מחקר ישראלי: שימוש בטלרפואה מפחית אשפוזים חוזרים לאחר התקף לב

מחקר מדעי מקיף אשר בוצע על ידי המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ואוניברסיטת תל אביב, על בסיס נתוניהם של מנויי שחל, מצא כי עבור מטופלים לאחר התקף לב, שעשו שימוש בשירותי טלרפואה – רפואה מרחוק, הופחתו בצורה ניכרת שיעורי האשפוזים החוזרים בתקופה של 30 הימים לאחר ההתקף

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

התופעה של ריבוי אשפוזים חוזרים במהלך חודש ממועד השחרור מביה"ח מוכרת היטב בעולם הרפואה ובולטת במיוחד בהקשר לאשפוזים חוזרים לאחר התקף לב. מחקרים שונים אשר פורסמו בכתבי עת רפואיים יוקרתיים, מעריכים כי סדרי גודל של כ-20% מהמשוחררים מבית החולים לאחר התקף לב, יחזרו לאשפוז נוסף בתקופה של חודש ימים ממועד השחרור. בקרב רבים מהם האשפוז הנוסף אינו נובע מבעיה רפואית חדשה או מתמשכת, אלא, מעיד על רמת החרדה הגבוהה המאפיינת תקופה זו, אשר גורמת לעתים קרובות לרגישות יתר ולצריכה עודפת ומיותרת של שירותים רפואיים שונים.

על כן, הגיוני לשער, כי לו הייתה עומדת לרשותם של מטופלים אלו, כתובת רפואית זמינה ונגישה, בעלת מיומנויות רפואיות לבצע הערכה מקצועית של כל סימפטום או מצוקה, היו המטופלים זוכים בתחושת ביטחון, הפחתת חרדה וירידה בכמות הפניות לשירותי רפואה בכלל, וחדרי מיון בפרט. כזו בדיוק היא הטלרפואה.

מנוי שחל אשר חש בסימפטום כלשהו, בכל זמן ובפרט בתקופה הרגישה שלאחר התקף לב, יכול להיוועץ במוקד הרפואי של שחל, לשוחח עם צוותים רפואיים מיומנים, להעביר שידור אק"ג מלא. במידה וזוהה אירוע רפואי הדורש שהייה בביה"ח יוחש המנוי לקבלת טיפול במהירות. לחילופין, במידה ואין מדובר באירוע המחייב בירור נוסף, יספק המוקד הרפואי של שחל הנחיות, סיוע ומעקב.

מבצעי המחקר הנוכחי, השוו את הנתונים בספרות הרפואית בנושא האשפוזים החוזרים, לנתוני אוכלוסייה דומה בקרב מנויי שחל  (מנויים בתקופה בת חודש לאחר ההתקף) ומצאו כי שיעור האשפוזים החוזרים במנויי שחל נמוך באופן ניכר ועומד על כ-5.8% בלבד.  (בהשוואה לכ-20% בספרות הרפואית).

שיעור האשפוזים החוזרים, הפך למדד משמעותי של איכות טיפול, כתבו החוקרים, כאשר המטרה היא כמובן להפחיתו. אשפוז בבית חולים שלא לצורך,  משבש את שגרת חיי המטופל ומשפחתו ומהווה נטל כלכלי משמעתי למערכת הבריאות.

השאיפה היא, על כן, לספק למטופלים מערך תמיכה שיקל את הסתגלותם לחיים שלאחר האשפוז וימנע חזרה מהירה ומיותרת שלהם לבית החולים.

השארת תגובה