העצרת יום השנה לפטירתו של הגה"צ ר' שמעון גבאי זצוק"ל

במעמד אלפים בנתניה נערכה העצרת המרכזית לזכרו של הגה"צ הרב שמעון גבאי זצוק"ל

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

עוד בטרם החלה עצרת הזיכרון מבואותיה של ישיבת "נחלת שמעון" התמלאו בהמוני אדם מוקירי זכרו של הרב שכל חייו פעל לזכות את הרבים ולהביא את דבר ה' לכל יהודי ויהודי המקום היה צר מהכיל את כמות האנשים הבלתי נתפסת ללא הרף זרמו עוד ועוד אנשים זקנים לצד צעירים אברכי משי לצד בעלי בתים אישי ציבור לצד פשוטי העם כאשר המכנה המשותף המאחד ביניהם הוא דמותו הנערצת של הרב גבאי שהיה רב של כלל ישראל את כולם כיבד ואהב וכולם החזירו לו אהבה הערכה ולזכרו באו והתכנסו לשמוע עוד על אורחותיו והליכותיו ולראות ולהפנים מה אדם בודד אחד מסוגל לחולל והחי יתן אל ליבו.

הערב נפתח בדבריו של הרה"ג מנחם ביטון שליט"א שסיפר לציבור שגדש את המקום על כוחו של הרב בתורת הנסתר

לאחמ"כ נשא דברים כ"ק האדמו"ד מזלאטשוב שליט"א שהכיר מקרוב את הרב במשך שנים רבות ואמר שכשנפטר הרב לפני 3 שנים ויצא הצדיק מהעיר שקעה השמש לא רק בנתניה ובארץ ישראל, גם בארה"ב ששהיתי באותם ימים שאלו אותי אנשים מי זה הצדיק הקדוש שנפטר בנתניה שעולם התורה הזדעזע, כולם הרגישו איך שפנה זיוה פנה הודה ופנה הדרה, ו"גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם" השאיר כאן את בנו הרב יוסף חיים שממשיך בדרכו, כן עמד על חובת ההורים להשגיח על ילדיהם שלא יכניסו לביתם שום מכשירים זרים ולשמור עליהם מחברים לא טובים שיכולים הרבה להרוס.

לאחריו הוזמן לדברי זיכרון מ"מ ראש העיר מר אלי דלל, שסיפר על הקשר שהיה לו עם הרב, ועל היותו איש אמת איש חזון ומנהיג דגול, נעשה הכל להמשיך את החזון של הרב סיים.

חה"כ יואב בן צור הי"ו ששימש במשך שנים רבות כבעל תפילה של הרב, אמר כי לראות את כל התלמידים האברכים הקהילה הקריה הגדולה שהקים ולחשוב שהוא לא נמצא אתנו זה מחשבה מאוד קשה, ודאי אם הרב היה כעת אתנו היה משנס מותניו לעזור לעולם התורה במצב הכל כך קשה שבו אנו נמצאים ובוודאי היה מורה לכל אחד לפעול למען התנועה הקדושה.

הגאון הגדול הרב שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה הזכיר את נתניה שלפני הרב גבאי ונתניה שאחרי, לפני שנים רבות נגשנו למרן הרב ש"ך לשאול אם להקים ישיבה בנתניה והוא אמר שאי אפשר מרוב הזוהמה שיש שם, ואחר כך בא הרב גבאי וחולל מהפכה רוחנית ושינה והפך את כל מה שהיה לפני כן, אדם שהפך עיר שלימה כמה זכויות נזקפות לזכותו והכל ממשיך הלאה מה זרעו בחיים אף הוא בחיים, עברנו  תקופה קשה אמר הרב, סגרו את התקציבים של הישיבות והכוללים ועל אפם וחמתם קמו עוד ישיבות ועוד כוללים, אסור לשבת שאננים כל קדושת עם ישראל בסכנה וצריך לתת כח לתנועה שתפעל להסיר את הסכנות וכמו שר' שמעון הפך את העיר כל אדם שיעזור לתנועה כל הזכויות נזקפות לזכותו, אני לא מבין איך הרבנים של המזרחי נתנו יד למכור את כל התורה בנזיד עדשים אמר, וסיים את דבריו בדברי ברכה לקהל הקד' ולמשפחה הנכבדת.

