5.3 מיליון בעלי זכות בחירה חיים היום בישראל

מאז הבחירות האחרונות לכנסת בשנת 2013 גדל מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל ב-4.5%, שהם כ-231 אלף נפש. ■ 80% מבעלי זכות הבחירה הם יהודים, 15% – ערבים ו-5% אחרים.

קלפי בחירות
קלפי בחירות

לקראת הבחירות לכנסת ה-20 שיערכו ב-17/3/2015, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מפרסמת כי אומדן בני 18 ומעלה בעלי זכות בחירה החיים היום בישראל עומד על כ-5.3 מיליון.

קרוב ל-16% מבעלי זכות הבחירה הם צעירים בני 24-18, כ-30% בני 39-25, ו-31% בני 59-40. חלקם של בעלי זכות בחירה בני 60 ומעלה, עומד על כ-23%.

מאז הבחירות האחרונות לכנסת ה-19 שנערכו ב-2013 גדל מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל בכ-231 אלף נפש (גידול של 4.5%).

עיקר הגידול במספר בעלי זכות הבחירה נובע מצעירים שלא היו זכאים להצביע בבחירות הקודמות ויהיו לפחות בני 18 בבחירות הנוכחיות, עולים שהגיעו בין מערכות הבחירות ותושבים קבועים ששבו לארץ לאחר שהייה של יותר מ-12 חודשים רצופים בחו"ל. מאידך, נוכו ממספר בעלי זכות הבחירה נפטרים בין שתי מערכות הבחירות ותושבים ששהו לפחות 12 חודשים רצופים בחו"ל.

אומדן זה אינו כולל את בני 18+ הרשומים במרשם התושבים ואינם בעלי זכות בחירה מכיוון שאינם אזרחים. בקבוצה זו נכללים בעיקר ערביי מזרח ירושלים והדרוזים ברמת הגולן.

כמו כן, האומדן אינו כולל אזרחים ישראלים בעלי זכות בחירה אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת.

הבדלים בין אומדן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפנקס הבוחרים

אומדן הלמ"ס נמוך בכ-540 אלף נפש ממספר בעלי זכות הבחירה הרשומים בפנקס הבוחרים (הפרש של 10%). אומדן הלמ"ס מתייחס לאוכלוסייה הקבועה המתגוררת דרך קבע בישראל, ואילו בקרב הרשומים בפנקס הבוחרים (בהתאם להוראות חוק הבחירות) כלולים גם אזרחים אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת. כמו כן, ייתכן כי חלק מהאנשים הנמצאים בחו"ל תקופה ממושכת, נפטרו בינתיים בחו"ל ולא נמסרה הודעה על כך למרשם התושבים.

בעלי זכות בחירה לפי קבוצות אוכלוסייה

80% מבעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל הם יהודים, 15% – ערבים (מוסלמים, נוצרים ערבים ודרוזים) ו-5% – אחרים (נוצרים לא-ערבים ותושבים ללא סיווג דת – מרביתם עולים ובני משפחותיהם אשר אינם רשומים כיהודים במשרד הפנים).

השארת תגובה