עו"ד נועם קוריס: לאור העתירה לבג"צ – תופץ טיוטת הנחייה למייצגי המדינה בערכאות

נועם קוריס
נועם קוריס

 בית המשפט העליון חייב בהחלטתו, שתופץ טיוטת הנחייה למייצגי המדינה בערכאות, אשר תתווה ותפרט את המותר ואת האסור בעניין תצהירים המוגשים מטעם גורמים המיוצגים על ידי הפרקליטות בהליכים משפטיים שונים, לרבות בעניין אפשרות "הידברות" הפרקליטות עם עדים

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס- על מיליון דרכים למיליון הראשון

עו"ד נועם קוריס – דברים שנראים לגוגל אותו דבר

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע

עו"ד נועם קוריס: תקנון בחינם לאתר אינטרנט

מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטיתנציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות ועוד משיבים נוספים יאלצו להמשיך ולהתנהל תחת צו על תנאי שניתן על ידי עמותת אומץ במסגרת עתירה שהוגשה ושנקבע שתמשיך להתנהל עד ליישום התנאים הקבועים בצו על תנאי שניתן

השופט י' דנציגר קבע, כי מעיקרי הטיעון מטעם היועץ המשפטי לממשלה ומטיעוני בא כוח המשיבים  שלפניו, עולה כי הצוות המקצועי הבכיר בראשות המשנה לפרקליט המדינה (עניינים אזרחיים) התקדם במלאכת הכנתה של טיוטת הנחייה שתופנה למייצגי המדינה בערכאות, אשר תתווה ותפרט את המותר ואת האסור בעניין תצהירים המוגשים מטעם גורמים המיוצגים על ידי הפרקליטות בהליכים משפטיים שונים, לרבות בעניין אפשרות "הידברות" הפרקליטות עם עדים (להלן: "ההנחייה").

עוד עלה כי טיוטת ההנחייה אמורה להיות מועברת בימים אלה לעיון ולהתייחסות של גורמים רלבנטיים שונים. הצדדים חלוקים באשר להמשך הטיפול בעתירה. המשיבים, כי הגיעה העת למחיקת הצו על תנאי.

העותרת ביקשה להותיר את העתירה תלויה ועומדת עד לקבלתו בפועל של הסעד הקבוע בצו על תנאי, "וזאת בשים לב להוראות המהותיות הנוגעות לסוגיה נשוא ענייננו, ולא בפן הפרוצדורלי גרידא".

לאחר שמיעת טיעוני באי כוח הצדדים החליט בית המשפט שהעתירה תיוותר תלויה ועומדת.

ושהמשיבים יגישו הודעת עדכון עד ליום 18.12.2017, בה יפרטו האם גובש והופץ נוסח סופי של ההנחייה. להודעת העדכון יצורף עותק ההנחייה.

עו"ד נועם קוריס בוגר תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2004. עקבו אחרינו בבלוגר עו"ד נועם קוריס ושות', הטור של עו"ד נועם קוריס בחדשות כל הזמן 

עו"ד נועם קוריס – כותב על הסרה מגוגל והתיישנות ברשת

עו"ד נועם קוריס –  כותב על חובות, על פלילים, ועל שכר טרחת עורכי דין

עו"ד נועם קוריסכותב על הזהירות הנדרשת בשכר טרחה לפי הצלחה

השארת תגובה