אושרו העברתם של כ-5 מיליארד ₪ • הפירוט המלא

כמידי סוף שנה, וועדת הכספים החלה היום במרתון הצבעות לאישור התקציב לשנת 2018 • קרוב לחמש מיליארד ש"ח אושרו למגוון מטרות • הרשימה המלאה – בפנים

ח"כ משה גפני בועדת הכספים. צילום ארכיון
ח"כ משה גפני בועדת הכספים. צילום ארכיון
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

ועדת הכספים אישרה היום העברות תקציביות בסך של כ- 4.79 מיליארד ₪ במסגרת העברות סוף שנה. מבין הכספים, קרוב ל- 720 מיליון ₪ לתגבור מימון הוצאות הנוגעות לניצולי השואה, 442 מיליון ₪ לטובת מימון מס הכנסה שלילי לסיוע למי שמשתכרים שכר נמוך, מתחת לרף המס, 727 מיליון ₪ לטובת סיוע לחסרי דיור, בעיקר לעולים חדשים, ליוצאי אתיופיה ולזכאי משרד השיכון ועוד.

בעוד סעיפים רבים עברו ברוב קואליציוני לאחר התנגדות האופוזיציה, סעיפים אלו (ניצולי שואה, חסרי דיור ומס הכנסה שלילי) עברו פה-אחד, בתמיכת קואליציה ואופוזיציה. את תחילת הדיונים בהעברות התקציביות של סוף שנת הכספים 2017, פתח יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) בהבעת תרעומת כנגד התנהלות אגף התקציבים במשרד האוצר, עקב מה שהוא כינה "התמהמהות בהגשת הבקשות התקציביות של משרדי הממשלה, מה שעשוי להוביל לעיכובים באישור הפניות התקציביות ולעיכובים בביצוע פרויקטים ממשלתיים וקידום שירותים שונים לאזרחים".

