ביקורת על בית המשפט העליון וניכור הורי – אתם שאלתם, עורך הדין משיב

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: שומעים בתקשורת כל הזמן ביקורות של בית המשפט העליון כנגד הכנסת והממשלה וביקורות קשות של הממשלה והכנסת נגד בית המשפט העליון, כל אחד טוען שהאחר מקצץ את סמכויותיו. על מה בעצם הויכוח?

 

תשובה: שיטת השלטון בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, היא של הפרדת הרשויות. הכנסת מחוקקת חוקים וקובעת את הכללים, הממשלה אחראית על ביצוע החוקים והיא בעצם הרשות המבצעת ומערכת המשפט היא זו אשר שופטת האם הדברים מבוצעים לפי החוק.

במקרים שונים קובע בית המשפט שחוק מסוים אינו חוקי ודורש לבטלו ולעומתו הכנסת טוענת שהיא זו המחוקקת חוקים ולבית המשפט אסור להתערב בעצם חקיקת החוקים.

חלק מהיציבות השלטונית תלויה בדיוק באיזון שנוצר מהעובדה שמדובר בשלוש רשויות נפרדות, אשר כל אחת מפקחת ומגבילה את כוחה של הרשות האחרת, ולכן ניתן לראות את הויכוח המתמיד בין הרשויות- דווקא בתור עניין מבורך.

 

שאלה: שמעתי לאחרונה בתקשורת על מספר פסקי דין בעניין ניכור הורי, על מה בעצם מדובר?

תשובה: ניכור הורי הוא מצב בו ההורים אינם חיים יחדיו ואז קיימים מקרים בהם הילדים מוסתים נגד ההורה שאתו הם אינם גרים. במקרה כזה פוגע הדבר בקשר בין הילדים לאותו הורה ולכן קיימת חובה על ההורה אתו הילדים גרים לעודד את הקשר של הילדים עם ההורה האחר.

הסנקציות המוטלות במקרה של ניכור הורי והסתה של הורה כנגד הורה אחר עלולות להיות שלילת הזכות למזונות ילדים ואפילו ביטול המשמורת על הילדים.

השארת תגובה