1.100 – 4.600 ש"ח • נתוני אמת: כמה באמת מקבל אברך בכל כולל

מה קורה בכוללים הספרדיים הגדולים, אלו קריטריונים לקבלה יש ב'נחלת משה' וכמה המשכורת המקסימלית שאברך יכול להשיג אצל גרטלר? • וגם: גיוס הכספים של וייסבורד וסורוצקין, ההוראה של מרן הגראי"ל שטיינמן והדרישה לגידול זקן ב'קול רינה'

עטרת שלמה צילום שמוליק ויינריך
עטרת שלמה צילום שמוליק ויינריך

אין בוגר בעולם הישיבות שהמילה אלול לא מהדהדת במוחו ומעוררת בו את חרדת הדין. כששאלתי את עצמי עם מה לפתוח את ה'אלול' שלי, נזכרתי במראה הסוער של רחוב זוננפלד בואכה רחוב בית ישראל בירושלים, מקום משכנה של ישיבת 'מיר' המעטירה ביום המרגש של א' אלול, אז אותם רחובות שקטים בקצה שכונה ירושלמית וותיקה הופכים בבת אחת לכוורת רוחשת של אלפי אברכים שרצים בבת אחת כשתלמודם בידם מבית מדרש אחד אל בית המדרש האחר ומשיעור התורה הזה לשיעור הוותיק הידוע ההוא. לפיכך הוחלט שאת הכתבה הראשונה של אלול אקדיש דווקא לפתיחת הזמן בהיכלי הכוללים.

עולם הכוללים ידע שינויים דרמטיים בעשורים האחרונים. אם בעבר היה מדובר בכוללים קבוצתיים קטנים של אברכים שהכירו עוד מימי לימודם ישיבה, כשלצדם התפתחו כמה מעצמות בודדות ובין היתר כולל פוניבז' הוותיק, הכולל העצום של ישיבת מיר והמוסד הבני ברק הוותיק כולל חזו"א. הרי שבשנים האחרונות אירעו שינויים מרחיקי לכת במפת עולם התורה. ראשי כוללים מזן חדש בעלי נוכחות מרשימה וגישה ייחודית ויצירתית לתורמים נכנסו לשוק, ואילו הכוללים הקטנים הקבוצתיים והכוללים שעל ידי הישיבות הפכו לשחקן משנה בשוק הכוללים השוצף.

מספר לנו ש. הלומד באחד מסניפיה של רשת 'עטרת שלמה' בעיר בני ברק בראשות הגרש"ב סורוצקין. "הרב סורוצקין עושה הכול בשבילנו לפעמים עד כדי התבזות, הוא יכול להפעיל מניפולציות כאלה ואחרות על התורמים ולהשתמש באמצעים יצירתיים וחדשנים שרק הוא המציא. הכול כדי שאנחנו האברכים נוכל לשבת וללמוד בראש שקט וללא דאגות העול והפרנסה".

עמיתו מ'יששכר באוהליך' בסניף בית שמש אומר בשיחה עם 'כל ישראל': "ראש הכולל שלנו, הגאון רבי אלחנן וייסבורד פועל לא פחות מהרב סורוצקין למען האברכים". האברך מספר לי על סיפור שמסתובב בין האברכים כי בני הבית של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן שומרים לרב וייסבורד טליתות מבריתות בהם שימש כסנדק. כל ברית טלית חדשה אותה מעניק הרב וייסבורד כסגולה ייחודית ונדירה לתורמים גדולים.

בהכנת הכתבה, חוזרים ראשי הכוללים על אמירה אחת: "אנחנו במצב הישרדות, בכל חודש לא יודעים כיצד יסתיים החודש הבא, רואים ניסים וישועות". בעוד מרביתם רואים ישועות, קשיים רבים ופיגור מתמשך במשכורות האברכים התגלו דווקא ברשתות הגדולות כדוגמת 'עטרת שלמה' ו'יששכר באוהליך'. המחזיקות כאלפיים אברכים כל אחת. בסיורים בין הכוללים הבחנתי בשינויים משמעותיים בין כוללים בהם מתוקצבים האברכים בסכום זעום של דתות בתוספת מועטה, לבין כוללים יוקרתיים כדוגמת הכוללים של הנגיד דן גרטלר שם מגיעים מרבית האברכים ל-4,000 שקל משכורת חודשית.

