דו"ח חדש חושף: ממוצע הריבית לעסקים קטנים ובינוניים בישראל – מהגבוהות בעולם

שיעור הריבית לעסקים קטנים בישראל, ביחס לסכום החוב, ממוקם במקום השני במדינות ה- OECD, מיד לאחר המדינה היקרה ביותר – ניו זילנד • עם זאת, אחוז החוב האבוד של עסקים קטנים ובינוניים בישראל הינו הנמוך ביותר במדינות ה-OECD

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הדוח השנתי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה לשנת 2017 מציג נתונים עדכניים אודות מימון עסקים קטנים ובינוניים בישראל והוא מבוסס על סקרי עסקים שביצעה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ניתוח דו"חות של המערכת הבנקאית ונתונים של הקרן להלוואות בערבות מדינה.

ע"פ נתוני הדו"ח, בשנת 2015, סך ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים עמד על 51% מכלל האשראי הבנקאי – העסקי במשק. מדובר על עליה משמעותית לעומת 39.5% מהאשראי הבנקאי-העסקי בשנת 2010.

ממצאי הדוח מראים כי ישנה עלייה עקבית בהיקף האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים בין השנים 2010 ל-2015, בשיעור של כ-22% לעסקים בינוניים וכ-45% לעסקים קטנים. כמו כן ישנה מגמה של ירידה בהיקף האשראי לעסקים גדולים מ-2011 ועד 2015. על פי נתוני בנק ישראל (שמסווג באופן שונה את גודל העסקים) האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים עמד בשנת 2016 על כ-62% מהאשראי הבנקאי.

הקרן בערבות מדינה, המסייעת לעסקים הקטנים, ומופעלת על ידי הסוכנות בשיתוף עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר, אישרה בשנת 2016 כ- 6,000 הלוואות בסכום כולל של כ- 2 מיליארד שקלים (1.99 מיליארד ₪).

מחקרי שביעות רצון שביצעה הסוכנות בקרב עסקים שנעזרו בקרן, מראים על שביעות רצון גבוהה מהקרן, בייחוד בקרב עסקים חדשים ועסקים קטנים שחסרים להם ערבים או ביטחונות. כתוצאה מסיוע הקרן, הגדילו עסקים אלו את פעילותם באופן משמעותי. הערבות הפרטנית לכל הלוואה נעה בין 55% ל 100%- בהתאם לקרן ולסוג העסק, והטווח שלה נע בין חמש ל-12 שנים.

בשנת 2016 ערכה הסוכנות מחקר הערכה מקיף אודות מידת ההשפעה של הקרן על מצב העסקים. המחקר מצא כי 53% מההלוואות שניתנו ע"י הקרן היו תוספתיות ולא היו ניתנות לולא הקרן. בנוסף לכך, 36% מהעסקים שהועמדה להם הלוואה שלא הוגדרה תוספתית, דיווחו על שיפור בתנאי ההלוואה מהבנק בעקבות ערבות המדינה.

על אף העלייה בשנים האחרונות בשיעור האשראי שהבנקים מקצים לעסקים קטנים ובינוניים לעומת עסקים גדולים, סך האשראי לעסקים קטנים ובינוניים נמוך ביחס לחלקם בתוצר לעומת עסקים גדולים. מנתוני דו"ח הסוכנות עולה כי חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים בתוצר העסקי הוא 54%, והם אחראים לכשני שליש מסך התעסוקה במגזר העסקי (מעסיקים כ- 1.75 מיליון עובדים ומייצרים כ-265 מיליארדי ₪). עם זאת כשבוחנים את חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים בעוגת האשראי, עולה כי הם נהנים רק מכרבע מסך האשראי העסקי במשק.

