בניגוד לנהוג: הרבנים התירו נישואי מינקת

אילוסטרציה: בית הדין הרבני בחיפה
אילוסטרציה: בית הדין הרבני בחיפה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בית הדין הרבני האזורי בחיפה התיר לאם ותינוקת שזה עתה נולדה להינשא לאדם שאיננו אביה. במהלך הברור המרתק נתגלה פסק דין מהאחרונים של הרב עובדיה יוסף בכתב ידו.

הפרשה המורכבת והמסובכת הגיעה לבית הדין הרבני באמצעות מחלקת הנישואין בלשכת הרבנות המקומית. סטודנטית חיפאית צעירה ביקשה להירשם לנישואין ובראיון ספרה כי היא אם חד הורית לתינוקת בת שבועות אחדים.

לדבריה לאחר שהרתה היא התחזקה בדת ובשמירת מצוות. סמוך ללידה היא הכירה גבר חדש ועתה היא מבקשת להינשא לו. האישה הופנתה לבית הדין הרבני בחיפה לצורך ברור יהדות והכרת אבהות.

אב בית הדין הרב דניאל אדרי והדיינים הרב בן ציון הכהן רבין והרב אלעד עלי לא נדרשו לעניין בירור היהדות והכרת האבהות אלא דווקא לסוגיה של 'מינקת חברו' שעלתה במקרה זה. על פי ההלכה המקובלת אם המניקה עולל-תינוק אינה רשאית להינשא לאדם שאינו אבי התינוק כל זמן ההנקה וכך גם נהוג לציין זאת במעשה בית דין עם סידור הגיטין. במקרים חריגים רשאי בית הדין להתיר זאת בכורח נסיבות מיוחדות.

הספרות ההלכתית מלאה בפסקי דין בנושא זה, והדיינים אמנם החלו לכתוב פסק הלכה ארוך החובק את כל ההיסטוריה ההלכתית מימי השולחן ערוך ועד ימינו, הכולל פסק דין ארוך של הרב עובדיה יוסף בספרו 'יביע אומר'. כשקראו פסק דין זה נזכר אחד הדיינים בפרשה אחרת שנידונה לפני שש שנים בבית הדין בחיפה. התיק הותר ובו התגלה מסמך מעניין.

מכתב שכתבו הדיינים אל "מורנו ורבנו הראשון לציון הרב הגאון עובדיה יוסף שליט"א. שלום רב, ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. בפנינו שאלה בעניין מינקת חברו. אישה שהתגרשה בבית הדין הרבני בחיפה התגרשה בחודש החמישי להריונה ונכתב במעשה בית דין שהאישה מותרת להינשא לאחר שימלאו לעובד כ"ד חודשים. היום עברו חמישה חודשים מאז שהיא ילדה. לאישה יש תשעה ילדים וכיום הוצע לה שידוך והיא חוששת שאם תמתין לאחר שימלאו לילד כ"ד חודשים ייגרם ביטול השידוך. המשודך הוא אברך כולל ומוכן להתחייב בקניין לזון ולפרנס את התינוק עד שיגדל. האישה עומדת ובוכה שעד שמצאה שידוך כזה שמוכן להתחתן עמה כשיש לה תשעה ילדים ייתכן וזה יתבטל. האם נוכל להסתמך על דברי הרב ב'יביע אומר' אבן העזר חלק ט'? למרות שהמקרה שמדובר שם הוא כשהילד בן שנים עשר חודשים. האם אפשר במצב זה להתיר?" – כך כתבו הדיינים לרב עובדיה זצ"ל.

על גבי המכתב, בתחתית הגיליון, מופיעה תשובתו של הרב עובדיה יוסף בכתב ידו המסולסל: "יש לקבל בקניין גמור ושלם לפרנס את התינוק עד שיגדל, ומן הנימוקים שכתבתי בשו"ת 'יביע אומר' יש ללמוד להקל בנידון דידן ולהתיר הנישואין. ידוע שהיום יש תחליפים להזנת התינוק ועיינו בספרי 'יביע אומר' חלק י'. וה' יתברך יזכה אתכם תמיד לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא. ידידכם עוז עובדיה יוסף".

למעשה זה אחד מפסקי הדין האחרונים שכתב הרב עובדיה יוסף בכתב ידו שנפטר לפני כארבע שנים ובשנתיים האחרונות הוא נהג להכתיב את כתביו ופסקי הדין למזכירו שהקליד אותם במחשב, אבל בכתב יד זה ככל הנראה פסק הדין האחרון שלו.

בסופו של דבר פסקו הדיינים מסקנה: "מכל הני טעמי שכתבנו לעיל יש להתיר לאישה א' להינשא לבחור ע' כדת משה וישראל לאלתר אף על פי שהיא מינקת".

השארת תגובה