המשלחת הישראלית השתתפה בכנס השנתי של הבנק העולמי וקרן המטבע בוושינגטון

הבורסה
הבורסה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בסוף השבוע האחרון התקיים בוושינגטון הכנס השנתי של הבנק העולמי וקרן המטבע העולמית. המשלחת הישראלית, בראשות נגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג, ומנכ"ל משרד האוצר, מר שי באב"ד, השתתפה באירועים העיקריים בכנס וקיימה מספר רב של פגישות עם קובעי מדיניות בכלכלה העולמית ועם גופים פיננסיים בינלאומיים מהמגזר העסקי. בראשות אחד ממושבי הכנס עמד מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד. המושב עסק בהצלחתה של ישראל לייצר סביבת סטארט-אפ שתומכת בצמיחת המשק והניסיון לייצר אקו-סיסטם של חדשנות וטכנולוגיה במדינות מתפתחות.

על המשלחת נמנו גם המשנה לנגידת בנק ישראל ד"ר נדין בודו טרכטנברג, המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר, ראש חטיבת השווקים אנדרו אביר, הכלכלן הראשי במשרד האוצר יואל נוה, החשב הכללי רוני חזקיהו, וכן בכירים נוספים מבנק ישראל וממשרד האוצר.

המשלחת קיימה פגישות משותפות עם הדירקטור שעומד בראש קבוצת המדינות בה חברה ישראל בקרן במטבע הבינלאומית, מר Anthony De Lanoy, עם הכלכלן הראשי של קרן המטבע, מר Maurice Obstfeld, ועם ראש הצוות שיבקר בישראל ויערוך את הדוח השנתי של קרן המטבע בישראל (ה-Article IV), מר Craig Beaumont.

משלחת בנק ישראל נפגשה בין השאר, עם נגידים ובנקאים מרכזיים בכירים משבדיה, שוויץ וארה"ב, ועם משלחות של הבנקים המסחריים החשובים בעולם.

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד: "הכנס השנתי של הבנק העולמי מאפשר לקבל סקירה מקיפה של הכלכלה העולמית והאתגרים הניצבים בפניה. יחד עם זאת, הכנס מאפשר לקיים פגישות עם עמיתים ממדינות שונות ולדון עימם על דרכי התמודדות ושיתופי פעולה אפשריים".

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג: "בפגישות שקיימנו הייתה תחושה של אופטימיות זהירה מבחינת ההתפתחויות הנוכחיות והצפויות לכלכלה העולמית בשנים הקרובות. הקרן העלתה את תחזית הצמיחה העולמית לשנים הקרובות, והדגישה את חשיבותו של הסחר העולמי כמנוע לצמיחת הפעילות הכלכלית. הקרן קוראת לקובעי המדיניות במדינות השונות לנצל את השיפור בסביבה הכלכלית במרבית מדינות העולם, על מנת לבצע רפורמות מבניות ולקדם צעדי מדיניות בראייה צופה פני עתיד, שיתנו מענה לבעיות ארוכות הטווח איתן מתמודדות הכלכלות השונות. קריאה זו משתלבת עם המסר העולה מדוחות בנק ישראל בשנים האחרונות. בנקים מרכזיים שונים מתמודדים עם אתגרים דומים לאלו שאיתם מתמודד בנק ישראל, ונציגיהם חלקו איתנו ידע ונסיון ממדינותיהם בנושאים שונים והביעו עניין רב באופן ניהול המדיניות של בנק ישראל. בתחום הסייבר הציג הבנק העולמי את הרגולציה שעיצב הפיקוח על הבנקים כדוגמא לאופן שבו רגולטורים מתמודדים עם אתגר הסייבר".

השארת תגובה