כנס קווינס להצלת יהדות בוכארה בארה"ב

אסיפה להצלת יהדות בוכארה בארה''ב 3
אסיפה להצלת יהדות בוכארה בארה''ב 3
משאיר אבק לכווולם! המסלול המקיף ביותר בשוק של עיצוב גרפי ותקשורת חזותית

אסיפה דחופה התקיימה בשכונת קווינס שבניו יורק, בהשתתפות רבנים ועסקנים מכל חוגי היהדות בארה"ב, בראשות הרב הראשי של קהילות יוצאי בוכארה, רבייצחק ישראלי, לטכס עצה כיצד לעצור מגיפת ההתבוללות שהתחילה להתפשט לאחרונה בקווינס.

הרב הראשי פתח את האסיפה בסקירה קצרה על תולדות היהודים הבוכארים, שבמשך מאות שנים שחיו במחוז עיר הבירה בוכארה שבאוזבקיסטן הסמוכה לאיראן, היו כולם שומרי תורה ומצוות, וגם אחר שבאו הקומוניסטים וסגרו הישיבות והבתי חינוך בשנת תר"צ, הצליחו להמשיך להנחיל לילדיהם יסודות הדת והמסורת. אבל אחר קריסת ברית המועצות בשנת תשנ"א, כשחלק גדול מהם היגרו לניו יורק, עשתה רוח החופש של ארה"ב מה שלא עשתה הכפיה של הקומוניסטים, עד שהגיעו להמצב של היום שמתמודדים עם מגיפת ההתבוללות אצל הדור החדש שכבר נולד בארה"ב.

הרב הראשי ציין, שההתבוללות היא מכת מדינה נוראה, ועם ישראל כבר הפסידה בהתבוללות באמריקה יותר יהודים ממה שהפסידה בשואה באירופה. ולכן צריכים להזדרז לעשות הכל, שלא יתפשט מגיפה זו גם בקהילה הבוכארית הגדולה, שכבר מונה היום כמאה אלף נפשות. ובפרט אחר שהנסיון מוכיחה שם, שבעקבות הפעולות המצומצמות שעשו רבנים ועסקנים יחידים בעשרים שנים האחרונים, כבר התחילו לראות שם התחזקות גדולה אצל חלק מהציבור, אלא שצריכים לעשות עוד הרבה יותר.

אחר כך דיבר רבי ישראל דוד הרפנס בעל מחבר ספר ישראל והזמנים ושאר ספרים, בענין השאלות המגיעות לאחרונה להרבנים, אם מותר לקרובים וחברים להשתתף באיזה אופן בשמחת נישואי תערובות מפני דרכי שלום, ואמר שצריכים לפרסם שאפילו לההורים אין על זה שום היתר בשום אופן שבעולם. הגרי"ד מסר בירור הלכה מפורט בענין ההתנהגות כלפי מי שנשא נכרית ח"ו, שאסור ליתן לו עליה או שאר כיבודים, ואין לצרפו למנין. וצריכים כל הרבנים להחדיר אצל כל הציבור, שהתבוללות היא הקו האדום של כלל ישראל, וידעו שמי שעובר על זה מכרית ומפריש עצמו מעדת ישראל, שעצם ידיעה זו מסייע למנוע התבוללות אצל הרחוקים והמתדרדרים.

הגרי"ד המשיך לעורר, שיש חיוב הלכתי על כל אחד לעשות כל השתדלות שבעולם להציל נפשות ישראל ממגפת ההתבוללות, שזה גזרת שמד ממש. ובפרט כשהמדובר ביהודים בוכארים מבני עדות המזרח, שבטבע יש להם אמונה חזקה ממסורת האבות, ואין ביניהם כופרים כמו המשכילים בברלין, וממילא קל יותר להצילם. ולכן מחויבים גם להרבות פעלים לסדר את כל ילדי בוכארה בבתי ספר תורניים, כי שורש הבעיא היא מה שמתחנכים בבתי ספר הציבוריים עם הגוים, ומה יעשה הבן שלא יחטא.

