ממך אנו מצפים ליותר • פניה אישית לחבר הכנסת, רבי יגאל גואטה

החברותא של רבי יגאל גואטה, מבקש: "עצור רבי יגאל, את התפטרותך, עצור, כי ממך אנו מצפים ליותר"

יגאל גואטה. צילום: כל הזמן
יגאל גואטה. צילום: כל הזמן
>> בעל עסק? לחץ כאן לבניית אתר אינטרנט בחינם!

הנאום האחרון שנשא משה רבינו לפני בני ישראל טרם פטירתו מהעולם, גדוש בהגות ומחשבה, הוראות ודרכי פעולה – אותם מתווה משה רבינו לעם היהודי, העם הנבחר.

"אתם ניצבים כולכם היום" פותח משה רבינו בנאום העמוק והארוך בו שוזר משה את הברית בין העם ובין בורא עולם, את העונשים ואת ההזדמנויות, את האתגרים ואת היכולת לנצח אותם.

"כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא", משה רבינו מבאר לכל הקהל הקדוש כי כל אדם יכול להביט קדימה ולהיות אופטימי כלפי קיום המצוות "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".

משה רבינו מבטיח כי אלוקים קרוב – ונגיש לכל אדם באשר הוא קיים. באופן חד משמעי מבהיר משה רבינו, קיום התורה והמצוות הן לא רק עול ועבודה עצמית. אדרבה: אם אהבת ה' קיימת אצלנו, המצוות הן הזדמנות נהדרת להתחבר אליו.

האופטימיות הזו מגיעה דווקא ממנהיג שהכה בסלע ולכן לא נכנס לארץ ישראל. מדמות שחששה להיות מנהיג, כי היה משוכנע שחולשת הדיבור שלו תכשיל אותו. ה"ערל שפתיים", "כְּבַד פה" ו"לא איש דברים", התגבר על בעיות אלו, קיבל את התפקיד – והתוצאות ידועות: המצרים נפלו לים ועם ישראל נגאל.

אך, השליחות לא הושלמה. משה ציפה להוביל את העם דרך המדבר אל תוך הארץ המובטחת וראה זה פלא, לבסוף נגזרה עליו הגזרה כי דווקא הוא יישאר מחוצה לה.

החטא שבעטיו סיים את התפקיד, מזכיר את הסיבה שבגללה לא רצה את התפקיד מלכתחילה — הקושי לדבר.

מנהיגות, מנהיגים, ייחסו משמעות עצומה בכל העמים ליכולת לדבר, לומר את הדברים הנכונים.

החששות של כל מנהיג ומנהיג נראים פתירים אם רק יוכל להסביר ולבאר בצורה רהוטה את דעתו או "הצד שלו".

"לא היה כלום כי לא יהיה כלום", "הכול טוב ויהיה עוד יותר טוב". מנהיגים פוליטיים פותרים נושאים רציניים במשפטי הבל ובסיסמאות נבובות, כי דרכו של המנהיג לראות את קהל האנשים שלו היא היכולת להניע אותם דרך הדיבור.

דווקא משה רבינו שהיה כבד פה, ערל שפתיים ו"לא איש דברים". קובע באופן חד משמעי את הקביעה ש"קרוב אליך הדבר" אם רק תרצה תוכל.

מנהיגות אותנטית בנויה מראיית הלב, משה רבינו הביט בעם היהודי וראה "לב ענק". הרבה קשיים, תקלות, עוונות, מהמורות, אולם ידע משה רבינו שהלב והמצוות הינם התרופה.

עוונות או עבירות, ברגע שקרוב אליך "הדבר" יש וגם יהיה לכל דבר, פתרון בר תקנה ותיקון.

פה גדול, לב ענק, מדבר לפני שהוא חושב, אילו ודאי חלק מהכתרים שקשרו לרבי יגאל גואטה עוד בעודו איש ציבור שכונתי.

עם הגעתו לכהן כחבר כנסת, היו מי שאף הזהירו אותו מפיו הגדול אולם שכחו כי רבי יגאל בחזקת "קרוב אליך".

הסיעתא דישמיא שליוותה את רבי יגאל לאורך כל השנים למצוא חן בעיני אלוקים ואדם, היושרה וההוגנות, יחד עם היכולת לומר לכל אדם גם את הדברים שאינו אוהב הם אלו שהביאו את עוצמת המנהיגות של רבי יגאל לסחף עצום של אוהבים.

הידע העצום בש"ס ופוסקים, הריתחא דאורייתא עוד מימי הישיבה בבית התלמוד עם ענק שבענקים, הגאון הגדול ר' בערל שורצמן זכר צדיק וקדוש לברכה. שני התארים האקדמיים שלמד רבי יגאל והצליח בהצטיינות עצומה.

כל אלו הם היכולת של רבי יגאל לעבוד קשה, להיות נחוש, להצליח כי "בפיך ובלבבך לעשותו".

עצור רבי יגאל, את התפטרותך, עצור, כי ממך אנו מצפים ליותר.

"אין לי כוח" – אלו לא מילים של רבי יגאל, אל תתן לאינשי דלא מעלי לעקור את האבה של העם אליך וליושר האישי שאתה מקרין.

קום, התנער והמשך להוביל את התנועה של מרן קדימה.