ראיון חג נדיר עם המקובל הרב דב קוק שחיבר 150 ספרים, ואשתו הרבנית

התנגדות נחרצת למיסטיקה, השנתיים המסתוריות בצפת, גילוי תורת הנסתר כתלמיד בפוניבז', וכינוי החיבה שהעניק לו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל • השדכן רבי שרגא שטיינמן, שריפת העיתונים שרכש, מאה וחמישים ספרים שחיבר, הקשר ל'בעל התניא', לתורת רבי נחמן מברסלב ולשירי קרליבך, בית הכנסת והמקווה הסודי 'באר מרים' • המנהגים: התנגדות נחרצת לעצות מרופאים, הכאבים הקשים, הצומות, עמל התורה והתפילות הארוכות בנוסח עדות המזרח • וגם: התפריט החדש והמוקפד, בקשת הברכה מהמשגיח רבי דן סגל, גנב ספרי התורה שנתפס, השירים שהקליט בליווי נגינת אחותו והמופת היחיד שהוא מודה שהתרחש בזכותו

כותב השורות עם הרב דב קוק
כותב השורות עם הרב דב קוק
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

"באר מרים" השם הזה אומר הרבה לרבים המבקשים להיכנס לעצה וברכה אצל הגר"ד קוק, זהו החדר הסודי האישי והפרטי של הרב, כאשר ביקשתי להיכנס לראיון שמעתי שוב ושוב כי כאשר הרב ב"באר מרים" 'לא שייך' לנסות ולהיכנס, מדובר על תחנת הדלק "באר מרים" באזור התעשייה של העיר טבריה, שם במתחם הקימו בעלי המקום ר' שי סילם ומר עופר שושן בית כנסת קטן אך מרוהט היטב עבור הרב, וחדר ובו יש לרב מיטה, שולחן וכיסא ובו הוא הוגה בתורה, לצד מקווה טהרה מפואר.

מקורבו, הרב דוד שדה מהנהלת התחנה, אחראי לנעול את המקום מבחוץ ולאפשר לרב ללמוד ללא הפרעה. רק מנין מתפללים נכנסים לתפילות לצורך השלמת מנין ויוצאים מיד לאחר מכן. אודות לאדיבותו של הרב דוד שדה, שפתח בפני את הדלת שמובילה למדרגות אל מתחת לפני האדמה, שם בבית הכנסת הקטן זכיתי לראות את המקובל האלוקי רבי דב הכהן קוק, פגשתי שם את בעלי המקום ר' שי סילם, וכן את חתנו הרב רפאל קוק. מחוץ ל"באר מרים" אני פוגש ברבים הצובאים על הפתח ומאוכזבים מכך שאין כל אפשרות להיכנס אל הקודש פנימה, אלא רק במקרים של פיקוח נפש. כאשר אני מבחין בשניים שכן נכנסים אל המתחם, נרמז לי כי אלו בכירים בשירות המדינה שמגיעים בנושא סודי ביותר.

ראשי ישיבות לצד מקובלים, בעלי בתים לצד אברכים יראים ושלמים – רואים ברב את מנהיגם ומורה דרכם, כשהסיבה לכך היא השילוב הנדיר והלא ייאמן, של עמל התורה, הבנה בעולם החסידות, וידע מקיף בכל חלקי הש"ס והשו"ע, לצד ידע מעמיק בתורת הנסתר, כשלעיתים הרב מגלה טפח ומשאיר את תלמידיו פעורי פה לנוכח עוצמת ההיקף העומק והידע הרחב.

ההולכים בדרכו של הרב רואים בה "דרך" של ממש, ולא עצה כזו או אחרת כהמלצה בעלמא, אלא כפופים הם בבחינת "עשה לך רב". אין דעתו של הרב נוחה מאלה הבאים לקבל את עצתו כיועץ בעלמא וברכתו כמברך בעלמא, מכיוון שדעתו, יצוקה היא מדעת תורה, שזה דבר המחייב. זו גם הסיבה שהרב נמנע מלקבל קהל באופן רשמי.

הרב נוהג בענווה רבה, ואין בחדרו אבחנה בין עני לעשיר, בין אדם עם מעמד ציבורי, או אחד מפשוטי העם, יחסו של הרב שווה לכל יהודי באשר הוא. דעתו הרוחנית של הרב היא "כפלח הרימון רקתך" ואפילו לריקנים שבעם הרב מתייחס בכבוד ובשימת לב, מתוך הבנה שכל יהודי הוא מיוחד, ובעל פונטציאל להתקרבות אמיתית לבורא,

הגר"ד ידוע בדעתו הנחרצת על כל עניין ה"חצרות" שמתכנסות סביב אנשים שמושכים אליהם כביכול בכוחם ה"מיסטי", תמיד כשניסו ליצור סביב הרב סוג כזה או אחר של "חצר" הרב פשוט היה נעלם לתקופה, ומתבודד כשהוא עמל בתורתו, אין לו לרב אלא "כוח התורה", וכפי שאף התבטא מספר פעמים,

תפיסת עולמו היא תפיסת עולם "ליטאית" כשהחלק הקבלי בחייו מושפע מאסכולת הרש"ש, הרמח"ל והגר"א, שעיקר העיקרים הוא "עמל התורה". לצד זה הרב גם הולך לאורם של בעל "התניא", בעל "פרי הארץ" ועוד רבים מגאוני וענקי עולם החסידות, כשהוא מוצא תמיד את האיזון והשילוב שבין כל שיטות ההתקרבות,
דבר מפתיע בהנהגתו של הרב הוא נוסח התפילה, בו בחר הרב דווקא את נוסח התפילה הספרדי, עדות המזרח, הן בהגייה והן בסדר התפילה, כשלדעת הרב זהו הנוסח היותר הראוי.

עמל התורה של הרב בל ישוער ובל יתואר, וכך כבר עשרות שנים בהתמדה לא מצויה. על תפילתו אמרו רבים מגדולי ישראל כי הוא עמוד התפילה של דורנו, הרב מתפלל שעות ארוכות במסירות נפש מפליאה, מתוך צומות ארוכים. ובנוסף מחלק סכומים אדירים לצדקה, ומרגיש צער הזולת.

יצאנו לברר עם המקורבים ביותר לרב, על הנהגותיו בקודש, על האותות והמופתים ורוח הקודש שמדברת מתוך גרונו. זכינו לשיחה נדירה עם איש האשכולות, הדומה למלאך אלוקים, בקודש פנימה, וכן לשמוע דברי חיזוק מהרבנית לאה תחי' וללמוד על בת שבע – הרבנית קוק החדשה. מקורביו ותלמידיו הקרובים ביותר של הרב פתחו בפנינו סודות כמוסים, וגילויים חדשים ונדירים שרואים אור לראשונה – על רבם הנערץ.

תחילת הדרך

כתלמיד בישיבת פוניבז' צעד הבחור החשוב דב הכהן קוק, ברחובות העיר בני ברק. לפתע הבחין במודעה על תיקון "היסוד" שעורך הגאון הצדיק רבי ניסים פרץ זצ"ל בישיבת "בית אל". דב, שהיה מחשובי תלמידי ישיבת פוניבז', לא ידע במה מדובר ולא שמע מעולם על תיקון זה, נכנס לבית המדרש ושאל את הרב פרץ זצ"ל על התיקון, הוא קבע חברותא עם הרב פרץ זצ"ל. מכאן צמחה שליטתו בתורת הנסתר, וגם ידידות אמיצה עם הרב פרץ זצ"ל שנמשכה עד יום פטירתו.

בהיותו בן 23 בא בברית הנישואין, כאשר השדכן היה הגאון רבי שרגא שטינמן, שהציע להוריו את בתו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן. השידוך יצא אל הפועל גם בזכות העובדה כי הרב זילברשטיין חלק את ספסל לימודיו בישיבת סלבודקה עם אביו הגאון רבי נחום קוק זצ"ל.

למרות ההתאמה בין המשפחות, התברר כי המחותנות נושאות את אותו השם, 'שושנה'. בסופו של דבר על פי עצת הסטייפלר זי"ע, הוסיפה לעצמה הרבנית שושנה זילברשטיין ע"ה את השם עליזה לצורך השידוך.

"אני עצמי נענעתי את העריסה שלה", סיפר לא פעם פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב לחתן הצעיר על כלתו. הרב אלישיב נהג לכנות את הגר"ד קוק בשם החיבה "דובל'ה", וכמה שנים אחרי החתונה כבר החל לקום בפניו.

לאחר נישואיו, הגר"ד קוק ורעייתו הרבנית לאה הקימו את ביתם ברחוב אלישע שבבני ברק, והרב הפך לאברך בכולל פוניבז'. במשך שנות לימודיו בכולל, החל להוציא לאור קונטרסים בכל מקצועות התורה. חידושים בגמרא, תורה והלכה, כך למשל הספר 'שופר תרועה' על הלכות שופר, 'לקיחה תמה' על ארבעת המינים, ו'שבת הארץ' על שביעית. מפעם לפעם הוציא קונטרסים על כל העניינים בכל מקצועות התורה, אז עדיין לא היה כותב את שם המחבר, אבל על הכריכה הפנימית נכתב: 'להשיג אצל דב קוק'.

גם בתקופה זו לא זנח את לימודי תורת הנסתר, והיה לומד בעזרת הנשים של כולל פוניבז' "קבלה" עם הגאון הצדיק רבי שריה דיבליצקי, בנוסף למד קבלה אצל המקובל רבי מרדכי בן שמעון זצ"ל, עליו התבטא הגר"ד לימים כי היה יושב בשיעורו כמה שעות והיה נראה לו כדקה אחת.

אחרי תקופה זו עבר לפתע מבני ברק לטבריה, ונתמנה לראש כולל בעיר, שם עלה ונתעלה. למן מה נתאווה לגור בעיר המסתורין והקבלה צפת, ואכן התגורר בה כשנתיים ימים.

בתקופה זו היה ידוע הרב בפרישותו המיוחדת, כשהיה מסתגר בבתי המדרש ימים ולילות כשהוא שקוע בלימודו, וכותב את חידושיו שיצאו לאור בעשרות ספרים לאחר מכן, על תקופה זו מעיד הרב שלא ידע איזה יום בשבוע הוא נמצא, כי אם מתי מגיעה שבת, הייתה זו תקופת ה"עמל והיגיעה" שבה התמקד בכתיבת מערכות תלמודיות נרחבות, עם ביאורי הלכה באופן נדיר ומיוחד בשיטות הראשונים בתלמוד ובפסק, ואף כתב כתבים רבים ברזי התורה.