מלבד זאת, קיימים שינויים בין רשתות הכוללים הגדולות שם נקבעו גדרים וסייגים לאברכים, כללים אשר לא מודגשים בכוללים שהוקמו על בסיס ישיבות כגון פוניבז' ו'מיר'. הכללים הנוקשים מתבטאים בעיקר ב'שמירת סדרים' דף אותו נדרשים למלא האברכים בתחילת ובסוף יום.
ראשי הכוללים הגדולים הכפופים להוראותיו והנהגתו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן יודעים את משנתו באשר להתנהלות וההקפדה על האברכים. דעת הגראי"ל כי יש לתת לאברך מרווח ולא לקצץ במשכורתו של אברך המוגדר כחלש בשמירת סדרים, אלא אם מדובר ברשלנות אז הורה רה"י לבדוק את המקרה לגופו.

הגאון רבי יגאל כהן ראש כולל בבני ברק שאל פעם את הגראי"ל: "אברך שמאחר לסדר בכולל, האם כדאי להוריד לו סכום כסף מהמלגה החודשית, בכדי שלא יאחר ולא יגרום לרפיון באווירת בית המדרש, או שלא לגרוע מכספו הדל, ולגרום לחיזוקים אחרים בשמירת סדרי הכולל"?
ראש הישיבה פסק כי למרות הרפיון שעלול להיווצר מהאיחור, לא כדאי להוריד לאברך מסכום המלגה שהוא מקבל, בעקבות כך שהאברך בקושי מסיים את החודש, וכל שקל שגורעים ממנו, יכול לרדת מהלחם של בני משפחתו.

כל הכוללים קטן כגדול, מקבלים תקציב דמי דתות ממשרד החינוך. בעבר קיבלו הכוללים ממשרד הדתות כ-450 שקלים בחודש עבור כל תלמיד נשוי, שהם כשביעית מההקצבה הממוצעת עבור כל סטודנט. לפני כשנה עלתה הקצבה, מאז מקבלים הכוללים ממדינת ישראל כ-750 שקלים בחודש עבור כל אברך. סכום המלגה ברוב הכוללים נע בין 800 ל-2500 ש"ח בחודש – הכוללים בתוכם את קצבת הדתות.

מאות הכוללים הקטנים לא נעלמו מעינינו, אך מטבעם של דברים נעסוק בכוללים הגדולים והמובילים. על פי רישומים ניתן לאמוד את המספרים המדויקים בכל כולל, אך בשיחה עם ראשי הכוללים נראה כי ההרגל ששמו לעצמם לעגל את מספר האברכים בפני התורמים, נעשה גם בשיחה עם 'כל ישראל'. ברשותכם נביא את המספרים והנתונים כפי שנאמרו על ידי ראשי ומנהלי הכוללים עצמם.

הכולל שעל ידי ישיבת 'מיר' בו לומדים כ-4,000 אברכים, כולל פוניבז' מכיל 1,000 אברכים, יששכר באוהליך של הגאון רבי אלחנן וייסבורד עם כ-2,000 אברכים, 'עטרת שלמה' של הגאון רבי שלמה בער סורוצקין עם כ-2,000 אברכים, 'נחלת משה' של הרב אברהם רובינשטיין עם כ-1,000 אברכים, מגדל עוז של הגאון רבי יחזקאל אתרוג עם כ-600 אברכים, 'אהבת שלום' של המקובל רבי יעקב הלל (כולל ערב) 1,000 אברכים, 'קול רינה' רשת הכוללים שעל ידי מוסדות הרב יורם אברג'יל זצ"ל כ-2,800 אברכים, רשת הכוללים 'כתר תורה' של הגאון רבי יחזקאל אברמוב עם 300 אברכים, כולל 'מורשה ודעת' של הנגיד ר' דן גרטלר לומדים מאות אברכים. רשת כוללים נוספת היא של הרב ישעיה לווינשטיין עם כ-300 אברכים.

צ'ק תמורת הלוואה

שאלה מרכזית שעמדה לפתחם של ראשי הכוללים היא מה גובה המשכורת אותה מעניקים לאברך בסוף חודש, והאם אברך מקבל בזמן את משכורתו? המצב הכלכלי המכביד גורם לכך שבכוללים רבים ישנם פיגורים במשך חודשים רבים במשכורות. ובכלל, משכורות פעוטות המסתכמות לעיתים בדמי דתות בלבד.

