גידול של 931 מיליוני דולרים ביתרות המט"ח

דולרים
דולרים
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

המדיניות ההומניטרית של בנק ישראל נותנת את אותותיה ובבנק מסכמים חודש (דצמבר) עם גידול בסך של 931 מיליוני דולרים, לעומת סוף החודש הקודם, המהוות 33.2% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי.

בבנק ישראל מסבירים את הגידול ברכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 100 מיליוני דולרים, שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 600 מיליוני דולרים, העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 172 מיליוני דולרים והעברות המגזר הפרטי בסך כ- 59 מיליוני דולרים.

השארת תגובה