שק שינה לכל רוכש דירה • הרעיון של השופט

עתירת כפר סירקין ותושבי פתח תקווה נגד התכנית לבנייתן של 12,000 יחידות דיור – הגיעה לבג"ץ. השופטים לפרקליטות המדינה: "היה צריך להודיע לתושבים ולשמוע את עמדתם", וקבעו כי נדרש דיון נוסף עד להכרעה

פרויקט הבניה
פרויקט הבניה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

המאבק המשפטי של אגודת כפר סירקין ותושבי פתח תקווה הגיע הבוקר לבג"ץ, שם בחנו את טענות העותרים נגד ההחלטה להקמתן של 12,000 יחידות דיור שהתקבלה לטענתם באופן בלתי חוקי ובמסלול מקוצר- בותמ"ל.

כזכור, בבסיס העתירה שהוגשה בידי עו"ד גדי טיכו ועו"ד ישי שידלובסקי-אור ממשרד כספי ושות' ועוה"ד אייל מאמו ודנה פריד ממשרד אגמון ושות', עומד הטיעון המרכזי לפיו העברת הנושא לותמ"ל, נעשה בניגוד לתנאי הסף ומבלי שניתנה לגורמים הנוגעים בדבר ועלולים להיפגע מההכרזה אפשרות להישמע.

מהדיון, שהתנהל על ידי השופטים יצחק עמית, דפנה ברק-ארז ואלרון, יצאו העותרים אופטימיים, כשלדבירהם השופטים ניהלו דיון ענייני ונוקב על אופן התנהלותה של המדינה וקבינט השרים בנושא, על בסיס מידע חסר ושגוי ומבלי שניתנה אפילו הודעה על קיומו של דיון בקבינט הדיור. יו"ר אגודת כפר סירקין, עו"ד אלי פיטרו, אמר: "הדיון היה ענייני, ממצה והרכב השופטים שאל שאלות נוקבות ומדויקות. כעת ממתינים להחלטת בית המשפט לעניין הוצאת צו על תנאי".

השופטת דפנה ברק-ארז הקשתה על פרקליט המדינה ושאלה "איפה הנתונים והמסמכים שהוגשו לקבינט הדיור טרם קבלת ההחלטה על מתחמים אלה כמועדפים לדיור? האם לא נכון היה לקבל את חוות דעתם של הגורמים שעלולים להיפגע מההחלטה כמו מועצת דרום השרון? עיריית פתח תקווה?" לעניין זה השיב בא כוחה של המדינה כי "לא על כל החלטת ממשלה יש צורך בשיתוף הציבור". בהקשר זה הוסיף השופט יצחק עמית שישב בראש ההרכב, כי ייתכן וניתן להגיש את ההתנגדויות לותמ"ל במסגרת ההליכים העומדים לעותרים בחוק הותמ"ל, אולם על כך השיב עו"ד אייל מאמו כי "מרגע ההכרזה על המתחם כמתחם מועדף לדיור – האפשרות לשנות את כמות היחידות או להתנגד לבנייתן – הוא בלתי אפשרי".

עוד התייחסו השופטים לטענות העותרים בדבר הכאוס התחבורתי שהמצב החדש ייצור, בייחוד באזור שכבר כיום קורס תחת העומס, והשופט יצחק עמית שישב בראש ההרכב אף העיר בהקשר זה כי ״כל רוכש דירה יקבל שק שינה״.

העותרים הוסיפו לטעון כי המצב החדש ייצור "טבעת חנק" סביב היישוב הקיים והלכה למעשה להקמתו של יישוב חדש, בניגוד לחוק הותמ"ל האוסר על כך, ובפרט ביישוב כפרי שיימחק תוך התעלמות משיקולים רלוונטיים של פיתוח תשתיות וגדיעת מסורת של 80 שנות חקלאות. לעניין זה השיב בא כוחה של המדינה כי בכוונתם לשנות את ההגדרה המוניציפאלית של כפר סירקין לפתח תקווה, על מנת שהמצב החדש יהלום את החוק. אולם עיריית פתח תקווה, שאף עתרה באותו עניין לבגץ אף היא, כבר הבהירה את עמדתה השלילית בנושא.

השארת תגובה