ספרים ומוסדות

במשך השנים הקים הרב את מוסדות "מאורות רפאל" לעילוי נשמת סבו הגאון רבי רפאל קוק זצ"ל, מוסדות המחזיקים אברכים ירא"ש העמלים בתורתם, בכולל יום, כולל חצות וכולל ערב, כשקול התורה בבית המדרש אינו פוסק במשך כל שעות היממה, כאשר הקהילה התרחבה, נוצר צורך לתת מענה לחינוך הילדים, ובעידוד הרב הקים חתנו הרב רפאל קוק את מוסדות "חמדת התורה", שכיום לומדים במסגרתם כמאתיים ילדים כן ירבו. שיטת הלימוד היא על פי הדרכתו של הרב, ובדרכו של הרב זילברמן זצ"ל שהיא שיטת שינון וחזרה, כשהילדים לומדים על פה את כל חמשת חומשי התורה, ובהמשך את כל משניות הש"ס.

הגר"ד קוק חיבר כמאה וחמישים ספרים, גם לרב עצמו אין את כל הספרים שחיבר, היחיד שהצליח לשמור עותק מרוב הספרים הוא הגאון רבי יקותיאל אוהב ציון, מרבני העיר טבריה, שמגדיר את הרב כה'רוגוצ'ובר' של הדור הזה, את רשימת רוב הספרים ראה מסגרת.

מספר הרב אהרן גיאת: "הספרים שיותר מותאמים לציבור הרחב אלו השיחות הנפלאות והמחזקות של הרב, בספרים 'ויצא יצחק לשוח' ו'יפרח כשושנה' שהודפסו בעשרות אלפי עותקים, אני מודיע לקוראים כי גבאי בתי כנסת וישיבות וכדו' יכולים לקבל את הספרים הללו חינם".

קירוב רחוקים

גולת הכותרת בפועלו של הרב היא ללא ספק הדרך המיוחדת שלו בקירוב רחוקים, רבים הגיעו אליו בפעם הראשונה כחילונים גמורים, וכיום הם תלמידי חכמים ואפילו לומדי קבלה. מתברר כי אף אחד מהם לא קיבל מהרב הוראה להפוך לחרדי או לחזור בתשובה, בכלל הלבוש והחיצוניות לא קובעים כי הוא זה אצל הגר"ד קוק, המראה החיצוני פשוט לא רלוונטי, כמו גם סוג הכיפה או החולצה, מבטו חודר ועמוק ולא פשטני, היחס לאדם המגיע עטור בזקן וחבוש כובע זהה ליחס שיקבל יהודי עובד אדמה או מוכר בחנות עם כובע שמש ומכנסי ג'ינס.

"הרב לא דרש מעולם מאדם משהו שהוא לא יכול לעמוד בו", אומרים מקורביו, "בשונה ממקומות אחרים, כאן אצל הרב לא תראה תוכחה כללית ודרישות גבוהות מהציבור, כי כל אדם נבחן בפני עצמו, אתה יכול לעמוד מחוץ לבית הכנסת של הרב ולראות שכל יהודי שיוצא מהרב קיבל הוראה אחרת ושונה לחלוטין".

• נכון לומר שהדרישה של הרב מהציבור מאוד מינימלית?

"הנושא הוא עדין ודק", אומר אחד ממקורביו, "אני אומר לפי מה שאני רואה ומרגיש, ולא בשם הרב. מצד אחד כל יהודי שאינו שומר תורה ומצוות שמגיע לרב זה משתנה, והכל כפי העת והאדם. הרב מאוד מדגיש את החובה בקריאת שמע בכל לילה ואת האיסור להתגלח עם סכין, ששני דברים אלה מדאורייתא ומצד שני אינם קשים לביצוע, קריאת שמע זה שתי דקות בכל לילה, וגילוח עם סכין זה לא קשה, ובזה אפשר למנוע הרבה איסורים ולהרבות זכויות. מצד שני ישנם אנשים שהרב רואה עליהם שמסוגלים ליותר, וזה כמובן שמירת שבת שהיא בדם של הרב וטהרת המשפחה. אלה הדברים שבעיקר הרב מחזק בהם את הבאים אליו".

הרב אהרן גיאת מוסיף: "לא פעם הרב עובר ליד דוכן של עיתונים בקיוסקים ורואה את עיתוני התועבה, הוא משלם למוכר, לוקח את כל העיתונים עם תמונות התועבה ושורף אותם, כמה בעלי עסקים בשיכון ד' שראו זאת הפסיקו למכור את אותם עיתונים".

הרב מתמקד בלהסביר את הטוב שבקיום מצוות ולא לדבר על העונש החמור למי שלא זכה לקיים. "הקירוב עצמו הוא בהדגשה על הזכות שבקיום המצוות, והתבוננות והמחשה של החידוש שבבריאה וגוף האדם יש מאין בכל רגע ורגע, אך פעמים שהרב רואה לנכון ומדגיש את חומרת הדברים עד לקצה כדי לתת לאדם להבין עד כמה הדבר חמור. הנקודה היא לגלות לאדם את ה' את היש מאין שבכל רגע, להראות עד כמה מצד המציאות המצווה מתבקשת, ועד כמה איסור יש בעבירה".

• לדוגמא?

"ביקשו מהרב עצה לשמירת העיניים, הרב אמר שפשוט מאוד ללמוד איך עובדת העין, ואמר שהעין היא כדוגמת מצלמה שמצלמת את הדבר הנראה וזה יכול היה להיות שחור לבן ונוסף הצבע, והמוח מגדיל את התמונה לגודל האמיתי וכל זה בהבזקים של אלפיות השנייה של יש מאין של ה' בכל רגע ורגע. הרב אומר שמי שיבין שהראיה היא לא דבר מובן מאליו אלא חידוש של ה' בכל רגע ורגע, לא יוכל לפגום בעיניים וישמור עליהם מכל משמר, וכך בכל המצוות והעבירות".

מקורבו הרב אהרן גיאת: "הרב אומר שלשמור עיניים זו דרגה, אבל הדרגה היותר גדולה היא ההרגשה שלא מגיע לך בכלל שכר כי המראות האסורות הם כמו 'שבלולים' עבורך, מגיע לך צל"ש שלא הסתכלת על שבלולים או על עצים ואבנים?"

• גם שלום בית הוא נושא שנמצא רבות על שולחנו של הרב…

"הרב תמיד מדגיש שבשלום בית זהו עיקר הניסיון של האדם, ושם עיקר המדד לראות היכן הוא אוחז בתיקון המידות, הרב חוזר ואומר תמיד שהאדם יכול להיפגע מרעייתו עד עמקי נשמתו, או לפגוע ברעייתו על ידי קריצת עין ובהבעת פנים שלא נראית כלל לסובבים אלא לבעל והאישה בלבד".

אנו זוכים לתשובה מהגר"ד קוק עצמו בנושא: "עיקר השפעת האדם בעולם זה כלפי האישה, כמו שרואים את חיובי הכתובה שמתחייב הבעל. וכל עבודת האדם להיות דומה לקונו שה' הוא משפיע ללא כל זיקת קבלה כלל שהרי 'אם צדקת מה תתן לו', ובהשפעה לאישה בבית העבודה היא להיות 'דומה לקונו' בלי לצפות לתגמול. וממילא צריך לייקר מאוד ולהיזהר בכבוד האישה, וככל שקשה ההשפעה בבית מחמת שאינו מרוצה מאשתו, כך נעשה יותר דומה לקונו וההתבוננות הזאת מסלקת הרבה קפידא בבית כלפי האישה".

מקורבו הרב דוד שדה מרחיב: "הרבה פעמים נשמע מהרב לבאים אליו עם בעיות בשלום בית שזה ייסורים וצריך לקבלם באהבה ולומר שזו כפרת עוונות, לאחרונה אחד ביקש מהרב ברכה לשלום בית, הרב אמר לו כסגולה לברך ברכת המזון בכוונה".

• מה השייכות בין הנושאים?

הגר"ד קוק מבאר: "חז"ל אומרים 'אין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה', שזה עניין הפרנסה, ואין לך סגולה לפרנסה יותר מברכת המזון בכוונה, וממילא שיהיה שפע לא תהיה מריבה בתוך ביתו".

תורת הנסתר

חלק מהקשר של הרב לעולם הנסתר, היה כאמור בלימוד בספרי הגר"א, מספר מקורבו הרב דוד שדה: "זכור לי ששמעתי מספר פעמים שהרב סיפר, שהעבירו את קברו של הגר"א מקום, כמובן שלא צריך לספר שגופו היה שלם לגמרי, אך שערות בכל הגוף של הגר"א לא היו, מלבד במקום הנחת התפילין. והסביר הרב, שהגר"א היה אדם השלם, אדם של תורה, כל כולו וגופו היה מציאות של התורה.

"ממילא, שערות האדם הם נקראים מותרות, לכן אחרי פטירתו שלא צריך את אלו המותרות ממילא לא היו שערות בגופו, אך על תפילין מובא בהלכה שצריכים להיות מונחים 'במקום שיער'. ממילא נשארו אלו השערות שבמקום התפילין בגופו של הגר"א".

לפני שפתחתי בשיחה, הדגיש לי מקורבו אהרן גיאת, כי "אי אפשר בראיון לתמצת את פנימיות מעלתו של צדיק, ובמיוחד מלאך כזה שמגלה טפח ומכסה אלפיים אמה, אפילו בניו ומקורביו הגדולים יודעים שאי אפשר להשיג כלום אצל הרב כי אין לו השגה, רואים מופתים כל יום ויום, בכל שעה ושעה".

• כיום, סוגיית הברכות ממקובלים ורבנים הפכה לעסק פורח שמכניס הרבה כסף, וכולם אומרים שכאן, אצל הרב קוק, זה אחרת.

הרב דוד שדה: כל אדם שמגיע לרב, הרב מבקש שיברך אותו, ואף מילדים קטנים. הרב אומר שפשוט שמי שמבקש כסף על זה, זה סימן לא טוב, הרב התבטא פעם על אחד שביקש פדיון גדול של כסף ש'אם הוא יכול לעזור לך, הוא יכול גם בלי כסף, ואם הוא לא יכול לעזור גם עם כסף זה לא יעזור'. בכל פעם שבאים לרב עם סכום גדול לפדיון הרב מסרב לקחת, ומדגיש הרבה פעמים שמספיק שקל ומסביר – שקל בגימטריא נפש".

אחד מתלמידי הישיבה מוסיף: "הרב הדגיש הרבה פעמים שאנשים מחפשים מי שיברך אותם, בזמן שהם יכולים בכל יום לקבל ברכת כהנים, שזו ברכה שה' מצווה את הכהנים לברך את ישראל בכל יום, ובברכה זו יש את כל הישועות שהאדם צריך".

הרב דוד שדה: "הרבה פעמים כשבאו אנשים לבקש ברכות, הרב אמר להם ללכת ולקנות וופלים ומעט ממתקים לילדי תלמוד תורה, ובזכות תשב"ר שוברים גזירות רעות".

• הרב מעודד לימוד קבלה?

הרב דוד שדה: "לא שמעתי במפורש, אבל יש כאלה שנמשכים מאוד ללימוד הקבלה ובלימוד גמרא אינם רואים ברכה ואינם מבינים כלל את מהלך הסוגיא, ובלימוד הקבלה רואים שהם שולטים היטב בחומר, והרב אומר להם להמשיך וללמוד קבלה".

תלמיד הישיבה מחדד: "הרב מדגיש שמה שאנו יודעים בקבלה זה כמו כותרת לעומת מה שיש בעומק הדברים. והעיקר שזה יהיה פנימי מתוך עבודת ה' ולהוסיף רגש ועבודה פנימית ולא כעצם ידיעה בעלמא".

הרב דוד שדה: "הרב התבטא כמה פעמים על כאלה שלומדים קבלה, שהם רק מכוונים את החיצוניות שבקבלה ולא את הנפש הפנימית שבתוך הדברים".

מקורבו ראש מדרשת "תורה לנער" בטבריה הרב יחיאל לייזרוביץ מוסיף: "לא שמעתי שהרב מורה לרבים ללמוד קבלה, כמובן שהרב בקיא עצום בספרי קבלה, רמח"ל הגר"א ועוד, אבל אומרים שהרב למד קבלה בצעירותו בבני ברק. אני יכול לציין שבדרך כלל כאשר נכנסים לרב רואים אותו לומד משניות, וכן ידוע שהרב אומר לרבים ששואלים, להשקיע חזק בלימוד המשניות".

הרב אהרן גיאת: "מעולם לא ראיתי את הרב עם ספרי קבלה או חסידות, אבל הרב שולט בהם ישר והפוך, ובספריו רואים ששולט בהם. אנחנו קצת חוטאים לאמת, כי הרב למרות הרושם החיצוני, נשאר פוניביז'ר בכל מהותו, וההשקפה של הרב שך עדיין בנפשו. מחותנו הרב אפרתי שדיבר עמו במסכת זרעים, הופתע מעומק העיון והשליטה של הרב, כמו כן גיסו הגאון רבי אליעזר רוט נכנס אליו עם ראש כולל טהרות והם הופתעו שאין משנה אחת בעוקצין ואוהלות שהרב לא יודע עם כל הראשונים, בלי לפספס שום דבר.

"הרב אלישיב סיפר לנכדו שכאשר הרב היה מגיע לשבת במסגרת התורנות של הנכדים לשהות עמו, הוא נדהם אחרי שהרב דיבר אתו כשלוש שעות או ארבע שעות ברצף בעומק עומק העיון מבלי להתעייף, וזאת לאחר שבת שלימה בה הרב למד ללא הפסקה וללא מנוחה כלל".

• בחצרות המקובלים מדברים הרבה על קמיעות. מה היחס של הרב לקמיעות?

"הרב מעולם לא חילק קמיעות. ואמר שהקמיע הטוב ביותר זה החיזוק במאה ברכות בכל יום", אומר הרב דוד שדה.

טיהר את עיר טבריה

• מתי הרב עבר דירה מבני ברק לטבריה ומדוע?

הרב דוד שדה: "הרב סיפר שאחרי חתונתו הוא היה גר בבני ברק, אבל בכל שנה בכ"ו אייר יום ההילולא של הרמח"ל, הרב היה מגיע לתפילה בציונו בטבריה. שנה אחת כשחלה ההילולה ביום שישי, הרב חזר לביתו ממש לפני כניסת שבת, ואז אמר – כזה אור יש בטבריה, בשביל מה אני נמצא כאן? והודיע לרבנית – עוברים לטבריה…"

• קדושת השבת בעיר טבריה, ידוע שהנושא מאוד כואב לרב…

הרב דוד שדה: "בהחלט, אחד הדברים שבציפור נפשו של הרב זה קדושת השבת, בכל מקום שיש חילול שבת הרב מתריע בזה שוב ושוב, ומדגיש איזה אסון הם גורמים לעיר. בפרט במקום שיש חילול שבת המוני או מקום מרכזי, הרב מגיע בעצמו למקום באמצע השבוע ומדבר עם הבעלים, ושולח אנשים לדבר על ליבם ומעביר מסרים, העיקר שלא יהיה חילול שבת. זה קרה לא פעם ולא פעמיים שהרב מתריע בזה ומבקש ומתחנן, ולוקח את זה מאוד מאוד קשה".

• איך הקשר של הרב עם הגאון רבי אברהם דוב אוירבך, רב ואב"ד טבריה?

הרב דוד שדה: "הרב מאוד מכבד ומעריך את הגאון רבי אברהם דויב. בכל אחד משלושת הרגלים הרב מגיע לבקרו ביקור חג. הרב אמר פעם שהרב אוירבך הוא אדם גדול מאוד ומחמת שטבריה עיר רחוקה לא שומעים עליו כראוי לכבודו ומעמדו".

תלמיד נוסף מספר: "בחג הפורים האחרון כאשר הרב סבל מכאבים קשים ברגליו, הוא טרח ללכת בעצמו להעניק משלוח מנות להגרא"ד אוירבך, ההערכה הרבה ביניהם בלטה גם בשריפת חמץ, כאשר הרב הגיע למכור אצל הרב אוירבך את החמץ לגוי, וכשראה שהרב אוירבך יוצא לשרוף חמץ יצא עמו, תוך שהוא מתעקש להוביל בעצמו את כיסא הגלגלים (כידוע בשנים האחרונות הגרא"ד סובל משיתוק ברגלו ונזקק לכיסא גלגלים. י.ק.)".

תלמיד אחר משתף בדברים שראה בבחינת בדידי הווה עובדא: "שנה אחת ביום היארצייט של סבו שקל הרב אם ללכת לקבר הסבא הגאון רבי רפאל קוק זצ"ל, אך לבסוף החליט ללכת לביתו של יבדלחט"א הראב"ד הגרא"ד אוירבך, והסביר 'עדיף ללכת לאדם שהכירו בימי חייו מאשר לקבר'. כידוע הרב אוירבך למד עם הגאון רבי נחום קוק זצ"ל בישיבת חברון, ובאותו מעמד מו"ר הרב שוחח עם הרב אוירבך על אביו שלמדו יחד בישיבה, וכן הזכירו את הועדים של רבי אייזיק שר. בסוף השיחה הרב ביקש שיזכיר את נשמת האבא זצ"ל בשבת בבית הכנסת וזה יהיה במקום העלייה לקברו".

גיוס ובחירות

לרב קוק דעה מפורטת גם בנושאים אקטואליים שעל הפרק, כך למשל נושא גיוס בני הישיבות, וכפי שמספר מקורבו הרב אהרן גיאת: "כאשר יצאו להפגין בכל הארץ ובחו"ל, הרב אמר שצריך לעשות גם בטבריה הפגנה נגד רדיפות הדת בארץ. על המחלוקת בין גדולי ישראל בנושא הגיוס אומר הרב ש'הערב רב כזה גדול שהצליחו לעשות מחלוקת בין גדולי עולם'. מאוד כואב לרב הנושא הזה, אבל הוא הולך אצל כולם ולא מתערב".

מנגד, מקורב אחר מדגיש את החשיבות שהרב רואה בחיילים: "לרב כואב מאוד שפוגעים בחיילים והוא אומר שכל חיילי צה"ל הם קדושים וטהורים וצריך להתפלל עליהם ואסור לבזות שום חייל".

• הרב כאמור בורח ממחלוקת, אך בתקופת בחירות, מן הסתם יש לחצים…

הרב דוד שדה: "הרב נוהג שלא להתערב בנושא הבחירות, אך תמיד אומר שיש בזה מצווה לבחור ויש בזה קידוש ה', העיקר שזו מפלגה שהדגל שלה זה תורה ומצוות".

הרב יחיאל לייזרוביץ: "הרב תמיד אומר להצביע אך ורק למפלגות החרדיות ולא לשום מפלגות אחרות, הרב אמר מספר פעמים שכל מה שהוא מצביע זה בגלל שזה דעתו של מרן החזון איש זי"ע והוראה ממרן הגרי"ש אלישיב וכל גדולי הדור".

• והבחירות בעיר טבריה?

"גם בבחירות בעיר טבריה", אומר הרב דוד שדה, "הרב מאוד משתדל לא להביע דעה לכאן ולכאן ופעם אחת אף התבטא לאחר שכמה לחצו אותו לדברים מסוימים כי 'הבחירות מעניינות אותי כמו שמעניין אותי מהנמלה שהולכת על הפאנל שבקיר'".

הרב אליהו גיאת: "הרב יודע את כוחו, שכל ראש עיר או מועמד לראשות העיר בטבריה, שיקבל את תמיכתו בבחירות – יעלה, אבל הרב בורח מהמחלוקת ולא מביע את דעתו".

עדות המזרח והחסידות

הרב הסביר בעבר את ההחלטה שלו להתפלל בנוסח עדות המזרח?

הרב אהרן גיאת: "לא דברתי על כך עם הרב עצמו, כנראה יש לזה קשר לקבלה, ידוע שגם האר"י הק' ועוד חכמי קבלה שינו מהנוסח האשכנזי, וידוע שהרב רמוז לאר"י הק' בפסוק – דב אורב הוא לי, ארי במסתרים".

• האם נכון שהרב רואה במרן הגר"ח קנייבסקי גדול הדור?

הרב דוד שדה: "הרב תמיד מדגיש את שמו בתואר 'שר התורה', ופעם אחת שנכנס לביתו של הגר"ח עם בנו ונכדו, אמר בנו של הרב לנכדו ש'הולכים לראות את אחד מגדולי ישראל', והרב מיד תיקן אותו – לא אחד מגדולי ישראל, אלא הגדול שבישראל".

