בנק ישראל ירכוש מיליארד וחצי דולר

כחלק מהמדיניות ההומניטרית של בנק ישראל ובמסגרת התכנית לקיזוז השפעת הפקת הגז על שער החליפין, הודיעו בבנק ישראל כי הם מעריכים כי בדומה לשנת 2017, גם בשנה הבאה ירכוש הבנק כ- 1.5 מיליארד דולר

בנק ישראל
בנק ישראל
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

כפי שהצהיר בנק ישראל ב-13.5.2013, הבנק ירכוש בשנים הבאות מט"ח בהתאם לאומדן ההשפעה של הפקת הגז על מאזן התשלומים. הערכות הבנק להשפעה הכוללת על מאזן תשלומים כתוצאה מהפקת הגז ורכישות המט"ח יעודכנו מעת לעת ויפורסמו לציבור.

בבנק ישראל מעריכים כי ההשפעה הכוללת של הפקת הגז על מאזן התשלומים תסתכם בשנת 2018 ב- 1.5 מיליארד דולר, סכום זהה להערכת הבנק לגבי ההשפעה על מאזן התשלומים בשנת 2017, והבנק ירכוש בשנת 2018 מט"ח בהתאם.

בהודעה שפורסמה מטעם בנק ישראל נכתב כי "תכנית רכישות זו מהווה כלי נוסף במדיניות המוניטרית של בנק ישראל ומדיניות שער החליפין העקבית איתה". בהודעת הבנק הוסיפו וציינו כי "בנק ישראל ימשיך לפעול בשוק המט"ח במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין, אשר אינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים או כאשר שוק המט"ח אינו מתפקד כיאות".

השארת תגובה