השפעת הצבעים על נפש האדם?

מדוע יש לאדם נטייה לצבע מסוים לעומת צבע אחר? והאם ישנם הבדלים בין גברים לנשים בנטייה לצבעים?

הרב זמיר כהן
הרב זמיר כהן
הצטרפו עכשיו – וקבלו את העיתון היומי לתיבת המייל שלכם

נשמת האדם, הרוחנית במהותה, חשה מטבע בריאתה בשורשי מקורם של הצבעים השונים במערכות הרוחניות, שכמה מהחשובות שבהן הוזכרו בפרק זה. זוהי הסיבה שהצבעים שבסביבת האדם, משפיעים על מצב רוחו.

נביא דוגמאות אחדות לכך: במחקרים חדשים שנערכו במערכת העצבים של האדם התברר, כי החלק של העצבים שאינם בשליטת האדם, מורכב משתי מערכות שפעולותיהן מנוגדות. המערכת האחת, המערכת הסימפתטית, מכניסה את האדם למתח ומדרבנת את הגוף להתאמץ. למשל, בשעת בהלה נגרם גירוי למערכת העצבים הסימפתטית והיא מעוררת תחושת מתח ודריכות. ואילו המערכת השנייה, המערכת הפאראסימפתטית מאפשרת לגוף ומעודדת אותו לנוח ולאסוף כוחות. עוד התברר כי המערכת הראשונה מגיבה בעיקר לגירויים של צבע אדום, והשנייה מגיבה בעיקר לגירויים של צבע כחול.

כלומר, הסתכלות האדם במשטחים אדומים, מגרה את מערכת העצבים הסימפתטית שלו, והיא ממריצה את גופו לפעילות ולמאמץ. גירוי זה נוצר ביתר שאת כאשר האדם נחשף בפתאומיות לאור בצבע זה. אדם היושב בחדר חשוך ולפתע מבהיק מולו אור אדום, לחץ הדם עולה, וגוברים קצב הנשימה ופעימות הלב. התוצאה שונה לחלוטין כאשר הוא נחשף לאור כחול.

עוד התברר כי גם מי שמחבב את הצבע האדום, אינו מסוגל להישאר זמן רב מולו. אם אדם זה ישב מספר שעות בחדר בו הצבע האדום שולט, הוא יחוש עצבנות-יתר. באותה מידה גם אוהבי הכחול חשים שלא בנוח כשהם מוקפים זמן רב בצבע זה. הסביבה הכחולה מעניקה להם תחושה קרירה מדי, ואפילו מרדימה. גם השוהה בחדר שהצבע הלבן שולט בו לחלוטין, יחוש מותקף מריבוי אור שקשה לעמוד בו.

לעומת זאת, הצבע השחור הסופג משרה אוירה של רצינות וכובד ראש. לכן בגדיהם המסורתיים של מקבלי הכרעות חשובות המחייבות כובד ראש ודורשות הכרעת דין, כגון דיינים, שופטים וראשי ממשל, הם בצבע שחור. אולם חדר שהשחור שולט בו לחלוטין, ישרה אוירה דיכאונית הבולעת את שמחת החיים.

צבעי הירוק והתכלת משרים אוירה נעימה ומרגיעה – בפרט כאשר הם סמוכים זה לזה. משום כך, בזמני שפע ובמקומות שפע [שבבחינת חסד], האדמה החומה מתכסה במעטה ירוק ואגמי המים נצבעים בתכלת. וכך, מרחבי טבע ירוקים ותכולים פזורים למעננו למטה, בעוד שמלמעלה כיפת תכלת סוככת עלינו. כל זאת כדרך ההנהגה האלקית, להטיב בכל לכל בריותיו. האם נוכל להעלות בדמיוננו כיצד היינו חשים אילו היו עלי וענפי וגזעי העצים, המדשאות, הימים והנהרות, וכל פרטי הבריאה, צבועים מטבעם בצבע אדום?