התרגשות גדולה אפפה את הנאספים, כשהרב יגאל חיימוב זקן רבני העדה הבוכארית, שהתאמץ להגיע אל האסיפה עם שארית כוחותיו, התחיל לדבר דברים היוצאים מן הלב. הגר"י סיפר, שבתחילת ההגירה מבוכארה, קרא אותו רבי יחזקאל ראטה, והורה לו שיצא מהכולל וילך להציל את אחיו בקווינס, ואז הלך ויסד קהילה ומוסדות בקווינס, והקדיש לזה כל כוחו וכספו. והמשיך הגר"י ואמר: "גם עכשיו אחר שנחליתי לאחרונה במחלה הנוראה, אני ממשיך לילך לעבודת הקודש תיכף אחר קבלת הטיפולים הקשים, אבל אני מרגיש שכוחותי הולכים ודלים, ולכן אני אומר לכם, אני את שלי עשיתי, ועכשיו מוטל עליכם להמשיך ביתר שאת".

כאן פנה הגר"י בזעקה מעומק הלב להיהדות החרדית בארה"ב הקרובים אל החלל, ואמר: "קל לישב בוויליאמסבורג או בלעיקוואד, ולבנות עוד ישיבה ועוד כולל, ולומר שלום עלי נפשי. אבל על פי דין תורה אסור להעלים עין מעשרות אלפי נפשות יקרות מישראל שבשכונה הסמוכה, הנמצאים בסכנת התבוללות בין הגוים. מאלו שלמדו במוסדות תורניים אף אחד לא התבולל, אבל רובם המכריע עדיין לומדים אצל הגוים, ואם המצב ימשיך ככה אז בתוך עשר עד חמש עשר שנים יאבדו משפחות אלו וזרעיהם אחריהם מתוך כלל ישראל רחמנא ליצלן. יום אחד יהיה מי שיצטרך ליתן הדין על זה! אבינו שבשמים ישאול: למה לא עשיתם כלום להציל את בני היקרים?! למה שתקתם?!"

דרמה של ממש התחוללה בהמשך האסיפה, כשקבוצה של צעירים יהודים עברו סמוך למקום האסיפה, ורבי שמעון זאב מייזלס רב דשכונת ברך משה בקרית יואל וחתן האדמו"ר מהר"א מסאטמר, שרצה לבדוק בעצמו אם אין גוזמאות בדברי העסקנים, קרא הצעירים אל האסיפה, והתחיל לחקור אותם ברבים. התשובות של הצעירים זעזעו את לבבות כל הנאספים, כשסיפרו שהם גמרו עכשיו לימודם בבית ספר ציבורי סמוך הנקרא 'פרסט-היל היי-סקול', שלומדים שם כארבעה אלפים סטודנטים, ומתוכם אלף ושתי מאות הם יהודים בוכארים, והמצב שלהם איום ונורא ברוחניות, וגם בגשמיות, כשלאחרונה יש גם מריבות אלימות ואנטישמיות נגד היהודים.

יש שתלו סיבת התעוררות המריבות הגלויות בהשפעת התנהגותו הפרועה של הנשיא האמריקאי טראמפ יר"ה, אבל הרב הראשי אמר להרבנים: "אני שמח לשמוע שיש 'פייטס' (=מריבות)! הקב"ה מעורר שהשנאה של עשיו תצוף למעלה, שזה יכול לסייע קצת לעצור מגיפת ההתבוללות שהתחילה להתפשט לאחרונה בפרהסיא".

כשנשאל אחד מהצעירים למה הוא לא עובר לבית ספר תורני, הוא פרץ בבכי ואמר, שהוריו העניים אין יכולים לשלם שכר לימוד גם אחר ההשתתפות החלקית של עסקנים. בעקבות זאת, דרשו הרבנים מהעסקנים הנוכחים, שחייבים לסדר וועד בעלי בתים שיקבלו על עצמם לסדר, שכל תשעה אלפי הילדים הבוכארים הלומדים עכשיו בבתי ספר ציבוריים, יוכלו לעבור לבתי ספר תורניים. הרבני הנדיב ר' משה גרינהוט הי"ו התחיל תיכף לתכנן עם שאר העסקנים החשובים, כיצד להוציא התכנית מן הכח אל הפועל בסייעתא דשמיא. וככה סיימו האסיפה עם תקוה גדולה, שבשם השם יעשו ויצליחו, להציל נפשות ישראל מלהתבולל בין הגוים, ולהחזיר עטרת יהדות בוכארה ליושנה.

השארת תגובה