את הסיור פתחנו במודיעין עילית בכולל הגדול 'עטרת שלמה' בראשות הגרש"ב סורוצקין המכיל כ-800 אברכים. מנחם, אברך בכולל, התלווה לכתב 'כל ישראל' וסיפר: "היו ימים בהם קיבלנו 1800 שקל משכורת, כבר חודשים ארוכים שהאברכים מקבלים אלף שקל בלבד, מעט יותר מסכום הדתות". מנחם מספר כי הרשת שנקלעה למצב כלכלי קשה כינסה לפני זמן מה את אברכי הכולל שם התבקשו האברכים לנדב מדי חודש 'מעשר' מתוך משכורתם כהוראת קבע לרשת. כך שהמשכורות הניתנות לאברכים בחודשים אלו הם קצבת הדתות פלוס דמי המעשרות מכספי האברכים עצמם.

ב'עטרת שלמה' אברך יכול להגיע למשכורת של 2,000 שקל במידה והקפיד על שמירת סדרים והחסיר פחות משמונה פעמים. חיסורים של יותר משמונה פעמים עלולים להוביל להפחתה במשכורת עד 1,500 שקלים. ככלל, אין פקיחת עיניים ובמעקבים יסודיים אחר אברכים הנעדרים מהכולל, אך כמה אברכים שהתרשלו והחסירו ברוב זמן קיץ האחרון קיבלו הודעה לקראת זמן אלול כי הופסקה חברותם בכולל.

ברשת 'עטרת שלמה' ישנו כולל אחד בפתח תקווה שם ראש הכולל משיג את התרומות באופן עצמאי, והמשכורות לאברכים מחולקות בכל חודש במלואם. אברכים בכולל מציינים כי לא קיימת תחרותיות בין האברכים – דבר אשר ניתן לחזות בו בעיקר בעולם הישיבות. לדבריהם, מתוך מאות האברכים רובם לא מכירים האחד את רעהו.

על יוזמה מיוחדת שמעניקה מעט אוויר לנשימה לאברכים הנאנקים בלאו הכי תחת עול הפרנסה הקשה, מספר מנחם: "הוקם גמ"ח המעניק אופציה לכל אברך סכום כסף תמורת המשכורת אותו הוא צפוי לקבל, תמורת הכסף מפקיד האברך צ'ק בגמ"ח. בעת שנכנסת המשכורת, הצ'ק נפדה". לדבריו, אברכים רבים החלו להשתמש בגמ"ח בשל הפיגורים במשכורות.

הגרסה הספרדית

אם כולנו מכירים מהפרסומים השונים את כולל פוניבז' הוותיק, 'יששכר באוהליך' ואת הכוללים של הרב סורוצקין. הרי שעולם הכוללים הספרדי זוכה לפחות כותרות. אולם אי אפשר להתעלם מפריחתו המשגשגת של עולם הכוללים בראש כותל המזרח.

מספר לנו הגאון רבי עופר לוי ראש כולל ברשת הכוללים 'קול רינה' מייסודו של הגאון רבי יורם אברג'ל זצ"ל. "רשת הכוללים שלנו מונה קרוב ל-3,000 אברכים, רובם ספרדים, אך יש גם אשכנזים בודדים". הוא מוסיף בגאווה. "אצלנו שמירת סדרים היא המוטיב המרכזי. אברך שמגיע אחרי 9:10 בבוקר לכולל יודע ששעות הלימוד הבאות הם לשם שמים. שמירת הסדרים היא הדבר המוקפד אצלנו ברשת גם ראשי הכוללים מקפידים על הזמנים ומשמשים דוגמה אישית לאברכים". הרב לוי מוסיף: "זכורני, מקרה קיצון שאחד הכוללים ברשת לא עבר את ביקורת משרד החינוך והרב יורם סגר את הכולל על 300 האברכים ונימק זאת בטענה כי מדובר בזלזול מצד האברכים, בעוד הוא מוסר נפש למענם".

משכורתו של אברך ב'קול רינה' עומדת על 1,700 שקלים כולל הדתות, אולם בערבי חג זוכים למענק כספי מכובד וסיוע בהוצאות החג. לכל הטוב הזה יש מחיר יקר מאוד, על כל אברך הלומד ברשת הכוללים לגדל זקן. אברך שיגלח את זקנו יעוף לאלתר מרשת הכוללים, בנוסף, עליו לעמוד במשטר הזמנים הקפדני והמחמיר.

