פשטתי רגל והבנק מסרב להנפיק לי צ'קים – אתם שאלתם העו"ד עונה

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: פניתי לעורך דין לצורך הגשת תביעה בסכום של אלפי שקלים, ומאחר ושכר טרחת עורכי הדין שנדרשתי לשלם היה גבוה יחסית, נאמר לי שאוכל לזכות בהחזר שכר הטרחה ובהוצאות משפט אם תתקבל תביעתי, איך בית המשפט קובע את סכום הוצאות המשפט ושכר הטרחה?

תשובה: ראשית כדאי לשים לב לעובדה, שבמרבית התיקים המשפטיים לא נפסקות הוצאות משפט והחזר שכר טרחה למי מהצדדים, ומוטב לבחון את הנתונים הסטטיסטיים בנושא, ולא לנסות להיצמד ל'חוק היבש'. בתי המשפט גם נוהגים במקרים רבים גם לפסוק הוצאות ותשלומי שכר טרחה נמוכים מאשר הוציאו הצדדים בפועל, ומנגד, וגם מקרים כאלו קורים, בית המשפט גם מטיל לעיתים הוצאות משפט ושכר טרחה בסכומים גבוהים יחסית, למשל אם דרך ניהול המשפט על ידי צד, הייתה מסרבלת או באה להקשות במקום שלא היה נכון לעשות זאת.

שאלה: במקומות רבים במסמכים ובדיווחים שאני מקבל מהבנק נרשמת במקום מודגש המילה טל"ח. למה הכוונה?

תשובה: ראשי התיבות טל"ח הם 'טעות לעולם חוזרת', ועל ידי הוספת המילים כאמור מתכוון בעצם הבנק להזהיר שייתכן שיש טעות בפרסום, במסמך או בדיווח שנמסר מהבנק. חשוב לציין, שלמרות שהבנקים רושמים את המילה טל"ח על הדיווח או על המסמך, עדיין אין הדבר פותר אותם מהחובה למסור דיווחים נכונים ומדויקים.

שאלה: הוכרזתי כפושט רגל ולכן למרות שיש לי חשבון הבנק מסרב לנפק לי פנקסי שיקים, אפילו לצורך תשלום דמי שכירות. מה ניתן לעשות?

תשובה: לאחרונה הגיעה השאלה בדבר הנפקת פנקסי שיקים לפושטי רגל לצורך תשלומי שכר הדירה בלבד אל בית המשפט העליון, אשר החליט שסירוב הבנק להנפיק פנקסי שיקים מוצדק בנסיבות העניין ופושטי רגל יכולים לשלם את שכר הדירה ישירות לבעל הדירה באמצעות הוראת קבע.

 

השארת תגובה