גלריה: חנוכה בחצר הקודש פיטסבורוג

חנוכה בפיטסבורג אשדוד, צילום יהושע פרוכטר
חנוכה בפיטסבורג אשדוד, צילום יהושע פרוכטר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במעמד רב רושם נחוגה מסיבת חנוכה וחלוקת 'חנוכה געלט' בת"ת בני אברהם פיטסבורג בהשתתפותו האדמו"ר שהכניס את נכדו לת"ת.

תחילת המעמד בהופעת האדמו"ריחד עם נכדו ני"ו בן לבנו הרב משולם בשערי הת"ת ותחילת לימוד האותיות הקדושות כאשר ילדי הכיתות הנמוכות מצטרפים גם הם ומשמיעים בקולם שירי שמחה והודיה ומשירי החג. התרגשות רבה ניכרה על פניו של האדמו"ר בשעה שעברו לפניו ילדי החמד לקבלת 'חנוכה געלט'.

בסיום החלוקה לילדי הכיתות הנמוכות התאספו כלל ילדי הכיתות למסיבה מרכזית בהשתתפות האדמו"ר שבמהלכו השמיע מדברות קדשו בגדולת וקדושת ימי החג ועל כוחם העצום של ילדי תשב"ר שלא טעמו טעם חטא. בסיום המעמד עברו בסך לקבלת 'חנוכה געלט' מיד האדמו"ר.

לאחמ"כ הופיע האדמו"ר בפני צוות המחנכים והשמיע בפניהם דברות קודש במעלתו וחשיבותו של מחנך תשב"ר העושה את עבודתו – עבודת הקודש בתחושת שליחות בהבנה לנפש הילד ולעיתים נעשית מלאכה זו אף במסירות נפש של ממש. האדמו"ר הודה נרגשות לצוות המלמדים הפועלים ועושים כל שביכולתם להחדרת תורה, יראת שמים ומידות טובות בתלמידים, וציין בפניהם את שמעו הטוב של הת"ת.

לאחר משאו אמר האדמו"ר דברי תודה והוקרה להנהלת הת"ת הרב יהושע קרניאול מנהלה הרוחני המשקיע רבות במחשבה ובמעשה למען הצלחת התלמידים. כמו"כ הודה האדמו"ר להרב שמעון שטאובר מנכ"ל המוסדות המתמסר בכל זמן ועת לרווחתם של התלמידים והמחנכים ועומד על המשמר במסירות ובנאמנות.

השארת תגובה