הרב עופר נזכר ומשבח את מנהלי וראשי הרשת כי מעולם לא פיגרו בחלוקת המשכורות מלבד פעמיים. "הקפדנות האופיינית לרשת לא פוסחת על חלוקת המשכורות, את משכורתם הפעוטה מקבלים האברכים מדי חודש בחודשו בזמן, בשונה מהרשתות האשכנזיות שם לעיתים ממתינים האברכים למשכורתם שנה ויותר".

כולל ספרדי נוסף הנודע בשמו הוא כולל הלכה 'אליבא דהילכתא' של המקובל רבי יעקב משה הלל. לרשת יש מספר סניפים ולומדים בה כאלף אברכים. הרב הלל נחשב לבעל השקפה קנאית. עם זאת, הוא מכבד כל רב מובהק, גם אם מדובר בציוני דתי או רב המחזיק במשרה ממשלתית. בספריו נזכר לא אחת הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הרב הלל היה מקורב לרבי יצחק כדורי, והיה בקשר מיוחד עם הרב מרדכי אליהו. הרב הלל מוסר שיעורים גם באנגלית.

יששכר באוהליך

קשיים רבים עוברים על הגאון רבי אלחנן וייסבורד ראש רשת הכוללים 'יששכר באוהליך'. בכוללים של הרב וייסבורד לומדים למעלה מאלפיים אברכים, וברשתות הכוללים הוא נחשב לאחת המובילות שבהן. את מעונו של מרן הרב שטיינמן פוקד הרב וייסבורד בקביעות, עשרות תורמים ונדיבי עם שפכו מהונם לאחר שעברו את מפתן הדלת בחזו"א יצאו בתרומה מכובדת לכוללים. הרב וייסבורד מחזיק בסניפים בירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, בית שמש, ביתר עילית, אלעד, פתח תקוה, כרמיאל, נתיבות, אור יהודה, אופקים, רכסים, עפולה וסביון. בחלק מן הערים הגדולות יש לרשת מספר סניפים מרכזיים.

גובה המלגה הניתן לאברכים מדי חודש נחשב גבוה יחסית ועומד על 2200 ש"ח לאברך בלא קשר לגובה התמיכה ממשרד החינוך. לפני כשנתיים נקלעה הרשת למשבר חמור, כאשר לאחר הקיצוצים בתקציבי האברכים לא שולמו המלגות לאברכי הרשת במשך ארבעה חודשים. הנהלת הרשת הודיעה כי תסגור חלק מן הסניפים בשל אי יכולתה לעמוד בהתחייבויות. אולם לאחר שבועיים, הושגה תרומה שאפשרה את המשך קיום הרשת ואף את הגדלת סניפי הרשת.

כ-700 אברכים, כמעט מחצית ממספר האברכים הלומדים ברשת, לא חוו בעיות במשכורתם, זאת בשל הסכם קבוע של "יששכר וזבולון" עם מספר נדיבים אשר התחייבו בסכומי עתק בכל חודש עבור הרשת. אך המשבר אליו נקלעה הרשת לפני כשנתיים איים לחזור שוב בתקופה האחרונה, זאת לאחר שבמשך עשרה חודשים לא קיבלו אברכי הכולל את משכורתם.

הרב דוד שפירא, נכדו ונאמן ביתו של מרן הרב שטיינמן גלה לארה"ב בהוראת סבו כשאליו התלווה הרב אלחנן וייסבורד, השניים שהו בחו"ל שבועות ארוכים וגייסו תרומות עתק. ולפני כשבוע שבו עם בשורה לאברכי הכוללים כי המשכורת של עשרת החודשים האחרונים תשולם במלואה.

