עו"ד נועם קוריס: בית המשפט העליון הותיר על כנו חיוב בכפל מס

פטיש שופט
פטיש שופט

בהרכב של שלושה שופטים דחה בית המשפט העליון את ערעורו של שי קסוטו על קיבעת בית המשפט המחוזי ששומת מס בכפל תחייב אותו ותחול עליו, אף מבלי שניתנה לה האפשרות להוסיף ראיות על מנת לסתור את הממצאים

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע

עו"ד נועם קוריס: תקנון בחינם לאתר אינטרנט

בית המשפט העליון קבע במסגרת החלטה בערעור שהוגש לפניו כי בערעור תוקף המערער את פסק דינו של בית משפט המחוזי, שלא התיר לו הבאת ראיות לסתור את הוראת סעיף 42א לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, ועקב כך הותיר בית משפט קמא על כנה שומת כפל מס שהוצאה למערער על פי סעיף 50(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: חוק מע"מ).

שומת כפל המס שהוצאה למערער בסך של כ-35 מיליון ₪, הוצאה לאחר שהורשע בפלילים על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירות חמורות, ובין היתר פעילות בארגון פשיעה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות על פי חוק מע"מ (למען הבהירות נציין, כי הסכום שהושת על המערער אינו כפל המס אלא המס עצמו).

בית המשפט העליון קבע כי לא נפלה שגגה בפסק דינו של בית משפט קמא, ואף סבר כי לא עלה בידי המערער להראות נסיבות מיוחדות בגינן יש להתיר הבאת ראיות לסתור את פסק הדין החלוט בפלילים.

אשר על כן, אימץ בית המשפט העליון את פסק דינו של בית משפט קמא מכוח סמכותו לפי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ודחה את הערעור.

בית המשפט העליון הדגיש, כי אין בפסק הדין כדי למנוע מהצדדים מלהגיע להסדר פרקטי לסילוק החוב.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק במשפט מסחרי ובדיני אינטרנט מאז שנת 2004.

השארת תגובה