עו"ד נועם קוריס – אזהרה! בית הדין הרבני נגד ניכור הורי

נועם קוריס
נועם קוריס

בית הדין הרבני בנתניה, כבוד הדיינים הרב שניאור פרדס, הרב מיכאל עמוס, הרב חיים ו' וידאל הבהיר לאחרונה היטב, כי: לכל החפץ בבריאות נפש ילדיו לראות בפסק דינו  בתיק 292687/2 אות אזהרה והתראה ולימוד השכל עד היכן יכול סכסוך בין הורים לדרדר ילדים שהם נפשות רכות ואומללות הנרמסות ברגל גסה בלב אטום המונחה ע"י אינטרס צר, קטן ונקמני כאשר הילדים הופכים לנשק בידי מי מההורים במלחמתו העקובה מדם בהורה השני. "אל תחטאו בילד" (בראשית מב, כב).

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס- על מיליון דרכים למיליון הראשון

עו"ד נועם קוריס – דברים שנראים לגוגל אותו דבר

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע

עו"ד נועם קוריס: תקנון בחינם לאתר אינטרנט

בית הדין הרבני, סקר מספר לא מבוטל של מקרים ואירועים אשר שיכענו כי האישה, האם הסיתה את ילדיה כנגד האב, ולמשל הסביר שהילדים כפי הנראה קיבלו הוראה מהאימא שלא לדבר יותר לאחר שנודע לה שהאב הקליט את המפגשים שנערכו– וביקש להציגם בדיוני בית הדין. בדיון האחרון הצהיר בפנינו כי הילדים סימנו לו בסימני ידיים שהם לא מדברים בגלל שהוא מקליט אותם.

והשאלות המתבקשות:

– אם זו איננה הסתה, הסתה מהי?

אם זה איננו ניכור הורי, אם זה איננו סירוב קשר, ניכור וסירוב קשר – מהם?

המסקנה היא אחת ויחידה: הקטינים הללו, מוסתים קשות נגד אביהם על ידי אימם. הם מעורבים עד צוואר בסכסוך ההורי: הם יודעים שהאבא שקרן ו'שהוא משקר כל הזמן בבית הדין' […] ו'שהוא רוצה שם רק כסף' […] וכיוצא בזה.

הדברים הללו מזכירים וממחישים לנו את דברי הגמרא בתלמוד הבבלי בשלהי מסכת סוכה (בפרק חמישי, פרק 'החליל', דף נו ע"ב) שם הובא פתגם האומר: 'שותא דינוקא בשוקא, או דאבוה או דאימיה.'

ומפרש שם רש"י שמשל הוא – 'שותא דינוקא בשוקא דאבוה או דאימיה – משל הדיוט הוא: מה שהתינוק מדבר בשוק, מאביו או מאמו שמע.'

לאור התנהלות האם, קבע בית הדין כי 'בעת שקילת האפשרויות השונות להכרעת נושא המשמורת חשוב לתת קדימות להורה שיוכל לשמר טוב יותר את דמות ההורה השני בעיני הילדים […] לאור הממצאים יש לשקול העברת משמורת לאב.'

עוד ובהתאם להחלטות קודמות קבע בית הדין, כי בהתאם להחלטות קודמות ולהתראות חוזרות ונשנות שניתנו במהלך החודשים האחרונים – חייב בית הדין את האם על כל הפרות הסדרי הראייה בחודשים האחרונים […] בסך של 25,000 ש"ח שישולמו ישירות ליד האב […] בגין הוצאותיו האישיות המשפטיות המרובות.

וכן בסך של 20,000 ש"ח שישולם לאוצר המדינה כקנס בגין הפרות חוזרות ונשנות של החלטות שיפוטיות. ההוצאות והקנסות הללו ישולמו בתוך 30 יום.

מכאן ולהבא קבע בית הדין: כל הפרת הסדר ראייה שלא בעטיו של האב – תגרור קנס לטובת אוצר המדינה, בהתאם להחלטתנו מיום ו' באדר (29.2) – כל הפרה של הסדר לינה, באמצע השבוע או בסופי השבוע, יוטל חיוב הוצאות של 750 ש"ח.

עו"ד נועם קוריס בוגר תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2004. עקבו אחרינו בבלוגר עו"ד נועם קוריס ושות', הטור של עו"ד נועם קוריס בחדשות כל הזמן 

עו"ד נועם קוריס – כותב על הסרה מגוגל והתיישנות ברשת

עו"ד נועם קוריס –  כותב על חובות, על פלילים, ועל שכר טרחת עורכי דין

עו"ד נועם קוריס – כותב על הזהירות הנדרשת בשכר טרחה לפי הצלחה

השארת תגובה