"הגראי"ל כתב לי שהמתנגד לנח"ל החרדי"

היסטוריה: הגר"מ שטרנבוך בדברים נוקבים בפני תלמידיו לאחר הסתלקות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך
ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

היסטוריה: רבי משה שטרנבוך בדברים נוקבים בפני תלמידיו ומקורביו לאחר הסתלקות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל: "מנעוריו היה ירא את ה' ופטירתו היא אבידה לדור כולו * בזמנו נשלח ממנו מכתב עבורי על אותם קלי דעת התולים בו את סרחונם ומשקרים בשמו ומסיתים ללכת לצבא

להלן הדברים המלאים: "השבוע נתבקש לישיבה של מעלה אדם גדול בתורה, זקן ראשי הישיבות הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שבמשך ימי חייו הכין עצמו לעולם הבא והעמיד נגד עיניו פחד הגיהנום, והכרתיו בימי נעוריו לאחר המלחמה בשוויץ, ולא היה הולך לישון בלילה על מיטתו אלא כל הזמן היה בבית המדרש שם היה מנמנם קצת בלילה, והיה ניכר עליו שהוא פרוש מכל הבלי העולם הזה, היה מרבה בתעניות ולא נהנה מהעולם הזה לא בכבוד ולא בשאר הנאות העולם הזה, ומנעוריו היה ירא את ה' והיה ניכר עליו שפחד הגיהנום לנגד עיניו, וגם לאחר מכן כאשר ראיתיו בבני ברק לפני כחמישים שנה ראיתי המשך מאותו דמות השקוע בעבודת השי"ת.

"ולצערי ישנם מחריבים קלי דעת המהרסים בכרם ד' להסית חרדים להתגייס לצבא הטמא ומנסים לתלות סרחונם בגאון זצ"ל, וכבר נשלח בזמנו מכתב ממנו עבורי שזהו שקר והעושים כן הרי"ז עוון בל יכופר וכן כתב במכתב למשגיח הגר"ד סגל שליט"א, ופטירתו היא אבידה לדור, וצריך להתחזק בעת הזאת בתורה ויראת שמים."

יצויין כי המכתב אותו הזכיר הגר"מ שטרנבוך בדבריו, הוא המכתב אותו שלח בזמנו מרן ראש הישיבה הגראי"ל זצוק"ל על ידי הגבאי המסור הר"ר יצחק לווינשטיין זצ"ל – לבנו של הראב"ד הרב חיים עוזר שטרנבוך, במכתב זו מגולל הר"ר יצחק לווינשטיין זצ"ל את כל עלילות השקר של אותם בריונים וחצופים המפרסמים כביכול מרן ראש הישיבה הגראי"ל זצ"ל תמך במסגרות חרדיים בצבא.

השארת תגובה