הבנק מסרב? הבנק מתנה הלוואה?

בנק לאומי, אילסוטרציה
בנק לאומי, אילסוטרציה

שאלה: האם הבנק רשאי לסרב לפתוח לי חשבון עובר ושב?

תשובה: חוק הבנקאות קובע, כי לא יסרב תאגיד בנקאי סירוב בלתי סביר לתת שירותים מהסוגים הבאים: 1. קבלת פיקדון כספי במטבע ישראלי או במטבע חוץ; 2. פתיחת חשבון עובר ושב במטבע ישראלי וניהולו כל עוד מתקיימת אחת מאלה: א. החשבון ביתרת זכות לטובת הלקוח. ב. הלקוח עומד בתנאי ההסכם בינו לבין התאגיד הבנקאי בקשר לניהול החשבון. 3. מכירת שיקים בנקאיים במטבע ישראלי ובמטבע חוץ; אולם אין חובה לתת שירות שיש בו משום מתן אשראי ללקוח. כלומר, הבנק מחויב לפתוח חשבון לכל אדם, אלא אם כן יש בפי הבנק נימוק סביר מדוע לא.

שאלה: ביקשתי הלוואה מהבנק והבנקאי הודיע לי שיסכים רק אם אפתח במקביל להלוואה חשבון חסכון או פק"מ, מה כדאי לעשות?

תשובה: חוק הבנקאות קובע שאסור לבנק להתנות מתן שירות אחד בשימושו של הלקוח בשירות אחר של הבנק, כך שהתנאי שהציג לך הבנקאי הינו אסור לפי החוק.

יודגש, שחוק הבנקאות הינו אחד החוקים הנכללים בחוק תביעות ייצוגיות, כך שאם מדובר במדיניות הבנק הרי שניתן גם להגיש נגד הבנק תביעה ייצוגית בנושא.

שאלה: הוזמנתי לחקירה במשטרת ישראל והחוקרת שהזמינה אותי סירבה למסור לי בטלפון את נושא החקירה. מה עלי לעשות? האם עלי להגיע עם עורך דין?

תשובה: בדרך כלל כשאדם מוזמן לחקירה במשטרה לא נמסר לו נושא החקירה מבעוד מועד, מומלץ בכל מקרה להתייעץ לפני החקירה עם עורך דין, למרות שבישראל – להבדיל למשל מבארה"ב – אסור לעורך הדין להצטרף יחד עם הנחקר אל תוך חדר החקירות.

השארת תגובה