צה"ל, באמצעות פיקוד העורף, הזעיק צוות לסיוע באירוע קריסת הגשר. הצוות, בפיקוד מהנדס מיחידת החילוץ הארצית של פקע"ר, החל את עבודתו במקום