תלמיד של הרב מוסיף: "כאשר הרב סבל מאוד מכאבים ברגליים, לבקשתו האישית של הרב נכנסנו אל הקודש פנימה למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי בבקשת ברכה ועצה לרפואה, כשמרן הגר"ח שמע את שמו של מו"ר הרב מיד נתן את ברכתו, ואמר 'שילמד מסכת ערכין וזו תהיה רפואה לרגליו בעז"ה'. כששמע מו"ר הרב את ההקלטה שהקלטנו עבורו את עצתו של רבי חיים קנייבסקי, התבטא ואמר: 'איי, איזה דיבור, כבר חצי שנה אני לומד מסכת ערכין, ובכל פעם מסובבים שאני לא מצליח לסיים אותה, עכשיו זה חיזוק לסיים".

הרב אהרן גיאת: "הרב גם הסביר את דברי דודו הגר"ח קנייבסקי שמסכת ערכין מדברת על 'העמדה והערכה', מכאן הקשר לרגלים".

• מי הם רבותיו של הרב?

הגאון רבי יקותיאל אוהב ציון, מרבני העיר טבריה: "מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל שעליו אמר 'אף על פי שלא שמעתי אותו ולא ראיתי אותו, אני מכיר אותו יותר טוב מאלו שהיו סביבו', מרן הרב שך זצ"ל שהיה מורו ורבו, וראשי ישיבת פוניבז', וכן פוסק הדור הגרש"ז אוירבך זצ"ל שנקשר אליו בהיותו תלמיד ישיבת 'קול תורה', מרן הרב אלישיב זצ"ל שהיה ממש רועד לפני שהיה נוסע אליו ולא הסתיר את ההתרגשות כבר כמה ימים לפני הנסיעה, ב'קבלה' למד עם המקובל האלוקי רבי ניסים פרץ זצ"ל, וכן המקובל רבי מרדכי בן שמעון זצ"ל, אחיהם של האחים הדיינים הגאונים למשפחת בן שמעון המפורסמת, וכן למד בחברותא עם הגר"ש דיבליצקי אותו הגדיר כמורו ורבו בקבלה, בשנים האחרונות כתב בספריו כי דודו הגאון רבי אברהם יצחק קוק ראש ישיבת מאור התלמוד הוא מורו ורבו".

• כמה פעמים ראיתי שהרב השתתף באירועים של חב"ד וזה מפתיע, כבוגר ישיבת פוניבז'…

הרב דוד שדה: "הרב מרגיש מאוד מאוד קשור לבעל התניא זי"ע, וכאשר מאן דהוא נוסע לציונו בעיירה האדיטש הרב נוהג לתת פדיון עבורו או קוויטל".

תלמיד נוסף מספר לנו: "הרב אמר מספר פעמים שאחד מרבותיו זה בעל התניא".

הרב דוד שדה: "הרב מדגיש מאוד את חובת לימוד שער הייחוד והאמונה של בעל התניא וחוזר ואומר שמי שלא יודע טוב את שער הייחוד והאמונה, חסר אצלו באמונה. ואף הדפיס מספר פעמים קונטרס מיוחד של שער הייחוד והאמונה, מנוקד ומפוסק, שיכול להקל על הלומד, והרב רואה בזה זכות מיוחדת. הרבה שבאים לבקש את ברכתו הרב מברך אותם בזכות רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע, בזכות 'מברר מקחו של צדיק', בהתייחסו לזכות שזכה להדפיס את שער הייחוד והאמונה".

הרב אהרן גיאת מוסיף: "המיוחד בשער הייחוד והאמונה הוא כפי שהרב הסביר, שבספרו הצדיק לא כותב שהכול בזכות השם יתברך, אלא הכול זה השם יתברך בעצמו".

• אני רואה בישיבה רבים הקשורים לחסידות ברסלב, הרב קשור עם רבי נחמן?

הגר"ד קוק משיב במילותיו המדודות: "רבי נחמן הוא היחיד שהבין וראה את הדור האחרון. התורה של רבי נחמן זה בחינה של 'מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות', שיכול לבלול את כל התורה במאמר אחד. בפרט ליקוטי הלכות של רבי נתן, רבי נתן לקח את הדבש שבתורה ונתן לנו את זה עד לפה ממש".

הרב דוד שדה: "הרב יזם שיעור קבוע בבית כנסת אחד שבו הוא נוהג להגיע הרבה פעמים של ליקוטי הלכות, ובכל פעם בין מנחה למעריב הרב מקשיב לשיעור ומחזק את המוסר של השיעור שימשיך בזה, ותמיד מזכיר את רבי נתן בתואר 'גאון עוזנו'. בכל יום שישי אחרי שחרית הרב עושה פדיון בנוסח המקובל מרבי נחמן מברסלב, ועוד הנהגות מספריו של רבי נחמן, למשל הרב מקפיד שלא לאכול פרי שלא נתבשל כל צרכו"

עולם הנגינה

הגר"ד קוק כתב מאות שירים, אותם הוא שר בדביקות וסוחף רבים בקולו הדק והמרגש, רבים התקרבו ליהדות בזכות השירים של הרב, אשר רובם מבוססים על שירים קיימים שהרב שינה את מילותיהם כדי להפוך אותם אקטואליים יותר לזמננו.

דוגמא שקיבלנו היא שירו המפורסם של הגאון רבי אברהם אליהו קפלן זצ"ל, אותו כתב בהיותו תלמיד בישיבת סלבודקה בן 17 ואשר התפרסם עם השנים בעולם הישיבות. הגר"ד שר את השיר הזה בקלטת "תורת ה' תמימה", אלא שהוא שינה את המילים. הנה המילים המקוריות של השיר וגם המילים שהרב כתב וחיבר.

• גירסת הרב אברהם אליהו קפלן זצ"ל:

"שָׁקְעָה חַמָּה שָׁקְעָה נַפְשִׁי
בִּתְהוֹם רַעְיוֹנַי רַב כַּיָּם
כִּי נִלְאֵת הִיא בְּמִלְחַמְתָּהּ
עִם הַבָּשָׂר וְהַדָּם."
"יָמִים בָּאִים יָמִים הוֹלְכִים
מִבְּלִי קַחַת מִבְּלִי תֵּת
הַאִם לָזֹאת קָרָאתָ חַיִּים
אֱמֹר נָא אֵלִי מַה זֶּה מֵת."
"וּמִי יוּכַל לִחְיוֹת כָּכָה
מִבְּלִי הָבִין אֶת הַכֹּל
אוֹ לִשְׁכֹּחַ וְלִשְׂמֹחַ
אוֹ לִזְכֹּר הַכֹּל וְלִבְכּוֹת."
"הַחֲיֵינִי אֵלִי עַד לְמָחָר
אוּלַי אֶפְתֹּר אֶת הַחֲלוֹם
שָׁקְעָה חַמָּה שָׁקְעָה נַפְשִׁי
עָבִים בָּאִים פָּנָה יוֹם."

• גירסת הגר"ד קוק:

שקעה חמה שקעה נפשי, מקול התורה כי נדם,
כי נלאתי במלחמתי, עם הבשר והדם,
כי שקעתי בטומאתי, וזאת תורת האדם,
החייני קלי בכוח הנשמה, להחזיקה ולהחיותה,
לרוץ ולברוח מהאש הזרה, ולדבוק באמת רק בקדושה,
לרוץ מאש הכעס הזרה, ולדבוק באמת רק בקדושה,
החייני קלי בכוח הנשמה, להחזיקה ולהחיותה,
לרוץ ולברוח מן הגאוה, לא מינה ולא מקצתה,
שקעה חמה שקעה נפשי, מקול התורה כי נדם,
כי נלאתי במלחמתי, עם הבשר והדם,
כי נלאתי במלחמתי, וזאת תורת האדם,
ימים באים ימים עוברים, מבלי קחת מבלי תת,
אם לזאת קראת חיים, אמור נא קלי מה זה מת,
עוזרני לברוח מן השקר, ולדבוק רק באמת.
שקעה חמה שקעה נפשי, מקול התורה כי נדם,
כי נלאתי במלחמתי, עם הבשר והדם,
כי שקעתי בטומאתי, וזאת תורת האדם.

• כידוע, הרב שר הרבה משיריו המעוררים של ר' שלמה קרליבך ז"ל, האם הרב דיבר פעם על ר' שלמה קרליבך האיש?

"לאחרונה השמיעו למו"ר הרב, זמר ששר את שירי ר' שלמה קרליבך ואף אמרו לרב שהוא שר כמותו, הרב שמע מספר שניות ומיד ביקש להפסיק ולהחזיר את שיריו של ר' שלמה קרליבך, ואמר 'ר' שלמלה זה ניגון אחר לגמרי, אי אפשר לחקות אותו, זה קול מעורר, ניגון מעורר'", מספר הרב דוד שדה.

תלמיד נוסף מספר: "ר' שלמה קרליבך ז"ל היה קרוב וחבר טוב של הגאון רבי נחום קוק זצ"ל אביו של מו"ר הרב, ובברית של אח של הרב, הרב נחום זצ"ל היה בחו"ל ור' שלמה הגיע לברית ושר".

הגר"ד קוק הקליט מאות שירים באולפן, כאשר אחותו מנגנת והוא שר, את השירים ניתן להשיג בדיסקים והם הפכו ללהיט של ממש אצל חובבי ניגוני נשמה וכמובן אצל תלמידי הרב בארץ ובעולם, לאחרונה הוקם קו טלפוני לכל ענייני הרב, דרשות, שיחות, וגם השירים.

הרב אליהו גיאת מספר: "לפני שנה וחצי הקמנו יחד עם הרב יחיאל לייזרוביץ את קו 'מתוק מדבש' שמספרו 0772638638, למוקד הזה מאזינים אלפים רבים מהארץ ומחו"ל, הוא מלא וגדוש בראיונות על הרב, שיחות, שיעורים, וגם השירים. ובהקשר הזה של השירים היה ילד שנפגע ל"ע בראש והיה משותק, אביו נהג להשמיע לו בבית חולים מתוך 'מתוק מדבש' את השירים של הרב, הילד הבריא, והרופא אמר שהשירים הללו הם חלק מרכזי בשיקום שלו".

חנוך לנער

• השמועה אומרת שהרב ובמיוחד הרבנית מתנגדים לקורסים וטיפול מקצועי, אז מה כן הסוד לחינוך?

