הגראי"ל קם ממקומו, חיבקו ונישקו

הרב שטיינמן הסתכל בו במאור פנים .לא צעק, לא הפחיד, לא כלום, הוא פשוט קם מכיסאו, נתן לו יד בחוזקה, חיבק אותו ונישק אותו, ואמר לו בקול רם "אתה מצליח להתגבר מידי פעם, אתה לא מבין כמה אני מקנא בך, כמה זכויות יש לך, איזה שכר יש לך על זה"

הגראי"ל שטיינמן באלעד צילום בעריש פילמר
הגראי"ל שטיינמן באלעד צילום בעריש פילמר

ישבתי לפני מספר שנים עם הגאון רבי נחום ברנשטיין, משגיח בישיבת גאון יעקב שהייתה בנשיאות מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, וחתנו של הרב שטיינמן, הגאון רבי זאב ברלין, כיהן בה בתפקיד ראש הישיבה.

ישבנו ודנו יחד על מספר בחורים נושרים ובעיקר מתמודדים רגשית בכל מיני מצבים שהוא שלח אלי. איך נקדם אותם, מה תקוע ואיך אפשר להשתפר ולהמשיך הלאה. תוך כדי שיחה, הוא סיפר לי סיפור מדהים על מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל ויהיו הדברים לעילוי נשמתו הטהורה.

אם לא ששמעתי את הסיפור ממקור ראשון ממנו, שראה בעצמו את הסיפור – לא הייתי מאמין.

וכך סיפר לי הרב ברנשטיין: יום אחד נכנסתי עם בעל תשובה אחד למרן הרב שטיינמן, אותו בעל תשובה היה בעל תשובה גמור – חוץ מנושא מסוים שאין המקום לפורטו כאן, שהוא היה נופל בו עד עמקי שאול.

אותו בעל תשובה היה מתמודד ונופל, ושוב מתמודד ושוב נופל, ושוב הנפילה הייתה עד עמקי שאול, ומדובר באחת העברות הכי חמורות שבתורה.

נכנסתי אתו למרן הרב שטיינמן, זה היה לפני כעשור, בעת שהרב שטיינמן היה בגיל 95, וסיפרתי לו על בעל התשובה העומד מולי ומה הרב אומר לו, מה יש לעשות וכיצד ניתן לנסות ולהינצל.

מרן הרב שטיינמן הסתכל בו במאור פנים. לא צעק, לא הפחיד, לא כלום, הוא פשוט קם מכיסאו, נתן לו יד בחוזקה, חיבק אותו ונישק אותו, ואמר לו בקול רם 'אתה מצליח להתגבר מידי פעם, אתה לא מבין כמה אני מקנא בך, כמה זכויות יש לך, איזה שכר יש לך על זה'.

הרב שטיינמן חזר ואמר לו שוב ושוב, כמה הוא צדיק שהוא זוכה מידי פעם להתגבר – למרות הקושי העצום שיש לו להתמודד עם זה. "הצלחת להתגבר על זה מפעם לפעם, אתה לא מבין", ושוב הרב שטיינמן ממשיך לעמוד ואני מזכיר שמדובר באדם בגיל 95 שעומד וממשיך לחבק את אותו בעל תשובה.

הרב ברנשטין אמר לי שבאותו זמן הוא היה ממש נסער, הוא בחיים לא ראה את הרב שטיינמן עומד ומחבק ומנשק ככה בנאדם, ועוד יהודי בכזה מצב.

בסיום השיחה הרב שטיינמן ביקש ממנו שייכנס אליו שוב יחד עם הרב ברנשטיין, לאחר תקופה.

לאחר מספר חודשים הם נכנסו, ושוב נראה אותו מחזה חוזר על עצמו, הוא אומר שוב לרב שטיינמן מהפעם האחרונה הרב ממש חיזק אותי ואני כבר הרבה פחות נופל …אבל עדיין אני פה ושם נופל.

ושוב הרב שטיינמן קם מכיסאו, תופס את ידו בחוזקה, מחבק ומנשק אותו, ואומר 'אתה מצליח להתגבר, אתה לא מבין כמה זכויות יש לך'. וכך חוזר שוב ושוב כמה הוא צדיק שהוא זוכה מידי פעם להתגבר, למרות הקושי העצום שיש לו.

ושוב מרן הגראי"ל מבקש מהרב ברנשטיין שייכנסו אליו אחרי תקופה.

בפעם השלישית שנכנסו אליו, הוא כבר סיפר לרב שטיינמן שהוא נגמל לגמרי ממה שהוא עבר. והמחזה המפעים חזר על עצמו בשלישית, הרב שטיינמן קם מכיסאו, מחבק ומנשק אותו ואומר לו שוב ושוב כמה זכויות יש לו וכמה הוא צדיק. תבינו זה ממש גוועלד בעיני הרב שטיינמן, זה לא יהודי קדוש, זה ממש קודש הקודשים.

את הפרשנות על הסיפור, אני נותן לכל אחד לפרש איך שהוא רוצה. אבל מאז ששמעתי את הסיפור, לפחות אני משתדל לחבק ולחזק כל יהודי באשר הוא ובכל מצב שהוא.

***

הקשר בין חטא עץ הדעת לחנוכה

הרבה חושבים שאדם וחוה גורשו מגן עדן בגלל שאכלו מפרי עץ דעת. הרי כתוב שאחרי שאכלו השם יתברך דיבר איתם והם עדיין היו בגן עדן.

מתי הם גורשו מגן עדן – רק אחרי שדיברו דברים רעים אחד על השני.

הקב"ה שאל את אדם הראשון מה עשית? והוא ענה האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל, הוא האשים את אשתו.

וכשהקב"ה שאל את חוה, היא לא אמרה שהיא פיתתה את אדם הראשון ואמרה הנחש השיאני ואוכל, הנחש פיתה אותי.

ראה הקב"ה ששניהם מאשימים, מדברים דברים רעים אחד על השני ולא מנסים להגן אחד על השני, אז גירש אותם מגן עדן.

מובא בקבלה שיש כל מיני תיקונים לחטא אדם וחווה, לדוגמא אכילה בשבת. עוד מובא בספרים הקדושים, שבחנוכה זה התיקון הכי חזק לחטא עץ הדעת, להדליק נר איש וביתו להודות ולהלל. להיות יחד ולא בפירוד.

חנוכה זה תיקון של חטא אדם וחווה שלא תמכו אחד בשני. וניתן לומר שגם באופן כללי, שלא בימי החג, בכל פעם שבני זוג מנסים לחיות יחד אחד עם השני באהבה, הם מתקנים את חטא עץ הדעת.

לתגובות : machon.rot@gmail.com

השארת תגובה