ראש ישיבת חברון, רבי דוד כהן, במכתב חיזוק לקראת הימים הנוראים

מכתב חיזוק לקראת הימים הנוראים מאת ראש הישיבה רבי דוד כהן ראש ישיבת "חברון" וחבר מועצת גדולי התורה לתלמידי ישיבת המתמידים לצעירים מצטיינים בהיכל בהמ"ד "צופיוף"

רבי דוד כהן
רבי דוד כהן
>> בעל עסק? לחץ כאן לבניית אתר אינטרנט בחינם!

י"ז אלול התשע"ז

לכבוד יקירי ואהובי בני התורה היקרים לומדי הישיבה הק' "אור התורה" שבראשות ידי"נ הגאון ר' יוסף חי סימן טוב שליט"א הנני לבוא בברכה ובקריאה מעומק הלב בימי הרחמים והסליחות על דבר ההכנה הראויה מצדכם להתכונן לקראת הימים הנוראים הבעל"ט והעיקר הראשון הוא להתחזק בעמלה של תורה וכמו שכתב הגר"א בתחילתה של ברכת התשובה היא השיבנו אבינו לתורתך דראשיתה של תשובה היא קבלת עול תורה דאין קיום לתשובה בלא חיבור גמור לתורה, ולכן מה נהדר הוא המראה לראות אתכם עוסקים בתורה בשעת הפנאי כי עיקר קבלת עול תורה הוא בלימוד הרצוף בלא הפסק וכמו שמצינו אצל שבט יששכר שעיקר מעלתם שעוסקים בתורה יומם ולילה בלא הפסק ובזה מתקיים בהם "ויט שכמו לסבול" שפירש רש"י "לסבול" – לקבל עליהם עול תורה, ובודאי שמי שיתחזק יותר בלימוד הרצוף בחודש אלול ובעשי"ת ובפרט בזמני החולשה בסוף השבוע הוא שיזכה יותר להכנס לימי הדין והרחמים בתשובה יותר שלימה ויזכה להכתב ולהחתם לשנה טובה ומבורכת ויצליח ה' בכל מפעליו ויזכה לעלות ולהתעלות במעלות התורה והיראה לגאון ותפארת בישראל.

המברך באהבה
דוד כהן
ראש ישיבת "חברון"

השארת תגובה