עו"ד נועם קוריס: העליון דחה את לב לבייב

לב לבייב
לב לבייב

בית המשפט העליון דחה לאחרונה (11.12.2017) את ערעורו של לב לבייב בדבר תיקון כתב התביעה הנגזרת נגדו בדרך של הוספת עובדות שאמורות לשמש כנגדו.

הליך תביעה נגזרת הינו הליך בו בעל עניין פונה לבית המשפט ומחייב את החברה לפעול משפטית בנוגע לזכות שיש לה, בעיקר כנגד בעל שליטה בחברה, אשר נגדו ספק גדול אם החברה תפעיל הליכים משפטיים מבלי שיחייבו אותה לעשות כן.

בית המשפט אישר לנהל תביעה נגזרת בשם חברת אפריקה ישראל ונגד בעל השליטה בה לשעבר לב לבייב, כאשר לאחר שהתביעה אושרה ותוקנה אתר לבייב לבית המשפט העליון כנגד התיקון.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס- נוסחה למיליון הראשון

עו"ד נועם קוריס – דברים שנראים לגוגל אותו דבר

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע

עו"ד נועם קוריס: תקנון בחינם לאתר אינטרנט

בית המשפט העליון קבע, כי בקשה לתיקון תביעה נגזרת צריכה להיבחן בהתאם לאמות המידה הנהוגות ביחס לתיקון כתבי טענות 'רגילים', תוך מתן משקל לשלושה שיקולים יחודיים להליך התביעה הנגזרת. השיקול הראשון – אופיו המיוחד של ההליך – מחייב לדקדק עם התובע הנגזר, שלא ישנה 'באופן מהותי' מן התביעה שאושרה; לעומת זאת, שני השיקולים הנוספים – האינטרס הציבורי שבבירור התביעה ופערי המידע שבין הצדדים – מהווים שיקול התומך באפשרות לתקן את התביעה הנגזרת, בהתחשב עם שאר נסיבות העניין

בענייננו נעתר בית המשפט התיר אך ורק הוספת טענות עובדתיות שנתגלו במסגרת ההליך, ותומכות בעילות התביעה שאושרו. עיון בכתב התביעה המתוקן, כפי שאושר על-ידי בית המשפט המחוזי, והשוואתו לכתב התביעה המקורי, מלמדים כי עניינו של התיקון המרכזי במעורבותו של חלדיי בביצוע העסקה מושא התביעה. בית המשפט קבע, שלמרות שזוהי תוספת ניכרת לכתב התביעה, המרחיבה במידה מסויימת את יריעת המחלוקת העובדתית שבין הצדדים, הרי שתוספת זו קשורה באופן ישיר ומהותי לסיפור המעשה שבגינו הוגשה התביעה מלכתחילה.

לטענת הנתבע, התיקון לכתב התביעה חרג הלכה למעשה מן העילות שאושרו, בנוגע "לעסקת רכישת הקרקע באוקראינה", שכן לטענת לבייב הותר להגיש נגדו תביעה רק בנושא "האם העסקה נשוא ההליך דנא הינה עסקה פיקטיבית שבאמצעותה הוצאו כספים מהחברה לכיסו של בעל השליטה" אך בית המשפט העליון קבע שאין יסוד לפרשנות הדווקנית והמצמצמת שמציע הנתבע

בית המשפט העליון גם דחה את טענותיו של לבייב בעניין חלדיי, שכן הטענה בדבר פגיעה אפשרית באינטרסים של חלדיי נטענה בעלמא, מבלי שפורט מהם האינטרסים שעלולים להיפגע כתוצאה מן התיקון ומה טיבה וחומרתה של הפגיעה, ככל שתיגרם. יתר על כן, לא ברור מה ראה הנתבע לריב את ריבו של חלדיי בעניין התיקון; אם היה חלדיי סבור כי יש בתיקון התביעה הנגזרת משום פגיעה באינטרסים שלו, היה לאל-ידו להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט.

בסופו של דבר

בית המשפט התיר את תיקון כתב תביעה נגזרת על דרך של הוספת עובדות חדשות התומכות בעילות שאושרו וחייב את לבייב ב- 30,000 ש"ח הוצאות משפט.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק במשפט מסחרי ובדיני אינטרנט מאז שנת 2004.

השארת תגובה