מדוח בנק ישראל עולה כי סך האשראי שעמד לטובת העסקים בישראל בשנת 2016 היה כ-850 מיליארד ₪. כמחצית מסכום זה הינו אשראי שניתן מחוץ למערכת הבנקאית (בעיקר על ידי גופי מוסדיים או אג"ח) הניתן בעיקר לעסקים גדולים. המחצית השנייה הינה אשראי בנקאי הניתן לכל סוגי העסקים מתוך זה חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים עומד על כ-62%. בניגוד לעסקים הגדולים אשר מרבית האשראי שלהם מגויס מחוץ למערכת הבנקאית, הרי שעסקים קטנים ובינוניים נסמכים כמעט באופן בלעדי על מימון מהמערכת הבנקאית. כך למעשה, נהנים העסקים הקטנים והבינוניים המהווים יותר ממחצית מהתוצר העסקי, כאמור, רק מכרבע מעוגת האשראי העסקי במשק. כלומר, על כל שלושה שקלים של אשראי שחלק אחד בתוצר מקבל, החצי השני מקבל רק שקל אחד.

בבחינת נושא הריבית, עלות האשראי ורווחי הבנקים, נמצא כי הריבית הממוצעת לעסקים קטנים ובינוניים עמדה ב-2015 על 3.9% בישראל, בדומה לממוצע ה-OECD העומד על 4.1%. אך בעוד שהריבית שעסקים קטנים ובינוניים משלמים בישראל דומה לממוצע ה-OECD, אחוז החוב האבוד של עסקים קטנים ובינוניים (Non-Performing Loans) בישראל עומד על 0.4% בלבד, הנמוך ביותר ב-OECD. ממצאי הדוח מראים כי למרות שאחוז החובות האבודים בישראל נמוך ועל כן לא קיים סיכון משמעותי לבנקים, קיים יחס גבוה בין הריבית לשיעור החוב האבוד. ישראל היא במקום השני בין מדינות ה-OECD בפער זה – פי 15 מהממוצע, ורק בניו זילנד הפער גבוה יותר.

לאור האמור, פועלת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לקידום יצירת מקורות אשראי נוספים חוץ בנקאיים לעסקים קטנים ובינוניים. בין היתר, הסוכנות בשיתוף משרד האוצר יזמה הקמת שתי קרנות הון צמיחה בהיקף כולל של 950 מיליון ש"ח. קרנות אלו מיועדות לעסקים המבקשים לצמוח ולבצע קפיצת מדרגה בפעילותם, בין היתר על ידי פיתוח מוצרים וחדירה לשווקים חדשים. בשנת 2016 זכו שתי קרנות – פנינסולה וקוגיטו – במכרז של המדינה להקמת קרנות שיתנו אשראי לעסקים עם פוטנציאל צמיחה, כשהמדינה שותפה בהיקף של 25% מהיקף הקרנות.

עם פרסום הדו"ח מסר רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, כי "אנו מזהים מגמה רב שנתית של גידול באשראי ושיפור בריבית למגזר העסקים הקטנים והבינוניים. עם זאת, יש מקום להרחבה נוספת ומשמעתית של סך היקף האשראי הניתן למגזר זה באמצעות כלים חוץ בנקאיים כדוגמת קרנות האשראי שהקמנו לאחרונה. העסקים הקטנים והבינוניים הם קטר צמיחה משמעותי של המשק הישראלי והאשראי הוא הדלק המניע אותם".

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן התייחס אף הוא לדו"ח ואמר כי "הפעולות שנעשו על ידי משרד הכלכלה בכדי להקל על מתן האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי, הוכחו עצמן, דוגמת קרנות המימון החוץ בנקאיות שהקמנו לפני כשנה וכבר העניקו מעל ל- 175 מיליון ₪, הקרן בערבות מדינה שאשרה ב-2016 הלוואות בסכום כולל של כ-2 מיליארד ₪ ועוד. נמשיך בפעולות אלו, אשר מחזקות את העסקים הקטנים והבינוניים כקטר צמיחה מרכזי במשק הישראלי".

תגובה אחת
השארת תגובה