הרבנית לאה קוק: "הסטייפלר הקדוש אמר את זה, ומניסיוני שום קורס של הדרכת הורים ומורים לא הועילו. לפני הרבה שנים חדר לי הביתה גנב בן 14 וחיטט בארונות. לא יכולתי להזמין משטרה כי אמא שלו הייתה בתהליכי התחזקות ולא רציתי לשבור אותה, עשיתי את הסגולה הידועה – הדלקתי 18 נרות וקראתי פרק פ"ו בתהילים. גם בכיתי. החלטתי לקרב את הילד. אמרתי לו בוא אליי, אתן לך שמות של חולים, תקרא עליהם תהילים של שבת ואני אתן לך גלידה ו-70 שקל בכל פעם, כך הוא היה בא, ואני הייתי מספרת לו מה קורה לילד שלוקח בלי רשות.

"הבת שלי התפעלה ואמרה: 'אמא איזה חינוך, לפי כל כללי המתודיקה היהודית'. אבל יום אחד חזרתי מתפילת מנחה, ובתי הנסערת סיפרה שאותו ילד שוב פרץ לבית. הייתי חסרת אונים. קיבלתי על עצמי לקרוא תיקון הכללי ולהדליק נר לרשב"י במשך שנה על הילד. הזכרתי את שמו ושם אמו בקברי צדיקים והנס לא איחר לבוא. הפדגוג הגדול, אבא שבשמיים, טיפל בעדינות בנשמתו והוא שינה את דרכו. מה שלא הועילו אלפי שיטות ייעוץ וחינוך – הועילה תפילה ותורה". מסיימת הרבנית וחושפת את 'תורת החינוך' על רגל אחת.

• אומרים בשם הרב שיש חשש של 'קפידא' אם מכים את הילדים…

הגר"ד קוק: "יש שני סוגי כעס על הילדים. לרוב הכעס שלא כדין. ילד זה ילד ולפעמים הוא מרגיז ואתה מבוגר ולכן אתה כועס ומעניש – זה יכול להביא קפידא. אבל אם באמת הילד נוהג שלא כדין ומחמת זה באה הענישה – אז אין בזה קפידא. על פי רוב אין לאדם סבלנות לילדים ולכן מענישים את הילדים, לכן יש קפידא".
• ילד יכול להקפיד?

הגר"ד קוק: "הצער של הילד זה עצמו יוצר את הקפידא. היה מעשה עם האריז"ל על זוג שנענש מחמת שהיה להם לול תרנגולות, שבפתח הלול עמד סולם דרכו ירדו הפרגיות לשתות מים, ופעם אחת הסירה האישה ללא משים לב את הסולם ממקומו ושוב לא יכלו הפרגיות לרדת לרוות את צימאונם וזה גרם להם צער רב, ומחמת זה נענשו אותו הזוג. זה צער של תרנגול, קל וחומר צער של ילד".

"יותר מדויק", מוסיף הגר"ד קוק, "שזה לא קפידא אלא צער, כמו שלהבדיל תרנגול לא מקפיד, אלא הצער שנגרם לילד הוא זה שיכול לגרום היזק להורים. כעס וענישה שלא כדין יכולים לגרום היזק. פעם אחת ראיתי הורה שלמד עם הבן שלו והילד לא הבין את הלימוד, והאבא הרביץ לילד – זה עונש שלא כדין! כי מה שהילד לא הבין זה מחמת שהוא ילד ולא מחמת שהוא לא רוצה להבין. אם הילד משתולל שלא כדין מותר להענישו לחינוך, אבל צריך לבדוק לפני כן האם זה ענישה כדין או שלא כדין".

ניתוק מגשמיות

במשך כל זמן לימודו, יושב אחד המקורבים ומעסה את רגלו של הרב, מאחר והרב סובל מכאבים חזקים ושום תרופה לא מועילה לו ורק העיסוי מרגיע במקצת את הכאבים.

• מה מצבו של הרב, האם יש שיפור בכאבים?

הרב דוד שדה: "כיום הרב כמעט תמיד חלש ואינו מרגיש טוב, צריך לזכור ששנים על גבי שנים הרב לא ישן על מיטה, רק עם הראש על כרית תוך כדי ישיבה, בנוסף לזה הרב צם כמעט כל יום, ובתקופה האחרונה צם הרבה צומות של ימים רצופים, ותוסיף על זה שעות של עמידה על הרגליים בתפילות, זה החליש את גופו של הרב מאוד. הרב סובל מהמעיים, מהרגלים ועוד מחושים. בתקופה האחרונה התפוצץ וריד ברגלו של הרב, מה שדרך אגב לא מנע מהרב להמשיך ולעמוד בתפילה, כיום מאוד קשה לרב ללכת ולעלות במדרגות, והוא הולך רק מה שממש חייב".

בנוגע למצבו של הרב, מספר הרב אליהו גיאת: "לאחרונה, באחת השבתות לפני תפילת מנחה, עמדתי ליד הרב והוא בכה בקול מכאבים וייסורים קשים, פשוט בכה מכאבים איומים, הרגשתי שרגליו נשרפות ממש ואין לי איך לסייע לו, הרגשתי באותו רגע את מה שכתוב 'והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל', לאחר מכן אמרתי לרב שתרגום שמו ביידיש (בער) רמוז בפסוק הזה, כמה דקות לאחר מכן – הרב התחיל לדבר על הפסוק וירא ד' כי סר לראות וגו' והוסיף לפרש פירושים שרק במתיבתא דרקיעא הבינו".

• מה הרב אוכל במשך היום?

הרב דוד שדה: "בעבר הרב היה אוכל הרבה במבה, חלווה, ובכל פעם היו רואים את הרב לוקח שאריות מזון שעומדים להיזרק בכדי שלא יהיה 'בל תשחית'. כיום הרב מאוד מאוד מקפיד על תזונה בריאה, שתיה של מיצים טבעיים, סוכר ענבים ולא סוכר רגיל, וכמובן לא צבעי מאכל, ביצים טריות היישר מתרנגולות פרטיות ללא מעבדה, חלב עיזים, ובשבת לחם מלא. מדי פעם הרב אוכל מעט שוקולד כשמרגיש עייפות כדי להתעורר ולהמשיך ללמוד".

הרב אהרן גיאת: "הרב שותה אך ורק מים מינרלים, גם המרק והאוכל שמכינים לרב הכול ממים מינרלים".

• מדוע הרב לובש כמה וכמה ציציות?

הרב דוד שדה: "ידוע שהרב אמר שהחיוב בציצית הוא שבגד שיש בו ארבע כנפות חייב בציצית, אם אין בגד של ארבע כנפות לא חייבים בציצית. ואם כן הרב אמר שבכך בקלות יכול להוסיף עוד ועוד מצוות וכל ציצית היא מצווה.

"מעניין לציין, שהרב אמר פעם שבגד לובשים בגלל אחת משני סיבות, או שהבגד יפה וזה לבוש מהודר, או כדי לחמם את הגוף, לא לובשים משהו שמציק וממילא בגד שמציק אין בו תורת בגד ולא חייב בציצית, מכאן למדים תלמידי הרב שריבוי הציציות לא מציק לרב כלל, ומחמת סיבה זו, הציצית העליונה אצל הרב היא ציצית שתפור עליה בד יפה, שזה חלק מההגדרה של בגד שיהיה מהודר ויפה".

אחד מתלמידיו מוסיף: "עם כל ששמענו מהרב שדה, נראה שעדיין יש בזה משהו פנימי יותר שהרב מסתיר ואינו מגלה".

הרב אהרן גיאת: "יש מחלוקת הפוסקים, והאשכנזים לובשים בד ולא צמר כי צמר לבד אינו בגד כלפי הלובש, הרב אומר שהתוספת שלובש על הציצית היא לנוי כדי שיהיה בגד לכל הדעות".

תלמיד נוסף מוסיף: "הרב אמר שהוא לובש גם בשביל אלו שלא זכו ללבוש ציצית, לכן לובש יותר".

• בשנים האחרונות לא ראינו את הרב יוצא לחו"ל, יש בכך הנהגה מיוחדת?

הרב דוד שדה: אכן, בעבר הרב היה בחו"ל. כיום הרב מצטער שיצא מארץ ישראל. הרב מאוד מחובר לארץ ישראל ולקדושתה ולכן קשה לו היציאה מן הארץ וקשה לו לשמוע על היוצאים מהארץ".

הגר"ד קוק מתייחס לדברים: "כתוב בפסוק 'תביאמו ותטעמו בהר נחלתך', יש בזה שתי דרגות זו למעלה מזו. ראשונה 'תביאמו' – לבוא לארץ. השנייה 'תטעמו' – להינטע בתוך הארץ כמו אילן גדול וחזק שאי אפשר לעקור אותו עד שלא יוכל לעזוב את הארץ. הראי"ה קוק זצ"ל אמר שבארץ היופי הוא יופי אמיתי, בחו"ל אף אם יש יופי גדול יותר, זה רק כמו טפט וציור ולא כדבר חי".

אנחנו תוהים כיצד הרבנית הסתדרה לאורך כל השנים, בהן הרב לא היה כמעט בביתו אלא בבית המדרש, שקוע בעבודת השם ובלימוד תורה.

"למה זה דומה?" אומרת הרבנית לאה קוק, "אם הייתי יודעת שבעלי נמצא בכור של יהלומים וכל רגע שהוא שם הוא כורה לי יהלומים יקרים מזהב ומפז שיביאו לי עושר וכבוד, זה היה קשה? הייתי מברכת על כל רגע שהוא שם. אני שלחתי את בעלי לכרות לי יהלומים יקרים הרבה יותר, יהלומים של תורה. העושר שהם מביאים גדול הרבה יותר מעושר פיזי, זהו עושר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. שיהיה לי קשה שהוא שם? כל רגע שהוא שם מעלה את עושרי. אני מאחלת לכל בנות ישראל שיהיו להן בעלים כאלה שכורים יהלומים כאלה, שיביאו לנשותיהם יהלומים של תורה".

עבודת התפילה

• התפילות של הרב ארוכות מאוד, האם זאת ההנהגה הראויה עבור כלל הציבור?

הגר"ד קוק מדגיש מה היא תפילה באופן כללי: "הרב פינקוס זצ"ל אמר שאפשר לעבור על כל הש"ס – בלי הקב"ה! אפשר גם לקיים את כל השולחן ערוך – בלי הקב"ה! ואני מוסיף – אפשר גם להתפלל את כל התפילה – בלי הקב"ה! להתנדנד חזק, לעצום עיניים, להאריך בתפילה ועדיין – בלי הקב"ה! והרי התפללתי? אם תבדוק את עצמך היטב, תראה שזו הייתה רק הבעת משאלות ולא פנייה אישית אל ה' יתברך…"

הרב דוד שדה: "התפילות של הרב מאוד ארוכות ואי אפשר לדעת מראש כמה זמן יהיו, יש פעמים שזה ממש שעות על גבי שעות, לילות שלמים או ימים שלמים, וזמנים ששחרית מתחברת למנחה ומנחה למעריב. הרב אמר בעצמו פעם שהוא לא יודע מראש מתי הוא מסיים… בהזדמנות אחרת הרב אמר שיש לו מטרה בתפילה, וכשמשיגים את המטרה זה סימן להפסיק, מה המטרה? הרב לא פירש, זה יכול להיות דביקות מסוימת, הרגש מיוחד, או הרגשה על משהו פרטי שמבקש עליו".