לאחר מיכן הוזמן לשאת דברים מי שהיה בשעת יציאת נשמתו של הרב זצ"ל ושהה לצדו הרב בגאון ישעיהו הרצל שליט"א רב העיר נצרת שחדרו במלון היה סמוך לחדרו של הרב וליווה את המשפחה כל אותו לילה מר ונמהר, צו החיים של הרב היה להגביר את הקדושה, הרב בשקט שלו ובצניעות שלו הקים אימפריה שכזאת כל אחד מחויב לפעול ולהיות איש ציבור לייחד את הקב"ה בעולם.

הגאון ר' אליהו אבא שאול שליט"א ראש ישיבת "אור לציון" וידיד נפש ותיק של הרב זצ"ל קרה להתחזק בעמלה של תורה כמון שנאמר בתורה "והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל" וכאשר ת"ח מרים את ידו בפילפולה של תורה אז וגבר ישראל וכתוב בחז"ל שמשה רבינו לא רוצה לגאול עם בטלנים מן התורה, ואם לא יעסקו בתורה כתוב בזוהר הקדוש שהקב"ה יעמיד להם מלך כהמן הרשע, וצריך לבחור באיזה דרך רוצים ללכת .

כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א אמר על הפס' "הים ראה וינוס" כתוב שראה אלוקי אברהם יצחק ויעקב מיד האמינו בתחיית המתים ואמרו שירה, צדיקים במיתתם קרויים חיים כל צדיק בפרט מי שקירב את ישראל לאביהם שבשמיים נקרא חי אנו עוסקים בהילולה של האדם הגדול הצדיק שבאמת ציבור ענק שבנתניה הוא החזיר לו את החינוך התורני, החינוך לקדושה וטהרה זה זכות שקיימת וצריך להחזיק בזה הלאה, בהוע"ה יש מגבלות וכשעולים למעלה בהוע"ב  אין מגבלות וניתן לפעול ישועות יותר מאשר בחיים. כאן עבר האדמו"ר לדבר על המצב השורר באה"ק, אני לא יכול להתאפק לא איש דברים אנוכי בטח לא איש פוליטי אני לא שייך לציבור מסוים אני שייך לכל מי שאומר שמע ישראל, הלב שלי כמו כל היראים כואב ודואב אוי מה היה לנו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל שמסר את נפשו לקרב ולאחד את עמ"י להחזיר עטרה ליושנה היה מכתת את רגליו עד זקנותו לקרב יהודים לאבינו שבשמיים הקים תנועה קדושתה לקדש שם שמיים וחפץ ה' בידו הצליח ע"י השליחים בכל הארץ ודאי שזה לצנינים בעיני הקלפיות ודבר כזה הסיט"א לא יכול להשלים עם זה, שלמה המלך כבר אמר "צצו שועלים מחבלים בכרמים", איך אנשים יכולים להרוס בשביל נגיעות אישיות ממש בלי שום סיבה, אין שום תירוץ להרוס תנועה קד' מפעל שהוקם בחרדת קודש במסירות נפש, מפעל שמקרב רבבות עמך בית ישראל לשמירת תורה ומצוות, אני כבר כמה חודשים מדוכא מימה שקורה לכן מחובתי להגיד לא ניתן להרים יד בתורת משה " עוד יוסף חי" הרב עדיין משגיח ורואה ויודע את האמת צריך להמשיך את התנועה שהקים, כמה קדושה וכמה נחת רוח זה עושה בשמיים, סיים האדמו"ר את דבריו.

הרה"ר לישראל הגאון הרב דוד לאו שליט"א סיפר שזוכר כילד את השיעור הראשון של הרב גבאי ביבהכנ"ס ויז'ניץ ואיך שאותם יהודים התרבו לאט לאט לעשרות רבות, הרה"ג גבאי לקח יהודים והעלה אותם כדי שיבינו מה זה רכוש רוחני חינך אותם לשאיפות גדולות, לא זכינו לראותו באריכות ימים אבל אנחנו זוכים לראות את מפעליו שימשיכו לעלות עוד ועוד.

