לוח מזל וברכה • הגליון השבועי בגרסה המודפסת

כמדי שבוע, אנו מגישים את גליון 'לוח מזל וברכה' מבית קו עיתונות דתית, הלוח המוכר בציבור החרדי

Kvbp1p009
Kvbp1p009

http://kav-itonut.co.il/wp-content/uploads/2017/newspaper/lu13.9.17.pdf