כולל פוניבז'

בהגיעי לישיבת פוניבז' ב-11 בבוקר נתקלתי במחזה הנחשב לנדיר ביחס לכוללים השונים. בית המדרש 'אוהל קדושים' מלא מפה לפה רעש השטייגען עצום, אין ולו אברך אחד מחוץ לבית המדרש. בשיחה עם הרב שעיה כהן, אחד האברכים, הוא מספר על הנעשה בכולל: "לא תראה כאן אברך מוציא פלאפון מהכיס לעולם!" קובע כהן בנחרצות. לדבריו: "אין סיגריות, אין קפה ואין פלאפון. יש אווירה של תורה – מדובר באריות של עולם התורה שרבים מהם עוברים לשמש במשרות תורניות בכירות בעולם הישיבות". כדוגמה לדבר הוא מספר כי ראשי ישיבת 'אורחות תורה', 'עטרת שלמה', 'בית מדרש עליון', 'תורה בתפארתה' וישיבות רבות נוספות כולם בוגרי כולל פוניבז'.

תקנה מיוחדת ידועה בכולל פוניבז' אותה תיקן הרב מפוניבז' זצ"ל היא שלא ילמדו בכולל אבא ובן או שווער וחתנו יחד בכולל. הסיבה לדבר, שהמקום לא ייהפך ל'מושב זקנים' וכדי לגרום לחשובי האברכים לעבור לשמש במשרות תורניות בכירות בעולם התורה. כך, הוא מציין את שמותיהם של הגאון רבי פנחס שרייבר זצ"ל והגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל שאולצו לעזוב בשל קירבה משפחתית מדרגה ראשונה בישיבה. אך עזיבתם הביאה רק תועלת לאחר שאלו הקימו קהילות אברכים חשובות.

הקריטריונים לקבלה לכולל פוניבז' הם בעיקר להיות בוגר הישיבה ולהתגורר בבני ברק. בשונה מאברכים הלומדים בכוללים שעל ידי ישיבת 'מיר', בפוניבז' לא נזקקים האברכים לארוחות הישיבה וכל אברך חוזר לביתו בצהריים על מנת לסעוד. אברך שנכנס לכולל יקבל בשלב ראשון 1,100 שקלים, עם הוותק ומספר הילדים משכורתו של האברך תעלה והיא עשויה להגיע עד 1,600 שקלים בחודש.

מעגל הכספים המתגלגלים מדי חודש עבור אברכי כולל פוניבז' הוא כשני מיליון שקל בחודש. עבור כך שוהה נשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן כחצי שנה בחו"ל. לדברי בכיר בישיבה בשנים האחרונות לא היו פיגורים והישיבה לא החסירה ממשכורות האברכים.

מגדל עוז

בעוד הרשתות הגדולות פורחות אך מתקשות לשרוד. קמו להם בשנים האחרונות אברכים נמרצים מלאי ניסיון שפתחו בעצמם כוללים אות הם מחזיקים מדי חודש בחודשו על ידי גיוס תרומות אותו הם מצליחים לשרוד בשל כמות אברכים קטנה באופן יחסי לרשתות הגדולות. אחד מהם הוא הגאון רבי יחזקאל אתרוג, ראש רשת הכוללים 'מגדל עוז'. הרב אתרוג הקים את הרשת לפני כארבע שנים. ברשת לומדים כיום למעלה מ-500 אברכים, לדברי בכירים ברשת היא מתעתדת להרחיב את גודלה ככל שיתאפשר.

בשיחה עם 'כל ישראל' חושף הרב יחזקאל אתרוג את ההוראה הראשונה שקיבל ממרן רה"י הרב שטיינמן: "הראש ישיבה אמר לי, אין כולל למצוינים, הם צריכים כולל לעצמם. תיקח את הכי טובים וצריך לשלם להם הכי טוב". בשונה ממרבית הכוללים הרב אתרוג משלם לאברך כ-2,500 שקל. בנוסף מקבלים אברכי הרשת תוספת מכובדת לקראת החגים. כך לדוגמה, בפסח האחרון קיבל כל אברך מענק בסף 1,500 שקלים ובנוסף תכשיט לאישה. הרב אתרוג מספר כי אין עיקובים במשכורות ובשנתיים האחרונות אברכי הרשת קיבלו בכל חודש את משכורתם בזמן. הרב אתרוג מגלה כי מעגל הכספים אותו הוא צריך לגלגל מדי חודש עומד על סך של מיליון מאתיים שקלים, מתוכם יש 200 אלף דולר תרומות מתורמים קבועים לרשת.

