קיבלתם צו 'הוצאה לפועל'? • אל תיבהלו, תקראו

הוצאה לפועל: שתי מילים שיכולות להפחיד אם אתם לא יודעים את ההתנהלות הנכונה • כל מה שאתם צריכים לדעת – שלב אחר שלב באדיבות עו"ד יוסף ויצמן, מנהל הקליניקה להוצאה לפועל, הקמפוס החרדי, הקריה האקדמית אונו

עו"ד יוסף ויצמן
עו"ד יוסף ויצמן

אזהרה
קיבלת אזהרה? אם אתה מכיר בחוב וביכולתך לפרוע אותו, עשה זאת תוך 20 יום מקבלת האזהרה, כך תימנע מהוצאות נוספות כמו שכר טרחת עו"ד ועוד.

עיכוב יציאה מהארץ
קיבלת צו יציאה מהארץ? אתה רשאי החייב להגיש בקשה להסרת עיכוב היציאה תמורת בטחונות מתאימים.

עיקולים
עיקלו לך חשבונות/זכויות/נכסים? חשוב שתדע את רשימת המיטלטלין אשר אינם ברי עיקול: מצרכי אוכל, בגדים, מיטות, כלי מיטה, כלי אוכל ומטבח, כלי בית חיוניים, תשמישי קדושה, בנסיבות מסוימות גם כלים המשמשים אותך לפרנסה ובעלי חיים אשר בשימוש נכה.

חקירת יכולת
זומנת לחקירת יכולת? בכדי שלא יראו בך בעל חוב המשתמט מתשלום החוב תצטרך להמציא מסמכים שיעידו על המצב הכלכלי שלך: תלושי משכורת עדכניים, חשבונות חשמל, טלפון, ארנונה, אישור על יתרות כספים בחשבון הבנק, קרנות פנסיה, רשימת חובות, ועוד.

פקודת מאסר
קיבלת אזהרה על פתיחת התיק ולא התייצבת לחקירה? לא הגשת בקשה לצו חיוב בתשלומים? לא הגשת התנגדות לביצוע השטר או פסק הדין? או לא שילמת את מלוא החוב או התשלומים. בחלוף 21 יום ממסירת האזהרה יתכן שתקבל פקודת מאסר. האגרה הכרוכה בכך תתווסף לחוב בתיק.

התנגדות לביצוע שטר
אתה לא חייב את הכסף עבור צ'ק או שטר חוב בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל? תוכל להגיש התנגדות לביצוע שטר בהוצל"פ תוך 20 יום מקבלת האזהרה: תצהיר מפורט עם עובדות ונימוקים. אם ההתנגדות תידחה, יימשכו הליכי ההוצאה לפועל.

התנגדות לביצוע פסק דין
תוכל להגיש בקשה מפורטת עם הטענות והעובדות שמהן ניתן להסיק כי אינך חייב עוד למלא אחר פסק הדין או השטר.

% 3 איחוד תיקים
נפתחו נגדך מספר תיקים? ניתן לאחד אותם ולרכז אותם בתיק הוצאה לפועל אחד. במסגרת תיק האיחוד לא ייכלל חוב מזונות

מוגבל באמצעים
אינך יכול לשלם את החוב במלואו או בשיעורים שנקבעו באזהרה? תוכל להגיש בקשה לתשלום החוב בתשלומים בהתאם ליכולתך. את הבקשה יש להגיש תוך 20 יום ממועד קבלת האזהרה .לא ניתן להגיש בקשה כזו לגבי חוב מזונות.

פסק דין הצהרתי
פסק דין הצהרתי קיים על מנת להגן עליך מפני עיקולים על רכוש של צד ג'. למשל, מצב בו אתה גר אצל ההורים והנושה מעקל את המיטלטלין בדירה. ההורים יכולים לטעון כי המיטלטלין שייכים להם. במצב כזה תוכל להציג מסמכים מתאימים וכך לא יוכל יותר הנושה לבצע עיקול מיטלטלין בביתם.

סכום חוב מזונות
חוב מזונות יהיה צמוד ויכלול ריביות בהתאם לאמור בפסק הדין. כנ"ל לגבי פיגור בתשלום המזונות. אם חוב המזונות הוא עבור הילדים, חובת תשלום המזונות תהיה עליך עד שהם יגיעו לגיל 18, אלא אם נקבע אחרת בפסק הדין.

מאסר בגין חוב מזונות
במידה ותסרב לשלם חוב מזונות, ניתן לאסור אותך עד לתקופה של 21 יום גם ללא חקירת יכולת. זאת לאחר שתישלח אליך אזהרה.

חלוקת חוב המזונות
תוכל להגיש בקשה לחלוקת חוב הפיגורים שצברת בתיק המזונות. אם ראש ההוצאה לפועל השתכנע כי הסכומים אינם הולמים את יכולתך בסמכותו להפנות את הצדדים לבית המשפט על מנת לבקש שינוי בשיעורי התשלום שנקבעו.

קיזוז חוב בהוצאה לפועל
התשלום בתיק הוצאה לפועל הולכים קודם כל על ההוצאות שהיו לזוכה בתיק. אח"כ לכיסוי האגרה ששילם הזוכה לפתיחת התיק אח"כ לכיסוי שכר טרחה א+ב של עורך הדין אח"כ לכיסוי ההוצאות הנוספות שהיו בתיק, כגון צו מאסר, עיקולים ואחסנת רכוש. רק לאחר שיכוסו כל אלו, הסכומים הנותרים ישמשו לכיסוי החוב עצמו

ערעורים בהוצאה לפועל
תוכל לערער בבית-המשפט המחוזי על כל החלטה של ראש ההוצאה לפועל במידה וקיימת בגוף החלטתו רשות ערעור. אם אין, תוכל להגיש ערעור בבית-המשפט המחוזי והוא רשאי לקבל את הערעור, לדחות אותו או לתת החלטה אחרת.

השארת תגובה