הישג: עלייה בדירוג האשראי של ישראל

על אף הנסיונות (הכושלות) מטעם ארגוני חרם לפגוע ביציבות הכלכלית בישראל, מנתוני דירוג האשראי של חברת הדירוג הבינלאומית פיצ' עולה כי ישראל מדורגת במקום מעולה – ומזנקת מדרגה נוספת במעלה הדירוג

משה כחלון
משה כחלון

חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch אשררה היום את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+ עם תחזית יציבה. על פי החברה, דירוג האשראי של ישראל מאוזן בין חשבונות חיצוניים חזקים, ביצועים מאקרו-כלכליים איתנים וחוסן מוסדי, לבין יחס חוב ממשלתי לתוצר שעודנו גבוה ביחס למדינות הייחוס וסיכונים פוליטיים וביטחוניים.

על פי הודעת פיץ', המדינה רשמה עודף בחשבון השוטף בכל שנה משנת 2003 ויתרות המט"ח של בנק ישראל המשיכו לטפס. פיץ' טוענת כי מעמדה של ישראל כמלווה נטו בשנת 2017 נמצא ברמה הגבוהה מהרמה החציונית הן של מדינות המדורגות A והן של מדינות המדורגות AA. נציגי החברה מציינים כי פיתוח נוסף של משק הגז יספק תמיכה נוספת למאזן החיצוני של ישראל. הפקת גז בשדה 'תמר' בחופי ישראל מאז שנת 2013 הפחיתה את הצורך ביבוא גז טבעי. הרגולציה והחלטת ההשקעה הסופית מוכנות כעת לתת מענה לשדה הגז הגדול יותר 'לוויתן'.

בהודעה אף נכתב כי המצב הפיסקלי של ישראל עודנו מהווה נקודת חולשה ביחס למדינות המדורגות A, על אף הימצאותו במגמת שיפור. פיץ' טוענת כי הגירעון התקציבי ב-2017 יהיה ככל הנראה פחות מ-2% מהתוצר. השיפור מ-2017 נובע ממספר הכנסות חד פעמיות הגדולות מן הצפוי. פיץ' צופה שהגירעון התקציבי ב-2018 יתרחב ליעד של 2.9% מהתוצר. בנוסף, פיץ' צופה כי יחס החוב הממשלתי לתוצר, שירד משמעותית בעשור האחרון, ירד שוב ב-2017 לרמה הנמוכה מ- 62%, ושמגמת הירידה תיעצר ב-2018-19 לאור גירעונות רחבים יותר וצמיחה מעט איטית יותר. לכן, על פי פיץ', יחס זה יישאר גבוה מהנתון החציוני של מדינות הייחוס. האנליסטים מציינים כי מאפיינים אחרים של החוב הציבורי הינם מיטביים למדי. מדינת ישראל נהנית מגמישות מימונית גבוהה, כגון שוק מקומי עמוק ונזיל וגישה טובה לשווקי ההון הבינלאומיים.

האנליסטים של פיץ' צופים כי דירוג האשראי של ישראל ימשיך להיות מוגבל על-ידי סיכונים פוליטיים וביטחוניים, אולם פרופיל הדירוג שלה הוכיח חסינות אל מול עימותים תקופתיים וזעזועים פוליטיים על פני פרק זמן ממושך. פיץ' מאמינה כי הסיכויים לקיום תהליך שלום ריאלי נותרו קלושים. להערכת חברת הדירוג, המערכת הפוליטית המקומית עשויה להיות סוערת, עם ממשלות שבדרך כלל לא מסיימות קדנציה מלאה. לאף אחת ממפלגות הקואליציה אין תמריץ ברור לבחירות, אך היחסים בין המפלגות הינם שבירים ועלולים להאיץ בפתאומיות לבחירות. ראש הממשלה עודו נתון ללחצים עקב מספר חקירות משטרה.

על פי הכתוב בהודעת החברה, ממוצע צמיחת התוצר בחמש השנים האחרונות הינו מעט גבוה מממוצע מדינות הייחוס, ותנודתיות הצמיחה נמוכה יותר. הצמיחה תהיה איטית יותר ב-2017 יחסית לשנה הקודמת, אך תישאר איתנה סביב 3%. האנליסטים מציינים כי למרות הביצועים בשנת 2016, צמיחת התוצר האטה בשנים האחרונות, בין היתר עקב גידול איטי של אוכלוסייה בגיל העבודה, האטה בסחר העולמי ואתגרים הנוגעים למידת התחרותיות. בתגובה לכך, הממשלה מבקשת להחיל רפורמות מבניות בכדי לשפר את הסביבה העסקית, כמו גם לעודד ההשתתפות בכוח העבודה. בטווח הבינוני, עליה בכמות הגז המופקת והתחלת יצוא הגז יתמכו בצמיחה.

בהודעה מצוין כי האינפלציה חזרה לטריטוריה חיובית במרבית שנת 2017, לאחר שהייתה שלילית ב-2015-16, לאור עלייה במחירי השכירות ומחירי סחורות גבוהים, הסרה של גורמים חד פעמיים וביקוש מקומי איתן. בפיץ' צופים כי ממוצע האינפלציה יהיה לא יותר מ-0.3% ב-2017, אך האינפלציה עשויה להתקרב חזרה לגבול התחתון של טווח המטרה של בנק ישראל (1-3%) ב-2018. צעדים אדמיניסטרטיביים חד פעמיים נוספים שינקטו ע"י הממשלה להקטנת יוקר המחיה עלולים להאט את התהליך הזה.

עם פרסום דירוג האשראי של פיצ', מסר שר האוצר משה כחלון כי "האמון שמביעות סוכנויות הדירוג בכלכלה הישראלית פעם אחר פעם מוכיח כי המדיניות הכלכלית שלנו שמשלבת כלכלה חופשית עם חמלה ורגישות חברתית עובדת. הכלכלה הישראלית צפויה לסיים שנה נוספת עם נתוני מאקרו מצוינים – גירעון נמוך, יחס חוב תוצר יורד, אבטלה נמוכה וצמיחה. נמשיך להוביל את הכלכלה הישראלית באחריות ובנחישות".

גם החשב הכללי של משרד האוצר, רוני חזקיהו, הצטרף לחגיגה ומסר כי "אשרור הדירוג מדגיש את החשיבות בהמשך ניהול חוב יעיל ושמירה על מסגרות פיסקליות לצורך הורדת יחס חוב לתוצר ומציין לטובה את הגמישות המימונית של המדינה".

יש לציין כי מדובר בהישג משמעותי מבחינת השר כחלון, שכן בדירוג השראי של פיץ' אשתקד דורגה ישראל ברמת 'A' והדירוג השנה מהווה למעשה עלייה נוספת בדירוג. זאת, על אף הניסיונות החוזרים ונשנים מטעם ארגוני החרם ברחבי העולם, המנסים לפגוע בכלכלה הישראלית.

השארת תגובה