עדכון לקריסת הגשר: במקום פועלים 13 צוותי כיבוי לרבות היחידה הארצית המיוחדת ״להבה״. לוחמי האש מנסרים את גדר ההפרדה כדי לאפשר למנוף ענק להרים את הגשר מעל המשאית המחוצה.