תלמיד נוסף של הרב מצביע על נקודה נוספת: "הרב אמר לי, שבכל פעם היצר בא ואומר לו בתפילה, תפסיק, תפסיק, תפסיק, וצריך כוח לעמוד כנגדו ולהמשיך".

הרב דוד שדה: "הרבה פעמים שהרב מסיים את התפילה ומביט בשעון והוא בעצמו מתפלא שעבר כל כך הרבה זמן וחושב שעבר הרבה פחות…"

הגר"ד קוק מוסיף לנו בהקשר זה לימוד זכות על כלל ישראל: "העולם מודה על הניסים, ושכל קיומנו הוא רק ע"י הניסים שה' יתברך עושה עמנו, רק שהם מודים בזה בהבלעה, כי קשה להם לומר זאת בגלוי. כתוב על הקופסה 'קפה נמס', והעולם קורא לזה 'נס קפה'. מה שינוי השם הקיצוני הזה? מכאן רואים שכולם מודים בניסים, רק שקשה להם לומר זאת בגלוי", אומר הרב בחיוך.

• לפני תקופה התרחש מעשה מזעזע במושבה מגדל הסמוכה לטבריה, שמענו שהרב חזה הכול בשבת, עוד לפני שפורסם על המקרה הנורא…

הגאון רבי עובדיה דוד רביע מספר: "באותה שבת בשעה 13:45 בערך, בזמן הרצח המתועב במגדל, שהרב הכיר היטב את המשפחה ואת הילדים, הרב היה לאחר קידוש ולאחר נטילת ידיים ברגעים לפני בציעת הפת, הרב מחזיק את הלחמים ואומר: 'ידיכם דמים מלאו – אני לא יכול לברך', ושוב ושוב כעשר פעמים הרב חוזר על המילים 'ידיכם דמים מלאו'. דבר שלא קרה מעולם אצל הרב".

• הרב מאשר לתלמידיו שחזה את המקרה הנורא?

הרב רביע: "כמה שעות לאחר ההלוויה, סיפרתי לרב את השתלשלות האירועים, ושאלתי את הרב האם זה 'חזי' או שמא 'מזלי חזי'. הרב השיב: 'הרגשתי, הייתה לי הרגשה!' ויהי לפלא".

הרב דוד שדה: "מי שמכיר את הרב רביע, הוא מאוד דייקן".

הרב אהרן גיאת: "הייתי שם באותו מעמד כאשר הרב נגע בפת כדי לברך והיה נראה כאילו נוגע במשהו חם ולא מסוגל לגעת, והדבר חזר על עצמו שוב ושוב, פלא עצום".

• הרב התבטא על הצונאמי בעולם, על גל רעידות האדמה?

הרב דוד שדה: "הרב היה אצל חביב ליבו אייל אוזן, ואמר שם שכל תפילה הוא מבקש שיהיה צונאמי בעולם, אבל צונאמי טוב, צונאמי של תשובה, שיהיה גל חזק מאוד של אנשים שיתקרבו להשם יתברך, והתבטא שקריאת שמע זה עמוד התווך להגיע לצונאמי של התשובה".

• מהו הדבר שחשוב לרב בימים אלו?

חתנו ויד ימינו הרב רפאל קוק מספר לנו: "הרב הקים ישיבה קטנה לבוגרי הת"ת שבנשיאותו בתחילת זמן אלול האחרון, והיא תעבור בקרוב לרחבת קבר האמוראים, מקום שמאוד חשוב לרב בימים אלו, הרב אומר שהמקום הוא כ'מת מצווה' ולא באים הרבה לתפילה שם, ומי שזוכה לבוא להתפלל שם, זוכה שהתפילות שלו מתקבלות יותר".

הגר"ד קוק מסביר לנו על קבר האמוראים: "גם רבי יוחנן קבור שם כידוע, ורבי יוחנן אמר 'במקום גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו', וכאן אצל רבי יוחנן 'במקום גדולתו מוצאים ענוותנותו' בזה שהמקום נראה כך, זכות גדולה למי שיזכה להגיע ולהתפלל בקבר האמוראים".

ברכה מהמשגיח

בשבת פרשת בחוקתי, הגיע יהודי להתארח בישיבה – בית מדרשו של הרב. כידוע, הרב מנגן את הקדיש כל פעם בניגון מעורר אחר. אבל אותו יהודי שהגיע להתארח, לא הכיר את מנהגי המקום, והנה לפתע מהקהל שומעים קול צעקה, אותו אורח מרים את קולו וצועק על הרב. "אתה לא מתבייש? הרב עדס בוכה בקדיש ואתה מנגן? אתה לא מגיע לציפורניים שלו".

תלמידי הרב, המתפללים והאורחים, שכאב להם הביזיון הזה, רצו לסלק את אותו אדם, אבל הגר"ד הגיב: "מה את רוצים ממנו? סוף סוף מישהו אומר כאן את האמת!" וכדי שלא יפגע אותו יהודי, הרב בחמלה ובאהבה הושיב אותו לידו, והרב ממשיך לכבד את אותו יהודי, מחזק אותו ואומר לו: "אתה צודק, אנשים כאן כל היום סתם מפרגנים לי, ורק אתה אומר את האמת…"

כאשר ראש בית ההוראה בירושלים, תלמידו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ובן דודו של הרב, הגאון רבי בן ציון קוק, היה במסע חיזוק בארה"ב, ובאותה תקופה המשגיח הגר"ד סגל גר בארה"ב ולא חזר תקופה ארוכה ארצה, שיגר הגר"ד קוק מכתב לבן דודו.

וזה לשון המכתב: "לכב' בן דודו יגאלנו ולציון יאמר איש ואיש וכו' וכ"ש למאן דאית ביה תרוייהו, נסיעה טובה, חזרה הכי טובה, כמ"ש שלוחי מצווה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן, פרוש: כל השכר של המצווה האין סופי יישאר בעינו בלי 'הוצאות הדרך' של הפסד משהו. ולא יחול שום 'ברוטו' בתוך הנטו. כבודו יבקש ברכה מהמשגיח שליט"א – רבינו דן סגל, עלי, רפואה שלמה, תשובה שלמה. בן דודו ד. קוק".

ואכן במסעו הגיע הגרב"צ קוק למשגיח רבי דן סגל, וקיים את שליחותו לבקש ברכה, תוך כדי הדברים סיפר הגרב"צ למשגיח, כי מרן הגרי"ש זצ"ל התבטא פעם ואמר: 'לר' דב יש כוחות מיוחדים', כאשר שמע כי הרב מבקש ממנו ברכה, אמר המשגיח בענווה: 'כנראה בגלל שר' דב למד אצלי תקופה בכולל'.

בשנה שעברה, בתאריך כ' בסיון, הגיע מי שהתפרסם בארץ כ'המלך היי' לישיבה ורצה להיכנס אל הקודש פנימה, הרב היה בחדרו, ואחרי ששמע ש"המלך" צריך להגיע, כמה דקות לאחר מכן, הרב נכנס והסתגר בביתו בלי אפשרות לאיש להיכנס… כאשר התברר לכולם שאותו מלך היה בסך הכול מתחזה, הבינו תלמידי הגר"ד וציינו כי "הרב כבר חזה הכול ולכן נמנע מלפגוש בו".

מקורביו ותלמידיו

במהלך השיחה, מתברר כי בשכונת רמת אביב ג' ישנה קהילה שבמרכזה בית כנסת מפואר "תהילות אביב" בנשיאותו של הגר"ד קוק. בבית הכנסת ישנו חדר מיוחד של הרב, לשם הוא מגיע בדרך כלל אחת לחודש בתאריך לא קבוע. הקהילה עורכת אחת לחודש 'דינר' קטן בהשתתפות הרב, עבור חלוקה לנזקקים ומטרות קודש, המחירון לא קבוע, אבל מספר פעמים נמכרה במקום טלית של הרב בסכום של 10,000שקל, והנדיב שעורך את הדינר בביתו תורם בדרך כלל 50,000 שקל.

• האם נכון לומר שהרב מסרב לקחת כסף מנדיבים ותורמים מסוימים?

הרב אהרן גיאת: "הרב לא לוקח כסף ממי שאין לו, אברכים באים עם מאה שקל לתרומה, הוא לא מסכים אלא אומר להם 'קחו לעצמכם, הרי אין לכם', אבל גם מעשירים הוא לא תמיד לוקח. בעיני ראיתי אנשים שמביאים לרב ערימת שטרות גדולה והרב לוקח רק שטר אחד מן הערימה ומשאיר להם את כל השאר. הרב מחלק מידי יום לנזקקים הרבה כסף, והרבה פעמים אומרים לרב שאותו אחד שמקבל ממנו הוא מכור וקונה עם הכסף שתיה חריפה ועוד דברים מסוכנים, והרב מגיב 'חכמה לתת לאברך?' הרב אומר שזו שבירת המידות לתת למי שהיצר אומר לא לתת לו".

• תוכל לשתף אותנו בסיפור של 'מופת' שטרם פורסם.

הרב אהרן גיאת: "לאבי (הסופר המפורסם הרב הגאון רבי אשר גיאת, י.ק.) ישנה חנות תשמישי קדושה ברכסים, והוא זכה לכתוב הרבה ספרי תורה לרבים מגדולי ישראל, בראשם מרן הרב עובדיה זצ"ל, והאדמו"ר רבי דוד אבוחצירה ועוד, לפני כמה שנים נגנבו מהחנות שלושה ספרי תורה, באתי לרב וסיפרתי לו שאני על סף פשיטת רגל, הרב שמע ולקח את הסיפור כצערו האישי. הרב עצם את עיניו במשך כ-6 דקות בהתפשטות הגשמיות, ביקשתי מהרב שיגזור שספרי התורה יחזרו, הרב אמר לי תלך למשטרה… אמרתי לרב שאתן לו כמה שמות של חשודים והוא יאמר מי מבין השמות הוא הגנב, והרב קבע שהחשוד ס.ד. הוא הגנב, נסענו לביתו של הגנב בירושלים, הוא הודה בגניבה וספרי התורה הוחזרו".

