עיריית תל אביב 'חטפה' עשרות מליונים

עיריית תל אביב נחלה כשלון חרוץ בבית המשפט כשניתה לגובת ארנונה עבור שטחים ציבוריים במגדלי משרדים • האם כתע יתבעו מאות ואלפי בעלי משרדים?

שירותי משרד
שירותי משרד
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע לאחרונה כי אין לחייב תלשומי ארנונה בגין שטח שירותים קומתיים בבנייני משרדים.

בעלי משרדים ערערו על דרישת תשלום ארנונה בגין שטח שירותים קומתיים, ועדת הערער קבעה כי אכן הצדק עימם והשירותים פטורים מתשלום ארנונה. מנהל האנרונה ערער בכל אחד מהמקרים אלא שכאמור השופט אליהוכ בכר קבע כי השירותים הינם רכוש משותף הפטור מארנונה. בית המשפט השית על עיריית תל אביב תשלום הוצאות משפט ושכר טירחה.

אם תבחר העירייה שלא לערער על פסק הדין לבית המשפט העליון, עשויים מאות אם לא אלפי בעלי משרדים לתבוע את השבת כספי הארנונה ששילמו בגין שירותים- התביעות עלולות להגיע לעשרות מיליוני שקלים.

השופט בכר קבע: "למשיבים אין שליטה על חדרי הנוחיות ואין להם יכולת לנצלם לצרכים שונים. אין מחלוקת כי השימוש בחדרי הנוחיות אינו שימוש עיקרי ולא נטען כי מי מהמשיבים משתמש בחדר הנוחיות כמשרד".

עו"ד מוטי איצקוביץ ממשרד כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) המתמחה במיסוי מוניציפלי,הרחיב ל'גלובס': "במשך שנים מנסה עיריית תל-אביב לשנות את שיטת המדידה שלה ובכך להגדיל את הכנסותיה מארנונה. אולם, שינוי כזה לא ניתן לבצע ללא שינוי החוק, ולכן העירייה כל העת מחפשת דרכים יצירתיות לחייב שטחים משותפים בארנונה. מקרה אחד היה חיוב של שטחי המעבר והתמרון בחניונים. ניסיון זה של העירייה נדחה על ידי בית המשפט העליון, בפסק דין בו ייצגנו את אפריקה ישראל, שם קבע בית המשפט כי לא ניתן לחייב שטחים אלה בארנונה בשל היותם שטח משותף.

כעת ניסתה העירייה פעם נוספת בדרך יצירתית לחייב חדרי שירותים הממוקמים בבנייני משרדים, למרות שהם משמשים את כלל העוברים והשבים בבניינים. בפסק הדין נדחה ניסיון זה של העירייה להחריג את חדרי השירותים משיטת המדידה ולהטיל עליהם חיוב בארנונה".

תגובת עיריית תל-אביב-יפו: "העירייה עדיין לומדת את פסק הדין. עם זאת, חשוב להבהיר, כי פסק הדין אינו קובע כי לא ניתן לחייב שירותים קומתיים בבנייני משרדים בארנונה, אלא כי מדובר ב'שטח משותף', בכפוף לסייגים שנקבעו לכך בפסק הדין, וככזה יש לחייבו בהתאם להוראות שנקבעו בצו הארנונה לחיוב שטחים משותפים".

השארת תגובה