נקטעה אצבעו של ילד בן שנה וחצי כשדלת נסגרה על ידו בביתו בירושלים