• איך בעצם זכיתם להתקרב לרב?

הרב דוד שדה מספר: "ההתקרבות התחילה מהגן, בגיל חמש בערך, אז למדתי עם בנו רפאל בגן ובכיתה א' וב' אבל אז הרב עבר לגור בצפת, במקביל ההורים שלי התקרבו לרב באותה תקופה".

הרב יחיאל לייזרוביץ: "אנחנו בני דודים של הרב, ברוך ה' זכיתי כבר מילדות להכיר את הרב, עוד כשהיינו ילדים קטנים היינו תמיד שומעים את השירים המיוחדים המקשרים והמחזקים של הרב, גם בתור בחור זכיתי להיות כאן תקופה ארוכה בישיבה אצל הרב ואחרי החתונה עברתי לגור כאן בעיר הקודש קרוב למורינו הרב".
• הקמת כאן בטבריה מדרשיה לנוער…

הרב לייזרוביץ: "המדרשיה הוקמה בברכתו ובעידודו של מו"ר הרב לפני 3 שנים, כשמו"ר עזר ותמך וסייע בכל הנדרש, ברוך ה' אנחנו זוכים שהרב מלווה אותנו תמיד, בתחילת הדרך הרב אמר לי לקנות כמה שיותר ספרים של סיפורי צדיקים למקום, הרב תמיד אומר שסיפורי צדיקים זה אחד מהדברים הכי חשובים היום לכולם ובעיקר לנערים מתחזקים".

• ללמוד סיפורי צדיקים?

הרב לייזרוביץ: "שמעתי פעם מאחד האברכים כאן בעיר הקודש טבריה שכאשר הם גדלו כנערים לא היו כאן בעיר כמעט רבנים ותלמידי חכמים, כמו שברוך ה' יש היום, הם היו רואים את הרב שקוע בלימוד התורה יום ולילה בלי שום הפסקה, ושאלו את הרב 'איך הצלחת להגיע לכאלה דרגות של התמדה?' הרב הרים את הגמרא והראה להם שמתחת לגמרא יש ספרון של 'מחניים' של סיפורי צדיקים. אז כן, הרב עצמו קורא סיפורי צדיקים".

• יש לך סיפור ממופת אישי שקרה לך אצל הרב?

"הרב תמיד מתנער מניסים שראו אצלו ובכל פעם תולה את זה בסיבה אחרת. אך את הנס הזה שלי הרב לא מכחיש", מתערב הרב דוד שדה.

• מה הסיפור?

"לאחר שנולדתי היו לאמא שלי כ-13 הפלות ה"י, באותה תקופה נולדה דבורה, בתם של הרב והרבנית, הרבנית באותה תקופה לא הרגישה טוב, ואמא שלי כחברה טובה של הרבנית, שלא הייתה מפורסמת אז כמו היום, הציעה לה שתיקח את הבת אלינו לבית ותגדל אותה וכך תוכל הרבנית לנוח, וכך היה.

"באותה תקופה הייתה מלחמת המפרץ גם, ואני זוכר בתור ילד איך אבא שלי ביקש מהרב את תעודת הזהות שלו כדי להביא ערכת מגן לילדה. הרב הסביר שלא צריך, אבל אבא שלי התחנן וכדי לשמח אותו נתן לו הרב את תעודת הזהות והדגיש שלא צריך את זה. אני זוכר היטב בזיכרון חד את הרב אצלנו בבית, שנשמעה האזעקה והיינו רגילים להיכנס לחדר האטום, אך הרב לא הסכים והמשכנו בלימוד בסלון כאילו דבר לא קרה.

"לענייננו, הרב אמר אז להורים שלי שבזכות זה שעזרו לרבנית ולקחו את הבת לגדל אותה במשך שנה, תוך שנה ייוולד להם בן זכר, למותר לציין שכך אכן קרה, בלי להיכנס לפרטים זה היה בניגוד לכל הסיכויים, והרב היה הסנדק. עד היום בכל פעם שאחי מגיע לרב, הרב מתבטא ואומר לו 'יש לי חלק גדול בך'. ואת המופת הזה הרב עצמו לא מכחיש".

• אז בעצם כמעט מאז שנולדת אתה קרוב לרב…

"אכן כל ההתקרבות שלי היא מגיל מאוד קטן, עוד בגן. כמו כל הילדים שחבר הולך לחבר לשבתות, כך הבן של הרב היה בא אלי הרבה שבתות ואני אליו. את השאלות לחידוד של הכיתה היינו שואלים את הרב. לא הייתי ניגש למבחן בתלמוד תורה בלי לקבל את הברכה של הרב קודם, כילד גדלתי ממש בבית של הרב כמו הבן שלו, הסתובבתי ימים, חודשים ושנים אצל הרב בבית כמו בן בית ממש".

• ומה משך אותך להישאר מחובר לרב עד היום?

"קשה לומר, כי כך גדלתי מגיל קטן מאוד, אני לא זוכר את החיים שלי בלי הרב, הזיכרון שלי הוא רק עם הרב. אבל עם הזמן שאלתי את עצמי את השאלה הזו וזה רק דברים שמתחדדים. במשפט אחד אפשר לומר "נקודת האמת", הרב תמיד מחפש לחתור ולהגיע לנקודת האמת שבכל דבר, להגיע לשלימות, אין שום דבר מובן מאליו, הכול בחשבון מדויק, מה שמותר מותר ומה שאסור אסור, אין נורמות וכך מקובל – מה התורה אומרת? מה צריך? זו המציאות!"

• הייתה פעם סיטואציה שהרב גער בך?

"פעם אחת כן. זה היה כשהרב הגיע למקום המנוחה שלו ב'באר מרים' ששם יש לו חדר לימוד, לשם הרב מגיע כשהוא רוצה וצריך את השקט מהאנשים שצובאים לפתחו, שם זה מקום עבודתי, ואני אחד מהיחידים שיש להם מפתח וגישה במקום הזה לרב. היה יום שישי, סיימתי מוקדם את העבודה ומאוד מיהרתי לבית ורעייתי הייתה לחוצה, אבל הגיע אברך אחד עם הרב יחד, וכבר נכנס לחדרו של הרב והתחיל לדבר עם הרב. ביקשתי מראש שזה יהיה קצר כי אני צריך לצאת מהמקום ולנעול ואני מאוד ממהר. אותו אברך לא כל כך התייחס לבקשתי, ודיבר עם הרב על נושא ועוד נושא, וכך במשך עשרים דקות נושאים של דא והא ולא מאוד חשובים.
"ניסיתי לסמן לו בעדינות בלי שהרב יראה שיסיים, אבל הוא לא התייחס. ואז הוא הגיש לרב טלפון שידבר עם מישהו, כשהסתיימה השיחה הוא רצה והתכונן להמשיך לדבר עם הרב על עוד נושא… אמרתי בקול לאותו אברך ליד הרב 'אני מצטער שאני מפריע אבל אני צריך לצאת ולנעול, יש לך שתי אפשרויות או לצאת איתי עכשיו, או פשוט להיות נעול כאן עם הרב בלי יציאה עד שעת מנחה שיפתחו לבאים להתפלל, תחליט'. כששמע את זה הוא יצא.

"אחרי כמה דקות אחד מהעובדים שלי התקשר אלי שהרב מסר עבורי מכתב. באתי מיד לקחת את המכתב והרב כתב בו בערך כך, 'לדוד מלך ישראל חי וקיים, חושבני שהאברך שהיה כאן נפגע ממך ואתה צריך לדאוג לפייסו'. הרב הוסיף שנדמה לו ששמו כך וכך והוא גר במקום פלוני. ומשפט הסיום של הרב במכתב אליי 'כמובן שאני הוא האשם בכך'. השגתי את המספר של אותו אברך, התנצלתי בפניו ולאחר מכן ניגשתי לרב לומר לו שביקשתי את סליחתו והכל בא על מקומו בשלום ושאני מצטער שהרב היה בצער מהמקרה, והרב שוב התבטא 'הכול בגללי…' כדי לתת לי הרגשה טובה".

• יצא לך לראות מקרים שהרב 'ראה' מעבר למה שרואה אדם רגיל?

"קשה להגדיר את זה. זה הרבה פעמים ביום יום, זו הרגשה שהרב מרגיש אותך, לא פעם ולא פעמיים שניגשתי לרב, הוא התעניין בדיוק על הדברים שלשמם באתי להתייעץ, וכמובן שזה בתוך הסתרה כאילו זה דרך אגב".

"אבל יש לי סיפור מיוחד", מוסיף הרב דוד שדה, "אשתי הייתה בתחילת הריון ולא הרגישה טוב, נסענו לבית החולים ושם אמרו שהעובר ללא דופק והוסיפו עוד מילים מפחידות שצריך טיפול דחוף כדרכם של רופאים, מיד אמרתי לאשתי אנחנו לא חותמים וניגשים לרב. הגענו לרב עם המסמכים של בית החולים ובלחץ גדול. הרב לא הסתכל בכלל בניירת ואמר 'יש לך עובר חי בריא ונושם ואני רואה אותו', אשתי התעקשה שהרב יבטיח לה שהכול בסדר והעובר חי, הרב אמר לה 'אני מבטיח לך שהכול בסדר, בתנאי שאת לא הולכת לרופאים עד הלידה', כך היה, וכמובן שנולדה בת בריאה ושלמה".

• אם נדרג, מה הדבר שהכי חשוב לרב לחזק את הציבור?

"אי אפשר להגדיר, אצל הרב הכול חשוב… אבל", מוסיף הרב דוד שדה, "אפשר לומר שיש נקודות אצל הרב שהוא ממש מקפיד ומרבה לדבר עליהן, תפילת הנץ, אמירת 'אשר יצר' בכוונה, קריאת שמע בלילה, שמירת שבת, איסור גילוח עם סכין, וכמובן עבודת המידות שאצל הרב זה המדד לבדוק את האדם עד כמה הוא באמת עובד ה', והידיעה וההפנמה ובעיקר ההפנמה לדעת שאנחנו יש מאין, וחיים בכל רגע ורגע בנס מהשם".

חצר הרבניות

ביתו של הגר"ד קוק והרבנית לאה קוק מתנהלים כמו חצרות נפרדות, מאות נשים מגיעות מידי יום לקבלת הקהל אצל הרבנית, ונדמה כי בעולם התשובה ובציבור הכללי, הרבנית מוכרת לעיתים יותר מבעלה הרב עצמו.

