אתם שאלתם, העורך דין עונה

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: נחקרתי לפני כשנה במשטרת ישראל וקיבלתי בדואר מכתב לפיו המשטרה החליטה שלא להמשיך ולחקור בעניין, מה בעצם זה אומר?

תשובה: לאחר חקירה פלילית יכולות המשטרה או הפרקליטות להגיש כתב אישום או לגנוז את התיק באמצעות אחת או יותר מעילות הגניזה הקבועות בחוק.

עילה ראשונה, העדר אשמה פלילית, משמעה שהמשטרה חקרה את התיק והגיעה למסקנה מחומר הראיות שנאסף לכך שלא בוצעה שום עבירה פלילית. עילה זו מוחקת את התיק לאלתר מהרישום הפלילי.

עילה שנייה, העדר ראיות להעמדה לדין, כלומר בסיום החקירה הגיעה המשטרה או הפרקליטות למסקנה שהראיות שהצטברו בתיק אינן מספיקות בכדי להצדיק הגשת כתב אישום. רישום זה נמחק מהרישום הפלילי בתוך 5 שנים.

עילה שלישית, העדר עניין לציבור, משמעו שבנסיבות כלל התיק החליטה המשטרה או הפרקליטות שלא להמשיך לעסוק בתיק שכן אין אינטרס ציבורי לעסוק בתיק זה, בין אם לאור נסיבות העבירה לכאורה ובין עם בנסיבות המיוחדות של המעורבים או בשל ענייני מדיניות הרשות התובעת. רישום זה גם הוא נמחק מרישומי המשטרה בקץ 5 שנים.

שאלה: האם ניתן להגיש תביעת הוצאת דיבה ולשון הרע בגין חקירת משטרה או תלונה במשטרה?

תשובה: סעיף 15 (8) לחוק איסור לשון הרע קובע, כי קיימת הגנה למי שפעל בתום לב בהגשת תלונה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בענין המשמש נושא התלונה.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה