30 מלש"ח לשיפור הפריון והחדשנות של העסקים הקטנים והבינוניים

משרד הכלכלה והתעשייה יסייע בפיילוט ראשון, לעסקים קטנים ובינוניים בצפון, בהיקף של עד חצי מלש"ח לעסק • השר כהן: "פועלים לתת לעסקים את הכלים לפרוץ קדימה ולפתח את העסק שלהם ולהגדיל את הפריון"

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, משיקה תכנית חדשה לסיוע לעסקים מתחומי המסחר והשירותים בצפון, בהיקף של 30 מלש"ח. במסגרת התכנית, המדינה תעניק סיוע של עד חצי מיליון ₪ לעסקים שיבצעו השקעות שיביאו לגידול בפריון. פריון העבודה משקף את יכולת הייצור של המשק והתפוקה שלו ביחס לעובדים במשק, כאשר הוא נמדד בסך התוצר המשקי ביחס לעובדים במשק, או ביחס לשעות העבודה.

מטרת התכנית היא לתת תמריץ לעסקים קטנים ובינוניים כדי שיבצעו השקעות שיביאו לגידול בפריון העסק שלהם ולמעשה להעלאת הרווחיות. הסיוע כאמור, יינתן לעסקים אשר יגישו תכנית לשיפור הפריון בעלי היבטים חדשניים, שתכלול הטמעת טכנולוגיות ושיפור תהליכים אשר יש בהם יכולת לשפר את הפריון.

מנתונים ומחקרים רבים עולה כי פריון העבודה בישראל בממוצע נמוך בהשוואה למדינות המפותחות – מדינות ה- OECD. כך למשל, בדוח בנק ישראל לשנת 2016 המציין את נחיתותה של ישראל מבחינת התוצר לעובד (הפריון לעובד) גדלה משנת 1995, וכי ישראל מפגרת אחרי מדינות אחרות.

ברמת ההשוואה הבינלאומית, עולה כי הפריון לעובד בישראל נמוך ב- 14% מהממוצע במדינות המפותחות, והפריון לשעת עבודה נמוך אף יותר ונאמד בפער שלילי של 24%.

בעיית הפריון חמורה יותר בעסקים קטנים לעומת עסקים גדולים, בבחינת הפריון לפי גודל העסק עולה כי בעסקים קטנים הפריון נמוך בכ- 30% לעומת עסקים גדולים (מעל 100 מועסקים). עוד עולה, כי בעיית הפריון גבוהה יותר בענפי המסחר והשירותים, לעומת ענפי התעשייה, מו"פ ושירותי המחשוב בהם הפריון גבוה יחסית לשאר הענפים במשק (בעיקר מסחר ושירותים).

עוד ניתן לראות כי הפערים בין ענפי המשק גדלים על פני זמן. בעוד הפריון בענפי התעשייה עלה במהלך השנים, ניתן לראות כי בתחום המסחר והשירותים כמעט ואין שיפור בפריון לאורך זמן.

ניתן לראות כי הפריון בתעשייה עלה מאמצע שנות ה-80 בכ-3.3% בממוצע מידי שנה, בעוד שהפריון בענפי המסחר והשירותים כמעט ולא עלה (עליה של 0.2% בממוצע בשנה). ענפי המסחר והשירותים מהווים גם את חלק הארי של התוצר העסקי במשק – כ-70%, ומכאן נובעת החשיבות הגבוהה להעלאת הפריון בתחומים אלו.

ניתוח שנעשה על ידי מכון טאוב, מראה כי הענפים שחלקם הפער הפריון הוא המשמעותי ביותר הם שירותים עסקים אחרים (27.7%), מסחר סיטוני (16.3%), ושירותי אירוח ואוכל (9%). כמו כן נמצא כי חמישה ענפים גדולים אחראים לכ-81% מסך ההתרחבות בפער הפריון: מסחר סיטוני (30%), שירותים עסקיים אחרים (21%), תקשורת ודואר (11.2%), מסחר קמעוני (9.1%) ומזון וטבק (9.1%).

"העסקים הקטנים והבינוניים מהווים מנוע צמיחה משמעותי למשק הישראלי", אמר השבוע שר הכלכלי, חה"כ אלי כהן, תוך שהוא מסביר כי "הם אחראיים לכ-50% מהתוצר העסקי ולכ-60% מהמועסקים במשק. אנו פועלים לתת לעסקים את הכלים המתאימים שיאפשרו לעסקים ותיקים ויזמים צעירים, לפרוץ קדימה ולפתח את העסק שלהם ולהגדיל את הפריון – אשר לו השפעה ישירה על היכולת שלהם להתחרות ולצמוח. אנו מתחילים בעסקים הקטנים בצפון הארץ ונתקדם משם לאזורים נוספים".

השארת תגובה