עוד בשנות השמונים, כאשר הרב היה פחות מוכר וידוע לציבור, הופיעה הרבנית בעצרות ענק ברחבי הארץ ואפילו בתוכניות טלוויזיה, הכול למען קירוב רחוקים. מסופר כי באותה תקופה של גל חזרה בתשובה ותנופת ההתחזקות, הגיע אביה הגר"י זילברשטיין לסדר עניין מסוים בבית החולים תל השומר, והנה הוא שומע את קולה של בתו, מרים את עיניו ורואה את בתו הרבנית באמירת 'שמע ישראל' על מסך הטלוויזיה, דבר שבשגרה באותם ימים.

הגב' מורן שושן, המקורבת מאוד לרבנית, מספרת כיצד החל הקשר: "בעלי עזר לרב כאשר הגיע לטבריה לפני עשרות שנים, אני הייתי באה מידי פעם והאמת שרק החיוך של הרבנית מיד כשנכנסים – גורם לשכוח את הצרה שלשמה באת. לאט לאט התחלתי להביא לרבנית נשים ובנות, המקום לא היה מפורסם כמו היום. כך התחלתי לעזור לה במה שהיא צריכה, וזכיתי להתקרב".

• מהו הסוד של הרבנית שמושך את כולן?

"להחזיר בתשובה אבל באהבה לא בכפייה, לא להגיע עם דרישות, לא להסתכל על המראה החיצוני אלא על הנשמה".

• מה סדר היום של הרבנית?

"הרבנית מתפללת בנץ, בבוקר אין קבלת קהל, בכל צהרים בשעה 14:00 הרבנית יוצאת לקברי הצדיקים בעיר טבריה, כל יום בלי להחסיר יום אחד לקבר רבי עקיבא, הרמב"ם וקבר רבי מאיר בעל הנס, וזאת עד 16:30 כאשר בשעה 17:30 נפתחת הדלת לקבלת קהל ואין צורך לתאם מראש, פשוט לבוא, ומגיעות נשים באוטובוסים מכל הארץ. קבלת הקהל מתחילה באמירת תהילים משותפת של כל הנשים ולאחר מכן קבלת קהל נפרדת של כל אחת ואחת בדיסקרטיות, מידי ערב מתקיימת גם הפרשת חלה".

• הרבנית יוצאת לשיעורים?

"אחת לשבוע ביום ראשון הרבנית מגיעה לשיעור בשעה 21:00 בערב ל'בית רבינו' ברחוב המגינים".

בת שבע קוק היא בתם של הרב והרבנית קוק, רעייתו של הרב רפאל קוק המשמש כמנהל התלמוד תורה שבנשיאות הגר"ד. היא יוצאת כמעט מידי ערב לשיעורים וערבי הפרשת חלה, הרבנית בת שבע מעבירה את השיעור עם קסם אישי מיוחד, וביכולת מופלאה מצליחה לחדור אל ליבות הנשים, צעירות ובוגרות כאחד, עד כדי כך שכל אחת מהנוכחות חשה שהשיעור מיועד אליה בלבד.

הגב' שושן מספרת: "אני יוצאת עם הרבנית לערבי חיזוק עם נשים מפורסמות בתחום כמו למשל רינת גבאי, עדן הראל ועוד, הרבנים מחזקת בדרך מאוד מיוחדת, אף נשים הרחוקות מהעולם הרוחני-דתי, חשות חיבור וקשר לדברים, ומוצאות את עצמן נשאבות לקסם הרוחני האופף את הרבנית.

"נשים רבות המשתתפות בערבים אלו יוצאות בתחושה עילאית של סיפוק רוחני אדיר, ובהרגשה של מילוי מצברים רוחניים, הערב כולל בתוכו סיפורי חיזוק מפי הרבנית, מסרים וטיפים לחיים איכותיים ומלאים יותר, וכמו כן נתינת עצה ותבונה בנושאי שלום בית חינוך ילדים וכדומה".

• לרבנית הצעירה דרך ייחודית מאמה מהרבנית לאה?

"אין הבדל, החידוש אצל הרבנית בת שבע שהיא מייעצת לנשים גם בטלפון ונשים המתגוררות רחוק משתמשות באופציה של שיחה טלפונית".

• מתי היא מקבלת קהל?

"הרבנית מקבלת נשים בביתה רחוב ורנר 18 בטבריה, לחיזוק ייעוץ וברכה בכל יום א' בלבד בין השעות 13:00-17:00".

הגב' שושן גם משתפת ב'מופת' שראתה בעצמה: "לפני כמה שבועות נולדו לי תאומים וזאת אחרי שבע שנים ללא ילדים. בעצת הרב והרבנית לא הייתי אצל שום רופא במשך כל תשעת החודשים, הגעתי לבית החולים ללידה, האחיות והרופאים שאלו 'איפה הגיליון הרפואי?' אמרתי 'לא הייתי אצל שום רופא, אין לי שום גיליון רפואי', הם היו ממש מופתעים ובהלם והבינו שאני שומעת לרב קוק, הם כבר הספיקו להכיר".

"המופת המוחשי יותר, שראינו את הנס בעיניים, התרחש לפני כ-12 שנה", מספרת הגב' שושן, "בעלי שמעון באותם ימים עוד לא התקרב, והקיוסק שהיה בזמנו בבעלותו סמוך למלון 'עדן' היה פתוח בשבת. ערב שבת אחד הרב קוק בא אליו וביקש בכל לשון של בקשה שלכל הפחות את השבת הקרובה ישמור או לכל הפחות יסגור את העסק, בעלי הסכים. הוא סגר את העסק לפני כניסת שבת, עבר את הכביש והמתין לחבר שעמד לקחת אותו ברכבו, לפתע מול עיניו, מתרחשת תאונה קשה, רכב שבתוכו חתן וכלה בני מיעוטים, נכנסו בעוצמה לתוך החנות שלו. קל לתאר מה היה קורה אם בעלי היה נשאר בחנות ולא סוגר אותה כמה דקות קודם לכן. בעלי ראה את הנס והתקרב לרב, מאז הוא שומר שבת כהלכתה".

רשימת חלק מספרי הרב נחשפת כאן
אוהל תורה על פרשיות השבוע.
אילנא דחיי בפסוקי התורה.
אם למסורת במסורת הש"ס.
ארץ הצבי עניינים בש"ס.
באר לחי עניינים בש"ס.
בין הפרקים עניינים בש"ס ברומו של עולם עיונים בתפילה.
ואני תפילה עיונים.
וטהר הכהן על מסכת מקוואות.
ויברך דוד עניינים והערות בש"ס.
ויזרע יצחק בפסוקי התורה.
ויצא יצחק לשוח ענייני עבודת הלב.
זרע הארץ ענייני שביעית וסדר זרעים .
חוט של חסד על סדר הפרשיות.
חזון נחום בפסוקי התורה.
טור יהלום.
יוסף שלום בפסוקי התורה.
יהא שלמה רבא בפסוקי התורה.
כרם שלמה עניינים בש"ס.
כתנות אור על סדר פרשיות התורה ולקט עיונים באגדתא.
לבנת הספיר על סדר פרשיות התורה.
לוית חן על התורה.
לכו לחמו בלחמי על עניינים בש"ס.
לקיחה תמה.
מבין השיטין של תורה על התורה (2 חלקים).
מטה לוי: בפסוקי התורה.
מים נאמנים לפי סדר הפרשיות (דרושים).
ממדבר מתנה עניינים בש"ס.
מנחת קדש בפסוקי התורה.
מעין חיים בפסוקי התורה.
מקרא קודש בפסוקי התורה.
ניצוצין בפסוקי התורה.
ניצני תורה עניינים בש"ס.
סימנא מילתא בפסוקי התורה.
עד שהמלך במסיבו בפסוקי התורה (דרושים).
עורי צפון בפסוקי התורה.
פה סח ענייני פסח ועל סדר הפרשיות.
פיסוק טעמים שבמקרא.
פרשה סדורה הערות ודיוקים בלשונות חז"ל ומדרשיהם.
צבי קדש הערות בלשונות חז"ל ומדרשיהם.
ציצית הכסת עיוני הלכה במצוות ציצית.
חבש פאר עיונים במצות תפילין.
קובץ עניינים בש"ס 2 כרכים.
קול התורה עניינים בש"ס.
קול תודה בפסוקי התורה.
קול תורה עניינים בש"ס.
רני ושמחי בפסוקי התורה.
שביתת קדש: עניינים שונים בהלכות שבת ועל סדר השו"ע.
שופר תרועה על מסכת ראש השנה.
שיחות בענייני חג השבועות.
שיחות הרב דב קוק באמונה.
שיר חדש לפי סדר הפרשיות.
שמן למאור עניינים בש"ס.
שער שמעון ענייני תפלה.
תוספת יום טוב על מסכת ביצה.
תורה אור על התורה (2 חלקים) ‫‬‬‬‬
אבא אומנא
אבא חלקיה
חמדת התורה
יוסף ה' עליכם
תשורת חן – הלכות ודברי מוסר בפשט הפסוקים.

3 תגובות
 1. ברכה מצדיקה הרבנית יפה כהן מבני ברק מאוד עוזרת.
  תודה על הכתבה על הרב הצדיק.
  ובלי קשר אליו אבל עם קשר למי שמברכת ומיעצת חינם והברכות שלה מתגשמות.
  מנסיון כדאי לדעת על הצדיקה הרבנית יפה כהן מבני ברק המדהימה שהברכות והעצות שלה מאוד עוזרות.
  מה שהיא ברכה אותי שנה שעברה התגשם והתממש השנה תודה לה' יתברך שמו

 2. יה"ר שמורנו הרב שליט"א יאריך ושמים 'עד ביאת משיח צדקנו' [כלשונו למתברכים]. זכות גדולה שיש לנו צדיק כזה בדור כזה.

 3. ממש פלא פלאים הרב קוק ורעייתו קודש קודשים צדיק האמת !!! נתנו לנו חיים חדשים ממש תודה לבורא עולם שנתן לנו צדיק שכזה בחינת משה רבינו ולדעתנו כדאי לכל יהודי להכיר ולחקור ולהתעניין בצדיק האמת של כל עם ישראל רק לו יש הזכות לקבל משיח ולהמשיך את המשיח והמשיח יגיע מרבי עקיבא הרב קוק אמר זאת בעצמו . רק דרכו יכול להיות לנו שלום בעולם רק דרכו נגיע לגאולה . אין עוד מלבדו !!!

השארת תגובה