כששקיות האשפה של השכן – מטנפות

שק אשפה
שק אשפה
הצטרפו עכשיו – וקבלו את העיתון היומי לתיבת המייל שלכם

בניין משותף סובל מדייר שמלכלך את המעלית, קומת הכניסה וחדר המדרגות בעקבות גרירת שקית הזבל. ועד הבית והדיירים פנו מספר פעמים ואפילו זומן פקח עירוני שלא יכול היה לעשות דבר פרט מלתת אזהרה. הנ"ל ממשיך במעשיו, הצחנה והלכלוך לא פוסקים. מה הפתרון?

הניקיון הוא בבחינת ערך חשוב שהתורה רואה בו ערך חשוב בעבודת ה' של האדם. ומצינו בחינוך  (מצווה תקסו) שביאר את המצווה (דברים כג יא) שאף בשעת המלחמה צריך לשמור על הניקיון:   "הנקיות מידה מן המידות הטובות, המביאה לידי רוח הקודש… וגם יש בזה שבח לאומה, כי יבואו אליהם מלאכי גוי, ויראו מחניהם קדוש ונקי מכל טינוף".

וכך מצינו גם ברמב"ם (מורה נבוכים) ח"ג מח שביאר את החשיבות של מצוות שונות בגלל הקפדה  של התורה לגבי הניקיון: ״וכבר ידעת הקפדת התורה על ראיית הלכלוכים אפילו במדבר במחנה, כל שכן בתוך הערים, ואילו היינו מגדלים חזירים למזון היו השווקים ואף הבתים מטונפים יותר מבית הכסא".

ובכלל דווקא בגלל היתרים שונים המייחדים את הלכות שכנים הרי שדווקא לגביהם פסק  הרא"ש (שו"ת הרא"ש צט) שעניינם ומהותם "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". וכן מצינו בשו"ת מהרש"ך ח"ב צח: "ימעט הנזק משכנו, כל מה שאפשר".

ונראה שזה בגלל הדברים שבני החצר צריכים להם צורך גדול שאפשר לכוף על כך (שו"ע חו"מ  קסא  ג).

יחד עם זאת, לא פעם הגדרת הנקיות היא מושג רחב שנותן פתח גדול של  פרשנות ולהתנהגות של  "דווקא". ולכן אולי כדאי לטפל בתחום זה לפני שפונים לעזרה המשפטי – תורני.

הרב אפרים קורנגוט בשיתוף האגודה לתרבות הדיור             

להפניית שאלה לייעוץ ההלכתי באגודה לתרבות הדיור ניתן להתקשר למוקד הארצי בטלפון 8484*      

השארת תגובה