גידול של 931 מיליוני דולרים ביתרות המט"ח

דולרים
דולרים
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

המדיניות ההומניטרית של בנק ישראל נותנת את אותותיה ובבנק מסכמים חודש (דצמבר) עם גידול בסך של 931 מיליוני דולרים, לעומת סוף החודש הקודם, המהוות 33.2% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי.

בבנק ישראל מסבירים את הגידול ברכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 100 מיליוני דולרים, שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 600 מיליוני דולרים, העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 172 מיליוני דולרים והעברות המגזר הפרטי בסך כ- 59 מיליוני דולרים.

השארת תגובה