שאלנו את הרב אתרוג על היחס לאברכים הנגוע לטענתם ב'קטנוניות' יתר מצד ראשי הכוללים בכל הקשור לשמירת סדרים. הרב אתרוג: "קיבלתי הוראה מהראש ישיבה לא להקפיד על אברכים ולהיכנס איתם לעימותים קטנוניים, אברך שיגיע בקביעות ב-9:20 אך הוא נחשב לאברך מצוין אני לא אגע בו, כל אברך נדון לגופו. הדף של שמירת הסדרים זה רק על מנת שלא תהיה הפקרות בבית המדרש".

בזמן אלול נכנסו לרשת כ-100 אברכים חדשים. ברשת 'מגדל עוז' מרבית האברכים נמנים על גילאי 22 עד 35, ולא תמצאו בה אברכים מבוגרים, ויש לכך סיבה: "אברך עם 8 ילדים בבית מגיע עם מטען ולרוב לא מחזיקים ראש פנוי רק לדך הגמרא". מסביר הרב אתרוג. על המשכורת הגבוהה באופן יחסית אותה הוא מעניק לאברכים מדי חודש הוא אומר: "אם הייתה אפשרות לתת אלפיים דולר לאברך זה גם לא היה מספיק, אנחנו נעשה הכול ונשלם את המרבית בשביל שאברך יוכל לשבת וללמוד בראש שקט"

נחלת משה

לכולל 'נחלת משה' בבני ברק יש למעלה ‬מ-1,000 אברכים הפזורים בבני ברק, מודיעין עילית, ירושלים, ביתר עלית, עפולה ואופקים. הכולל המרכזי שוכן ברחוב מלצר בבני ברק. 2 סניפים ייחודים לכולל 'נחלת משה' נמצאים בבני ברק. האחד משלב בתוכו עשרות אברכים חוזרים בתשובה אשר השתלבו בעולם החרדי וזוכים להתענג על דף הגמרא מתוך מסגרת חרדית קלאסית. סניף נוסף השוכן ברחוב יהודה הלוי מיועד לאברכים המוגרים "עובדים", חלקם הגדול לובש חולצות כחולות ובאופן נדיר משתלבים האברכים בכולל ששמו יצא למרחוק.

ראש הכוללים הוא הגאון רבי ברוך דב דיסקין, מהל הכולל הוא הרב אברהם רובינשטיין. בשיחה עם בכיר בהנהלת הכולל הוא מספר ל'כל ישראל' כי מיליון ורבע שקל זה הסכום אותו מגייסת הנהלת הכולל בכל חודש עבור משכורות האברכים. אברך ב'נחלת משה' מקבל 1,600 שקלים הכוללים את תקציב הדתות. לדבריו, האברכים מקבלים את המשכורות בזמן ואברכי הרשת לא מרגישים על בשרם את הקשיים בגיוס כספים בפיגורים למיניהם המתרחשים ברשתות מקבילות.

ב'נחלת משה' ניתן לראות ליטאים לצד ספרדים וחסידי סאטמר לצד חסידי ויז'ניץ. לדברי בכיר בכולל "אין צורך בפרוטקציה בשביל להתקבל לכולל, אם הרב דיסקין ראש הכולל יראה על הפנים שלך כי יש התאמה, אתה תתקבל באותו הרגע".

הכולל של גרטלר

"מורשה ודעת". שם שלבטח לא ייאמר לכם כלום, לעומת זאת 'דן גרטלר' הוא שם שמצלצל מוכר לכל אחד מהקוראים. הכוללים של הנגיד ר' דן גרטלר יצא שמם למרחוק, והשאיפה לצד הקשיים להתקבל לכולל הפכו אותו לאחד היוקרתיים והנחשקים בעולם הכוללים. מרכזן של הכוללים הנו בבית הכנסת הגדול ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, ולהערכת אברכים מספר הלומדים הוא למעלה מ-1,000 אברכים.

3,500 שקלים זה בסיס המשכורת לאברך אצל גרטלר. אברך שיתמיד במבחן, משנה ברורה, שמירת סדרים וסדר מוסר יכול להגיע לכ-4,600 שקלים מדי חודש. אברכים שילמדו ביתר המסגרות הכוללות את סדר ג', כולל שישי ומוצ"ש מחזיקים בסיכוי להגיע למשכורת של 6,000 שקלים.

לצד זאת מציינים אברכים כי ישנם הטבות מעולות המוענקות לאברכים מדי חג. כמו כן מקבלים אברכים החזרים על טיפולי שיניים יקרים, מענקים לרגל שמחת בר מצווה ונישואין. בעבר דרישות הרשת מהאברכים היו גבוהות במיוחד לאור המשכורות הגבוהות. עד כדי שהיה מקובל כי אברך שנרדם בסדר היה סופג הערה מראש הכולל. אך הדבר נגדע לאור הוראתו הברורה של מרן הרב שטיינמן למתן את הלחץ על האברכים המתמודדים בלאו הכי עם קשיי פרנסה.

כל אברך מהכולל שמשיא את אחד מילדיו יזכה למענק מיוחד בסך של 5,000 ש"ח, ובנוסף כל אברך כולל שבנו יגיע לגיל בר מצווה יקבל מענק של 1,000 ₪. גם בנושא טיפולי שיניים המהווים לעתים נטל כלכלי כבד על משפחות רבות יש בשורה. מנהלי הכולל החליטו כי כל טיפול או ניתוח שיעבור את תקרת ה-20,000 ש"ח, יזכה להשתתפות של 20% מסך ההוצאות

חזון איש ורשב"י

כולל וותיק המוכר לכל בני ברקי הוא כולל רשב"י בראשו עומד הגאון רבי מאיר צבי ברגמן חבר מועצת גדולי התורה. בכולל רשב"י בדומה לכולל חזון איש המיתולוגי ניתן לראות אברכים מבוגרים רבים כאלה אשר מכהנים במשרות תורניות. בעבר, במשך מספר שנים דאג מרן הרב שך זצ"ל להחזקה הכלכלית של המקום. לפני קרוב ל-50 שנה העביר הרב שך את ניהול הישיבה לידי חתנו, הגרמ"צ ברגמן, ומאז הוא עומד בראשה. כיום פועל במקום כולל האברכים.

למרות שמה, ישיבת רשב"י היא בעלת אופי ליטאי ואין לה זיקה ללימודי קבלה. כדי למנוע טעות באפיון הישיבה היו רבנים, בהם הרב יצחק הוטנר, שיעצו לרב ברגמן לשנות את השם, אולם הוא העדיף לשמור על השם שקבע אביו. מדי שנה בל"ג בעומר נערכת בישיבה הילולה לזכרו של רבי שמעון בר יוחאי הכוללת הדלקת מדורה ושירי ל"ג בעומר.

כולל חזון איש הכולל המיתולוגי הוותיק ביותר הוקם על ידי מרן החזו"א זצ"ל. בכולל לומדים זה לצד זה אברכים צעירים לצד כאלה שהגיעו לגיל זקנה. האברכים מסתפקים במלגה נמוכה יחסית למחייתם, וחלקם אינם עוברים לכהונות תורניות או משרות אחרות לפרנסה. על ספסלי הכולל ניתן למצוא שלושה דורות של לומדים, סב ובניו ונכדיו. לימוד זה בולט בכולל חזון איש, על פי רוחו של מייסדו.

מבחינה היסטורית היו כוללים שפעלו לפני "כולל חזון איש", אולם הוא נחשב לאבטיפוס של מוסד ה'כולל' ביישוב החדש בארץ ישראל. חלק מן הלומדים התפרסמו בהמשך כגדולי הרבנים וראשי הישיבות ביניהם הגרמ"י ליפקוביץ, הגר"ש ברוודה, הגרמ"ש שפירא, הגרמ"צ ברגמן ועוד.
לסיום, ראוי לציין כי ישיבות רבות הקימו כולל עם מספר אברכים מצומצם שיאפשר לבחורי הישיבה הנישאים להשתלב בכולל קודם הגעתם לכוללים הגדולים. דוגמה בולטת לכך היא ישיבת 'אורחות תורה' שהלכה צעד קדימה והקימה כמה סניפי כוללים לבוגרי הישיבה בבני ברק, ירושלים, מודיעין עילית, ביתר עילית, טלז סטון, רכסים, עוצם, כרמיאל, אלעד, הר יונה ובית שמש.

2 תגובות
  1. שכחתם את הכולל הכי מצליח היום
    רשת דורשי ציון שמרכזה בביתר עילית
    אין עוד כוללים כאלה בעולם!

  2. קרוב שלי אברך מהליטאים טוען שמקבל רק 800 ש״ח עבור יום לימודים שלם וחצי מזה על חצי יום.
    איפה האמת?
    נמאס לי לריב איתו.

השארת תגובה