פקידים וטכנאים: המשרות הנחשקות בישראל

אחד מהסקרים המשפיעים ביותר על כוח העבודה בישראל, הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן שוטף, מצביע על מגמות חדשות במשק הישראלי • באיזו תחום תמצאו הכי הרבה משרות פנויות? הטבלה המלאה בפנים

שירות התעסוקה הישראלי
שירות התעסוקה הישראלי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים חדשים בעניין כוח העבודה במשק, מהם עולה כי חלה עלייה של 0.1 אחוז בשיעור הבלתי מועסקים במשק, בהשוואה לחודש ספטמבר השנה. "סקר כוח אדם הוא המקור העיקרי למידע על כוח העבודה בישראל והוא נערך באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה", מציינים בלשכה.

אוכלוסיית הסקר כוללת את התושבים הקבועים של מדינת ישראל, כמו גם תיירים ותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות. הסקר מאפשר מעקב אחר ההתפתחות בכוח העבודה, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד.

מהסקר עולה כי החל משנת 2017 רואיינו בממוצע בכל חודש באופן שוטף כ-20,400 בני 15 ומעלה. מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע באוקטובר 2017 ל-4.017 מיליון נפש. מהם 3.850 מיליון מועסקים וכ-167 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, כ-2.027 מיליון היו גברים (2.031 מיליון בספטמבר 2017) ו-1.824 מיליון היו נשים (1.812 מיליון בספטמבר 2017).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע ל-64.0% (ללא שינוי לעומת ספטמבר 2017). אחוז זה בקרב הגברים בני 15 ומעלה ירד ל-68.8% (לעומת 69.0% בספטמבר 2017), ואילו בקרב הנשים בנות 15 ומעלה אחוז זה עלה ל-59.4% (לעומת 59.2% בספטמבר 2017).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה בחודש זה ל-4.2% (לעומת 4.1% בספטמבר 2017). אחוז הגברים בני 15 ומעלה הבלתי מועסקים עלה ל-4.1% (לעומת 3.9% בספטמבר 2017), ואילו אחוז הנשים בנות 15 ומעלה הבלתי מועסקות ירד ל-4.2% (לעומת 4.3% בספטמבר 2017).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 25-64 הגיע ל-80.1% באוקטובר 2017 (ללא שינוי לעומת ספטמבר 2017). אחוז זה בקרב הגברים בני 25-64 ירד ל-84.8% (לעומת 84.9% בספטמבר 2017), ואילו בקרב הנשים בנות 25-64 אחוז זה עלה ל-75.5% (לעומת 75.4% בספטמבר 2017).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 25-64 עלה בחודש זה ל-3.7% (לעומת 3.6% בספטמבר 2017). אחוז הגברים בני 25-64 הבלתי מועסקים עלה ל-3.5% (לעומת 3.3% בספטמבר 2017), ואילו אחוז הנשים בנות 25-64 הבלתי מועסקות הגיע ל-3.8% (ללא שינוי לעומת ספטמבר 2017).

מספר המועסקים באוקטובר 2017 הגיע ל-3.850 מיליון נפש, עלייה של 0.2% לעומת ספטמבר 2017. מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) בדרך כלל ירד ב-0.1% לעומת ספטמבר 2017 (ירידה של כ-4 אלף מועסקים), ומספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) בדרך כלל ירד ב-0.3% לעומת ספטמבר 2017 (ירידה של 3 אלף מועסקים). אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים הגיע ל-77.8% (ללא שינוי לעומת ספטמבר 2017). בקרב הגברים אחוז זה ירד ל-86.7% (לעומת 86.8% בספטמבר 2017), ואילו בקרב הנשים אחוז זה עלה ל-68.1% (לעומת 67.7% בספטמבר 2017).

מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף מלא (35 שעות ויותר) בשבוע הקובע עלה ב-4.2% לעומת ספטמבר 2017 (תוספת של 111 אלף מועסקים), ואילו מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות) בשבוע הקובע ירד ב-5.0% לעומת ספטמבר 2017 (ירידה של כ-49 אלף מועסקים). מספרם של המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בשבוע הקובע ירד ב-7.1% לעומת ספטמבר 2017 (ירידה של כ-18 אלף מועסקים).

שיעור התעסוקה (המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה הגיע ל-61.4% באוקטובר 2017 (ללא שינוי לעומת ספטמבר 2017). שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 15 ומעלה ירד ל-66.0% (לעומת 66.3% בספטמבר 2017), ואילו שיעור התעסוקה בקרב הנשים בנות 15 ומעלה עלה ל-56.9% (לעומת 56.6% בספטמבר 2017). בקרב בני 25-64 שיעור התעסוקה הגיע ל-77.2% (ללא שינוי לעומת ספטמבר 2017). שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 25-64 ירד ל-81.8% (לעומת 82.1% בספטמבר 2017), ואילו בקרב הנשים בנות 25-64 שיעור התעסוקה עלה ל-72.7% (לעומת 72.5% בספטמבר 2017).

עלייה של 4.1% במספר המשרות הפנויות בחישוב שנתי

מנתוני הלשכה עולה עוד, כי על פי נתוני המגמה בחודשים אוקטובר-ספטמבר, ישנה עלייה של 4.1% במספר המשרות הפנויות בחישוב שנתי ואחוז המשרות הפנויות בממוצע הוא 3.79%.

בלשכה הוסיפו וציינו כי עלייה זו באה לאחר עליה של כ-7.6% בממוצע בחודשים מאי-יולי וכי אחוז המשרות הפנויות, עומד על כ-3.79% בחודשים בממוצע אוגוסט-אוקטובר 2017. עם זאת, הנתונים באשר למגמות בחודשים האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת ועל כן יש להתייחס בעיקר לנתונים בחישוב שנתי – 4.1%.