רב העיר הגאון הר' קלמן בר שליט"א דיבר בקול חוצב להבות על הרב שלא היה רק קברניט אלא היה פרנס לכל אחד ואחד, פעם הייתי איתו באיזה דיון ופגש קבוצה של בוגרים והכיר את שמותיהם ושמות אביהם, אבא לעולם לא ישכח את השם של הילד שלו הרב היה אבא לכל אחד ואחד תלמידים שלו שאני פוגש אותם מספרים על ההרגשה שהיה מעניק על חום ואהבה שהיה מפגין כלפי כולם.

בחרדת קודש נעמד הקהל על רגליו לקבל את פני מרן נשיא מועצת חכמי התורה הגאון הגדול הרב  שלום כהן שליט"א ראש ישיבת "פורת יוסף" שהעלה על נס את הזכויות האין סופיות של הרב גבאי שהכירו במשך שנים ועד היום פוגש תלמידים שהעמיד ואלו הן הזכויות שלו . בהמשך דבריו עבר לסוגיית הבחירות העומדת על הפרק, מסכן בן אדם שעושה מעשה ויוצא ממנו חורבן, צריך להמשיך ולעזור בתנועה של מרן שכיתת רגליו, באצבע אחד אדם יכול להועיל לתורה הקדושה ובאצבע אחת יכול להמיט חורבן ח"ו, אדם שירים את אצבעו לדרכו של מרן מוסיף זכות על זכויותיו בגללו יוסיפו עוד תלמודי תורה, מסכן אדם שמצביע למפלגה שנקראת יהודי, שהרסו את כל התורה איך הם מסוגלים לעשות את זה הקב"ה מצפה מאתנו להגדיל עוד תורה. בניי התורה צריכים ללכת בדרך של הרב המנוח, הקב"ה זיכה אותנו שבאצבע אחת יכולים לזכות לכל הדברים אם אתה רואה את חברך מצביע אחרת תדע שהוא הולך לתבוע בים ממש כל הפשעים שהם יעשו יזקפו לחובתך.

רק התנועה הזאת הולכת בדרכי ראש הישיבה, זכינו ועומד בראש התנועה אדם פעיל מאוד אין לו מנוחה. שה' יעזרנו להרבות עוד ועוד תורה וקידוש ה'.

לאחריו נשא דברים הרה"ג יוסף הללויה שליט"א מתלמידיו הראשונים של הרב ומרבני כפר יונה.

את הערב חתם בדברים חוצבי להבות הגאון הגדול מזכה הרבים ר' ראובן אלבז שלי"טא חבר מועצת חכמי התורה שבדבריו המלהיבים עורר את כל הציבור ולמרות השעה המאוחרת הציבור ישב מרותק לדבריו הנלהבים, כמו משה רבינו ע"ה שלקח את עצמות יוסף עמו כך היה הרב גבאי עשרות שנים לקח עצמות יבשות והפיח בהם רוח חיים. וכן הזכיר בדבריו את מרן הגר"ע יוסף אנחנו לא יכולים להרוס את התנועה הזאת, מרן מסר את נפשו על התנועה הזאת שנלחמת על הישיבות והכוללים, בממשלה הזאת העבירו למעלה מ 40 חוקים נגד תורת ישראל והם רוצים לעקור ממנו הכל ולכן כל אחד מחויב לפעול למען תנועת ש"ס.

במהלך הערב חולק גיליון מרהיב הכולל תמונות חדשות וסיפורים חדשים על חייו ופעלו של מו"ר.

כן השתתפו בעצרת הרבנים הגאונים שליט"א הרה"ג דויטש, הרה"ג רוזנברג, הרה"ג משה בן משה, הרה"ג אשר דדון, הרה"ג יעקב גרוס, הרה"ג דוד ארביב, הרה"ג יהודה נשיא, רמ"י הישיבה, וכמו"כ אישי ציבור חה"כ הר' ליאור אדרי, נציגי ש"ס במועצת העיר, הר' משה לחובר ועוד.

צילום: יהודה גולדשטיין ואיציק בן שושן

השארת תגובה