השכן מתנגד לדוד שמש – שאלתם? העו"ד משיב

החלפת_דוד_שמש_וקולטים
החלפת_דוד_שמש_וקולטים
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

שאלה: בבעלות משפחתי יש דירת 3 חדרים שאנו משכירים. האם חייבים לעשות בכל שנה הסכם שכירות בכתב?

תשובה: הסכם שכירות לדירה לתקופה שאינה עולה על 5 שנים אינו חייב להיות בכתב וניתן לפי חוק לעשות הסכם שכירות בעל פה. מנגד, כדאי לומר, שהסכם שכירות אף ניתן לרשום בטאבו (רשם המקרקעין) ללא קשר לתקופת השכירות וחייבים לרשום בטאבו הסכם שכירות לתקופה של למעלה מ-5 שנים.

המלצה פרקטית היא כן להקפיד לערוך הסכם שכירות בכתב, שכן לרוב אי עריכת הסכם בכתב תסכן את המשכיר בעל הדירה בנושאים שונים ובעיקר בעניין פינוי השוכר בסוף התקופה.
חשוב גם לומר, שבמקרה והסכם השכירות אינו עוסק בנושאים מסוימים נחשב הדבר כאילו הצדדים הסכימו לגביהם בהתאם לכללים הקבועים בחוק השכירות והשאילה.

שאלה: בעלי ואני מתעניינים ברכישת דירת גן עם שטח גינה ובנסח הטאבו ראיתי שרשום שעל השטח יש זיקת הנאה. מה היא זיקת הנאה?

תשובה: זיקת הנאה הרשומה בטאבו היא זכות לעשיית שימוש מסוים בלבד בנכס המקרקעין, שאינה זכות בעלות, שכירות או שיעבוד. זיקת הנאה יכולה להיות למשל זכות של אדם מסוים או קבוצת בני אדם לעבור דרך המקרקעין (למשל שביל גישה קבוע שעובר בשטח הגינה). במידה ואדם מסוים עושה שימוש במשך 30 שנה ברציפות הוא רשאי לרשום בטאבו את זיקת ההנאה שלו למקרקעין, אפילו ללא הסכמת בעל המקרקעין.

שאלה: כיצד צריך לחשב את תשלום ועד הבית היחסי שמשולם על ידי כל דירה בבניין?

תשובה: בעלי הדירות אמורים לשאת בצורה שווה בהוצאות הרכוש המשותף. דרך החישוב היא לפי שטח הרצפה בכל דירה, אך במסגרת שטח הרצפה לא לוקחים בחשבון שטחים של קירות חיצוניים ושל מרפסות.

שאלה: אני מעוניין להתקין דוד שמש על גג הבניין אך אחד השכנים מתנגד להתקנה. מה עושים?

תשובה: בעל דירה רשאי להתקין דוד שמש על גג הבניין שהנו רכוש משותף, אף ללא הסכמת יתר הדיירים ובלבד שקיבל לכך היתר בהתאם לחוק תכנון ובניה, בתנאי שיש מקום ליתר הדיירים לשים דוודים דומים ובתנאי שהתקנת הדוד תעשה במינימום פגיעה ברכוש המשותף.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה