כבאות והצלה מעדכנים, כי לוחמי האש קודחים חור בקורת הגשר כדי להעביר דרכו כבלים, אשר המנוף הגדול יוכל להניף אותו.