הסתבכתם? הכירו את האתר שיסייע לכם להתמודד עם המגבלויות בבנק

לאחר שאשתקד טיפל בנק ישראל ב- 4,500 פניות בכתב, 20,000 פניות בטלפון ונרשמו כ- 800,000 ביקורים בדפי אתר האינטרנט שעוסקים בהגבלת חשבונות ולקוחות, סוף סוף זה קורה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל השיק היום כלי אינטרנטי שיאפשר ללקוחות הבנקים שחשבונם הוגבל לקבל מידע אישי, עדכני ומפורט המתייחס להגבלה, וכן להנפיק בקלות ומכל מכשיר, אישורים לצדדים שלישים.

עם השקת הכלי החדשני מסרה המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה כי "מדובר בצעד נוסף בעשייה של הפיקוח לטובת ציבור הלקוחות. מעתה, לקוחות שחשבונם הוגבל, יוכלו לצפות במידע אישי מפורט על הגבלתם, לקבל בצורה ברורה, מהירה וידידותית מידע לגבי זכויותיהם, חובותיהם, הדרכים לפעול לצורך ביטול ההגבלה, הנפקה אוטומטית של אישור לגבי הסטטוס שלהם ועוד. לקוחות שחשבונותיהם אינם מוגבלים, יוכלו לקבל אישור על כך".

כיום ישנם מספר גופים שבאפשרותם להטיל מגבלה על חשבון בנק מכוח החוק. הבנקים, שבאפשרותם להטיל מגבלה על חשבון הלקוח, בעקבות העדר כיסוי מספיק לשיקים שניתנו על ידם. רשות האכיפה והגבייה וכונס הנכסים הרשמי, בעקבות אי תשלום חוב לגופים אלה ובתי הדין הרבניים שבאפשרותם להטיל הגבלה על סרבני גט.

מקורן של כ – 85% מההגבלות על לקוחות המערכת הבנקאית, בהגבלות מגופים שאינם בנקאים. כלומר, נכון להיום קיימים כ – 460,000 חשבונות מוגבלים המשויכים ל כ – 266,000 לקוחות. מתוכם כ – 232,000 חשבונות הוגבלו על ידי הגופים שאינם בנקים וכ- 34,000 חשבונות בהגבלה שהוטלה מכוח חוק על ידי בנקים.

השירות האינטרנטי החדש יסייע ללקוחות כל הבנקים, בין שהוגבלו ובין לא, לגשת מכל מכשיר ובכל זמן לדפי פירוט אישיים, המכילים מידע בנושא חשבונות מוגבלים, באמצעות הזדהות אישית פשוטה ומהירה. המערכת תציג ללקוח את פרטי הגוף שהטיל את ההגבלה (בנקים מסחריים, הוצאה לפועל, מרכז לגביית קנסות, כונס הנכסים הרשמי, ובתי הדין הרבניים) ואת פירוט החשבונות בהם סורבו 10 שיקים (ככל שמדובר בהגבלה שמקורה בשיקים ללא כיסוי), או לחלופין את זהות הגוף שהטיל הגבלה ואת מספר התיק שבגינו היא הוטלה. בנוסף, יפורטו כל החשבונות המושפעים מהגבלה זו.

לרשות הלקוח יעמוד מידע אישי מפורט ורלוונטי בנוגע לתהליך ההגבלה של חשבונו, יוצגו זכויות וחובות בנושא פתיחת חשבון, אופן הגשת ערעור על ההגבלה, פרטי התקשרות והגורמים אליהם הוא יכול לפנות בהתאם למצבו. כמו כן, יאפשר האתר הנפקת אישור אוטומטי של סטטוס ההגבלות לצורך הצגתו לצד ג', דף שאלות ותשובות, מדריך מפורט בנושא הגבלות, הפנייה לחוקים והוראות רלוונטיים, טופס פנייה ממחושב למדור שקים ללא כיסוי בבנק ישראל ועוד.

כניסה לאתר השירות ללקוחות וחשבונות מוגבלים ניתן לבצע באמצעות גלישה לכתובת: https://www.boi.org.il/hagbalot

השארת תגובה