ואכן, במרכזים רפואיים רבים שלמדו להעריך את השפעתו המרגיעה של הצבע הירוק, צבועים בגדי הצוות הרפואי וכותלי המקום בצבע זה, לרווחת החולים.

את השפעתם המיטיבה של צבעי הטבע ניתן לנצל גם לריפוי רבות ממחלות הנפש, באמצעות צעידה יום יומית עם החולה בחיק הטבע, ושיחה עמו תוך כדי הליכה על נושאים המעניינים אותו. הפעלת הגוף בחיק הטבע בשילוב שיחה נעימה ומשחררת, מאזנת את הנפש ומזרזת את ריפוי מכאוביה.

לא לחינם נמשך אדם אחד לצבע מסוים, ומעדיף ואוהב אותו תמיד, בעוד זולתו נמשך לצבע אחר. כל אדם נוטה לצבע מסוים על פי מצבו הרוחני. גם במחקרים פסיכולוגיים התברר שניתן לאבחן אדם, מכמה היבטים, לפי הצבע אליו הוא נמשך. שהרי גבר המעדיף לרכוש לעצמו מכונית בצבע אדום זוהר על פני מכונית בצבע תכול רגוע, לא במקרה הוא.

ככלל, בבני-האדם, זכרים ונקבות שונים בהעדפת צבעים. הנקבה נוטה מטבעה על פי רוב לצבעים ססגוניים ולגווני האדום, ואילו הזכר מעדיף צבעים רגועים ואת גווני הכחול. וזאת לפי שבעולמות העליונים שורש הנקבה בצד שמאל: הוא קו ספירות הגבורה. ואילו שורש הזכר בצד ימין: הוא קו ספירות החסד.

נטייה ברורה של זכר בוגר לאדום, מצביעה על העובדה כי הוא נוטה לרגשנות ולתכונות נוספות שאינן אופייניות לגברים. אדם זה עלול להיקלע לקשיים ואפילו לסבול מתכונות אלה בתחומים אחדים בחייו, משום שתפקידו של הגבר בעולם שונה מתפקידה של האישה. לכן עליו ללמוד לאזן את עצמו כראוי.

ואילו באשה אין הנטייה לאדום חיסרון כלל. שהרי כל אחד מהם, הגבר והאישה, קיבל תפקיד המיוחד לו, כאנשי צבא המשרתים כל אחד בחיל שונה. שכולם חשובים ונדרשים לבצע את תפקידם. זה בחיל הים, למשל, וזה בחיל השריון. לכן האישה יכולה להיות רוחנית כראוי, ולהשתמש בנטייתה לצבעים ססגוניים באופן החיובי ביותר. אמנם כמובן שעליה להישמר מהתבלטות פסולה, באמצעות לבוש אדום או כל דבר המושך את העין, לבל תכשיל את הרבים חלילה. (וראה בהרחבה בספר "הצופן" בפרק האות ה', אודות סיבת הופעת האות י' באיש והאות ה' באשה, לעניין כישרונותיהם המיוחדים ותפקידו של כל אחד מהם בעולם, והשלמתם זה את זה עד היותם יחד, אדם אחד. ואדרבה, על פי הסוד, האישה מטבעה רוחנית יותר מהאיש ומגיעה לשלמותה הרוחנית ביתר קלות. ומשום כך אינה זקוקה למצוות עשה התלויות בזמן).

הבדל זה שבין חסד וגבורה, ימין ושמאל, כחול ואדום, שבסוד שורשי הזכר והנקבה, והשלכתו על נטיית כל אחד מהם לצבע שונה לפי שורש נשמתו, בא לידי ביטוי אפילו בהתייחסות בני האדם לתינוקות, מבלי שיחושו בסיבת הדברים. את התינוק הרך מלבישים בתכלת – הוא הכחול בנוסח העדין שלו, ואת התינוקת הרכה מלבישים בוורוד – הוא האדום בצורתו העדינה.

השארת תגובה