רשימת ההעברות התקציביות שנדונו ואושרו ע"י ועדת הכספים כאמור היום:
• 137 מיליון ₪ – הסטת הסכום למימון ההתקשרויות בפועל עם משכירי מבנים לאכלוס משרדים ממשלתיים.
• 15 מיליון ₪ להעתקת המכון הגיאולוגי.
• 271.3 מיליון ₪ לרשות לחדשנות בעקבות ירידה בסך גביית התמלוגים של הרשות ביחס לתחזיות בעת בניית התקציב. התוספת נועדה לתקצוב שכר עובדי הרשות, תקצוב הפעלת המנהלת לתכנית המו"פ האירופאי, הורייזן – 2020, תמיכות ביזמים, חדשנות במגזר הציבורי ועוד.
• 45.5 מיליון ₪ לתגבור תקציבי של סעיף 'הוצאות חירום אזרחיות'. בין השאר, נועדה תוספת התקציב למימון הקמה ואחזקה של מרכיבי ביטחון והתגוננות אזרחית, השתתפות במימון ניסוי של חברת החשמל נגד איום פולס אלקטרו-מגנטי, מיגון רכביי הסעות תלמידים ותחבורה ציבורית ביהודה ושומרון.
• 740 מיליון ₪ לרשות מקרקעי ישראל, בין השאר, למימון תכניות עבודה ברשות להסדרת התיישבות הבדואים, מימון הוצאות פיתוח בפרויקטים המשווקים ע"י רמ"י, השתתפות בפיתוח עירוני ע"י תשלום היטלי פיתוח לרשויות מקומיות בהם הרשויות מבצעות את עבודות הפיתוח, מימון פעולות פיתוח קרקעות ועוד.
• 301.8 מיליון ₪ לתמיכות בענפי משק שונים, למימון תכניות סיוע שונות שמפעילה רשות ההשקעות במשרד הכלכלה, תכניות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים, פעולות לעידוד הייצוא וכד'.
• 393.8 מיליון ₪ תוספת תקצוב לתקציב ההשכלה הגבוהה, בכלל זה 25 מיליון ₪ להפקת קורסים מקוונים, 21 מיליון ₪ כחלק ממימון העברת המכללות לחינוך לאחריות הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת), מלגות שכר לימוד לערבים, המשך תקצוב הקמת הפקולטה לרפואה בצפת ועוד.
• 29.4 מיליון ₪ למשרד המדע לתקצוב פעולות מדעיות ברשויות המקומיות, חיזוק הקשרים עם ממשלת הודו בתחומי המו"פ, העברת כספים כחלק מההסכמים עבור ההשתתפות במאיץ החלקיקים SESAME בירדן, בו שותפה ישראל, מימון פעילות מחקרים בינלאומיים בהם פעילה ישראל ועוד.
• 12.1 מיליון ₪ למנהל האזרחי ביהודה ושומרון לצורך פיתוח שמורות טבע באזורים אלו: עינות צוקים, קומראן, נבי סמואל, הר גריזים, השומרוני הטוב, ההרודיון, ואדי קלט. בנוסף, שדרוג מצפורים.
• 245.4 מיליון ₪ למשרד הביטחון למימון הוצאות שונות שההסבר המפורט לגביהן יינתן לחברי הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון.
• 139.5 מיליון ₪ תוספת תקציב לסעיף 'פיתוח התחבורה'. העברת תמיכות להפעלת התחבורה הציבורית, מימון הפער בין עלות ההפעלה של מפעילי התחבורה הציבורית לבין ההכנסות בפועל ממכירת כרטיסים, תמיכה ייעודית למימון הנחות הניתנות למגזרים שונים (אזרחים ותיקים, בני נוער, זכאי ביטוח לאומי וסטודנטים) ועוד.
• 727.8 מיליון ₪ למשרד השיכון – לתגבור תקצוב פרויקטים לסיוע בדיור לאוכלוסיות זכאיות כגון עולים חדשים, עולים יוצאי אתיופיה, מענקים והלוואות לזכאי משרד השיכון ולחסרי דירה.
• 28.5 מיליון ₪ למשרד לשירותי דת, מתוכם 10.5 מיליון ₪ לפיתוח בית העלמין תל רגב, 11 מיליון ₪ לתקצוב פעילות המנהלת לזהות יהודית, בין השאר לפעילות משותפת עם ארגון השומר החדש ופרויקטים במתנ"סים, 3 מיליון ₪ לתגבור תקציב השכר ברבנות הראשית, 13.9 מיליון ₪ למימון פעילות בתחום שירותי הדת: הקמת מבני דת, פעולות המנהלת לזהות יהודית, חיזוק הביטחון בהר הזיתים, קשרים דתיים ורוחניים עם התפוצות, תמיכה ברבני קהילות.
• 59.7 מיליון ₪ (ועוד 165.7 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב) למשרד החקלאות לצורך מימון פעולות שונות, בין השאר להתמודדות עם התפרצות חריגה של כלבת באזור בית שאן ועמק המעיינות, שינויים במבנה המשרד בבית דגן, מימון הסכם שכר חוקרים במנהל המחקר, לתשתיות בחברה הבדואית, תמיכות במו"פ חקלאי, סבסוד פרמיות ביטוח נזקי אסונות טבע, תמיכות בענף הבקר והצאן, מימון פעולות להפחתת השימוש בחומרי הדברה, תמיכות לפי הסכמי מים, קידום מכירות לייצוא, מענקי שימור קרקע, אחזקת מלאי חירום של מספוא וחיטה, תמיכות לפי חוק הגליל, פיצויים עפ"י חוק בע"ח, הקמת מתקן ביו-גז בגליל ועוד.
• 1.21 מיליארד ₪ מהרזרבה הכללית: 718.8 מיליון ₪ לטובת מימון תשלומים לניצולי שואה באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה (תגמולים שונים, מימון הוצאות כגון רכישת תרופות, תמיכות וסיוע באופנים שונים), 441.94 מיליון ₪ לצורך מימון מס הכנסה שלילי (מענקי עבודה – ישירות לחשבונות בנק של בעלי הכנסות נמוכות העומדים בתבחינים הקבועים בחוק), 55.54 מיליון ₪ עבור מימון החזרי תשלומים בגין מס שבח – מדובר במענקים להם התחייבה המדינה במסגרת קידום חוק ריבוי דירות (חוק מיסוי דירה שלישית).

כמו-כן, אישרה הוועדה שתי העברות של עודפי תקציב משנת הכספים 2016 לשימוש עוד במסגרת תקציב 2017:
• 435.5 מיליון ₪ בתקציב המשרד להגנת הסביבה, מתוכם 299.2 מיליון ₪ בקרן לשמירת הניקיון – עודפים בגין היטל ההטמנה וכן עודפים בקרן למניעת זיהום ים וקרן צער בעלי חיים.
• 1.47 מיליון ₪ עודפים בסעיף בחירות ומימון מפלגות – עודפים במסגרת התקציב שנועד להיערכות לקראת בחירות לכנסת ה- 21 בוועדת הבחירות המרכזית.

מחר תתכנס הוועדה החל מ- 09:30 על-מנת לדון בפניות תקציביות רבות נוספות שמוסיפות להגיע לוועדה מאגף תקציבים. יו"ר הוועדה, ח"כ גפני, הודיע, שלמרות לחצי הזמנים, שבוע לפני סוף שנת התקציב, הוועדה תדון בכל פנייה ופנייה תקציבית בהתאם לנוהל שאושר ע"י כל חברי הוועדה, קרי הצגת הבקשות התקציביות לחברי הכנסת טרם הדיון בהן בוועדה ולאחר-מכן קיום דיון מעמיק בבקשות.

השארת תגובה