הטכנאי התעכב • שאלתם? העו"ד משיב

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: הזמנתי טכנאי של חברת התקשורת ולאחר שחיכיתי שעות רבות והטכנאי לא הגיע התקשרתי למוקד ונאמר לי שעלי לתאם ביקור חדש, איך ניתן להתמודד עם מצב זה?

תשובה:  בתיקון מס' 24 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 הידוע בכינויו כ'חוק הטכנאים', קבע המחוקק לראשונה 'לוח הזמנים' אליו מחויב ספק שירות השולח טכנאי לביקור בית אצל לקוח. בנוסף, קבע החוק קנסות כספיים על חריגה של ספק שירות מ'לוח הזמנים' שהוקצב לו.

בפני ספק השירות יש שתי אפשרויות: א. לתאם עם הצרכן מועד ביקור מסוים, כאשר לספק אפשרות לחרוג בלא יותר משעתיים. ב. ספק השירות רשאי להציע ללקוח 'להמתין לקריאה טלפונית' מבלי לתאם מועד מראש. עם קבלת הקריאה הטלפונית יתואם מועד ביקור מיידי. גם בחירה באפשרות זו מותירה לטכנאי אפשרות לחריגה בזמן של לא יותר משעתיים.

הצרכן מצדו יכול לדרוש מהספק את החלופה הנוחה לו. אף באם נבחרה החלופה הראשונה ותואם מועד ביקור, רשאי ספק השירות להודיע ללקוח לא יאוחר מהשעה 20:00 בערב שקדם למועד הביקור המתוכנן על דחייתו ולתאם מועד חלופי (שלא יחרוג מפרק הזמן שעל הספק לספק את השירות, ע"פ החוק, הנוהל וההסכם בין הצדדים).

חשוב לומר, שלא בכל מקרה של איחור טכנאי קמה זכות לפיצוי, אך החוק קובע את סכום הפיצוי שזכאי הצרכן לתבוע במקרה של איחור המזכה בפיצוי, כך: א. על איחור של שעתיים מעבר לשעתיים המותרות (כלומר ארבע שעות מהמועד שתואם) – זכאי הצרכן לפיצוי בסך 300 ₪. ב. על איחור של שלוש שעות ומעלה מעבר לשעתיים המותרות – זכאי הצרכן לפיצוי בסך 600 ₪. ג. באם הוסכם על החלופה השנייה והטכנאי פעל בניגוד לה (כלומר, לא הגיע בחלוף שעתיים מהמועד שנקבע טלפונית) – זכאי הצרכן לפיצוי בסך 300 ₪.

שאלה: האם תמיד אפשר בהסכמת היורשים למנות מנהל עזבון?

תשובה: לא. חשוב לציין, כי בית המשפט צריך להשתכנע כי קיימת סיבה מספיקה ומוצדקת למינוי מנהל עיזבון. לעניין זה יובהר, כי הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים – הן על פי דין והן על פי צוואה – אינו מהווה מבחינת בית המשפט עילה למינוי מנהל עיזבון.

השארת תגובה