לעובד שמורה הזכות לקבוע באיזו קרן יושקעו כספי הפנסיה – בלי לנמק

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: המעסיק שלי מפריש לכל העובדים במשרד פנסיה, לאותה קרן פנסיה שנקבעה על ידו. האם אפשר לדרוש מהמעסיק לעבור לקרן פנסיה אחרת?

תשובה: לעובד שמורה הזכות לקבוע באיזו קרן פנסיה תיצבר הפנסיה המופרשת מהשכר, העובד אינו חייב לנמק מדוע בחר קרן פנסיה זו או אחרת. קיימים הבדלים בין העמלות ודמי הניהול שגובות קרנות הפנסיה השונות ועמלות ומומלץ לעובד לבדוק דמי ניהול אלו ולדרוש שהפנסיה שלו תתנהל בקרן פנסיה עם דמי ניהול נמוכים.

שאלה: קיבלתי בדואר מעטפה מבית המשפט עם כתב תביעה ודרישה להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים. המכתב נשלח אלי מבית המשפט לפני יותר משלושים ימים. מה עושים?

תשובה: המועד להגשת כתב הגנה הינו 30 ימים ממועד מסירת כתב התביעה לנתבע, כך שאת 30 הימים שניתנו בהודעה מבית המשפט יש לספור החל מהיום בו כתב התביעה הגיע אליך בדואר ולא מהיום שבו כתב התביעה נשלח.

שאלה: ברצוני לרכוש דירה, זו הדירה הראשונה שלי ועלותה לפי חוזה הרכישה 2 מיליון ₪. אלו מיסים יהיו עלי לשלם?

תשובה: בעת רכישת דירה יש לשלם מס רכישה בשווי של 8 אחוז משווי הדירה, אך מאחר שמדובר בדירה יחידה ואין בבעלותך דירות נוספות, קיים פטור מלא ממס רכישה עד לסכום של 1,623,320 ש"ח, ותשלום של 3.5% מס רכישה בגין הסכומים שמעל 1,623,320 ש"ח ועד 1,925,460 ₪ וסך של 5% מס עבור הסכומים שמעל 1,925,460 ₪ ועד לשני מיליון ₪.

השארת תגובה