השכן שלא ישן • שאלתם? העו"ד משיב

ניסיון חריג החל השבוע, כאשר הקונגרס הישראלי הראשון שהוקם מושיב סביב שולחן אחד בעלי תפיסות מנוגדות, במטרה למצוא דרך אמצע משותפת לעתידנו כאן

נועם קוריס
נועם קוריס
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

שאלה: קראתי כאן במדור על כך שיש שינויים מסוימים שניתן לעשות ברכוש המשותף בבית משותף ולגביהם לא צריכים לבקש את הסכמת יתר בעלי הדירות או נציגות הבית המשותף. האם הרחבת שביל הגישה בבניין המשותף כך שיתאים לכיסא הגלגלים של בני נכלל גם הוא ברשימה?

תשובה: בהתאם לחוק, קיימים שינויים שלא דורשים את הסכמת יתר בעלי הדירות כלל, ישנם כאלו הדורשים הסכמה של 60% מבעלי הדירות וישנם כאלו שדורשים הסכמת רוב בעלי הדירות, כלומר למעלה ממחצית מעלי הדירות צריכים להסכים לאחד או יותר מהשינויים הבאים:

1. התאמת פתח או שער כניסה לחצר הבית, תוך שינוי מבנה הפתח או השער, צורתו או מידותיו, כגון הסרת מנעול השער, ביטול שער, הרחבת פתח והתקנת שער.

2. התאמת דלת כניסה או פתח כניסה לבית המשותף, תוך שינוי מבנה הדלת או הפתח, צורתם או מידותיהם, כגון הסרת מנעול הדלת, ביטול דלת או הרחבת פתח והתקנת דלת.

3. פתיחת פתח כניסה או שער נוסף לחצר הבית המשותף או לבית עצמו.

4. הרחבת שביל גישה קיים.

5. שינוי תוואי של שביל גישה קיים, לרבות סלילת שביל חדש.

6. הריסת גדרות, ובניית גדר, וגדר הגנה, או התקנת סידורי בטיחות בשביל גישה קיים, לשם מניעת פגיעה מכלי רכב או מציוד, נפילה, דרדור כיסא גלגלים או לשם הכוונתו של אדם כבד ראיה.

7. התקנת אמצעי הרמה ידני או חשמלי, מכני, אלקטרוני, הידרולי או אחר, בין מפלסים, לרבות כבש ומעליון, אך למעט מעלית, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתקנה כאמור כדי למנוע מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח.

8. החלפת ריצוף.

9. ביטול מדרגות קיימות, ביצוע שינוי במדרגות ובניית מדרגות כניסה לבית המשותף.

שאלה: קוראים באמצעי התקשורת על כך שמשטרת ישראל המליצה להעמיד לדין את ראש הממשלה בנימין נתניהו בגין עבירות שוחד, מה המשמעות של המלצות המשטרה?

תשובה: לפי שיטת המשטר בישראל המשטרה כלל לא אמורה להעביר המלצות לגבי חקירותיה ולשם כך קיימת הרשות התובעת, הידועה בשם הפרקליטות. בהתאם להכרעת בג"צ מהעת האחרונה עולה שהמשטרה כלל לא מפרסמת המלצות אלא רק מסכמת את חקירותיה, כך שבפועל אין שום משקל משפטי להמלצות המשטרה, אלא רק להחלטות הפרקליטות.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה