז התנהל ההליך, ולכך שהעיון בתיק זה הותר למטרה דומה בהחלטה קודמת (החלטת כב' הרשם י' מרזל מיום 7.1.2007). בנסיבות אלו סברה הרשמת כי יש להתיר את העיון בתיק.

יחד עם זאת, ההיתר שניתן לעיון בתיק אינו כולל עיון בתרשומות השופטים אשר ישבו בדין המצויות בתיק, ובנוסף נוכח אופי המסמכים המצויים בתיק וכפי המקובל בבקשות כגון דא, העיון בתיק יותר בכפוף לכך שמבקש העיון יפקיד במזכירות בית המשפט התחייבות להימנע ממסירת פרטים ומפרסום פרטים העשויים לפגוע בפרטיותם של המעורבים בפרשה.

כמו כן בהתחשב במצב הפיסי של חלק מן המסמכים ייערך העיון במשרדה של המזכירה הראשית, לאחר תיאום מראש, תחת בדיקה קפדנית כי כל מסמך המוצא מן התיק יושב למקומו ותוך הקפדה שלא לפגוע בשלמות המסמכים.

בכך למעשה, דחה בית המשפט העליון את התנגדותה של המדינה לעיון בתיק, ואיפשר עיון מסויים בתיק, כפי החלטתו.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

השארת תגובה