טרמפ ב'תמורה' • שאלתם, העו"ד משיב

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: כבעל רכב, האם מותר להסיע חברים לכולל תמורת השתתפות בהוצאות? האם יש הבדל בין יציאה מיוחדת ובין אם זה 'על הדרך'? ומה נכלל בהשתתפות סבירה שלא ייחשב כהסעת נוסעים בשכר?

תשובה: בית המשפט קבע מספר פעמים שלא כל הסעה, אפילו שהינה למטרות רווח, תחשב הסעה בשכר, ולא כל הסעה שנעשתה במסגרת עסק של הסעות, תחשב ככזו. רק שילוב של השניים – עשיית רווח, בעסק של הסעות – מהווה 'הסעה בשכר'.

בנתונים שבשאלה, תשומת הלב צריכה להיות מופנית גם לאפשרות שהנהג שרק הסיע חברים שהשתתפו בהוצאות הנסיעה יהיה חייב בתשלום מס בגין השתתפות זו, כמו גם קיים סיכון שתעודת ביטוח החובה של הרכב הפרטי לא תכסה אירוע תאונה במקרה כזה, בהתאם לנוסח הספציפי של ביטוח הרכב.

 

שאלה: ראיתי בתקשורת שיש יוזמה לשינוי חוק האזנות סתר, מה בעצם אומר החוק? האם ומתי מותר לי להקליט שיחה שאני מבצע בטלפון שלי?

תשובה: ההסדר החוקי המקובל כיום בישראל הוא שמותר להקליט שיחה בתנאי שלפחות אחד הדוברים בשיחה מודע להקלטה. אם אתה מדבר בטלפון שלך, מותר לך להקליט את השיחה וההקלטה תהיה גם קבילה בבית המשפט. לפי חוק ההאזנות סתר אסור להקליט שיחה אם המקליט אינו אחד ממשתתפי השיחה. יוזמת החקיקה החדשה מנסה לשנות את החוק כך שיהיה אסור להקליט שיחה אלא אם כן כל המשתתפים בה ידעו אודות ההקלטה.

 

שאלה: אני מייצג את עצמי לבד בתביעה שהוגשה נגדי. במסגרת המשפט ביקש הצד השני לחייב אותי להציג מסמכים מסוימים ובית המשפט קיבל את הבקשה. האם חובה עלי לעשות כן?

תשובה: הכלל המקובל בהתדיינויות אזרחיות בבית המשפט בישראל הוא משחק בקלפים פתוחים. אם נתבע לא מגלה את המסמכים שהוא נדרש לגלות לפי צו שיפוטי, עלולה להימחק הגנתו והוא עלול לחטוף פסק דין בתביעה רק לאור אי הצגת המסמכים. אם תובע לא הציג מסמכים שהוא נדרש בצו גילוי מסמכים, עלולה להימחק תביעתו.

השארת תגובה