"הסנהדרין" מברכים את אלאור עזריה "שחיסל והמית מחבל בן מוות"

רבני בית הדין של "הסנהדרין" דורשים להטיל עונש מוות על המחבלים ושותפי הלחימה, שיחסוך את הדחף של האזרח הבודד ליטול לידיו את עשיית הצדק", ומאחלים לאלור עזריה, לחיילים ולשוטרים ולכל מי שזכו להרוג ולאבד ולהשמיד באוייבינו, שיזכו מאת צור ישראל לשפע ברכה והצלחה בכל דרכיהם

אלאור אזריה
אלאור אזריה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בישיבה השבועית של בית הדין של הסנהדרין החליטו הרבנים לברך את "הלוחם המצטיין" אלאור עזריה, "שזכה לחסל ולהמית מחבל בן מוות, כמצוות התורה על כל הבאים להרגנו, ועל כל אוייב הנלחם בנו".

לדברי הרבנים, "כשמו ובמעשיו הביא אל-אור את האור הא-לוהי בתורת הלחימה היהודית על פי תורת השם".

בית הדין אף דורש מבתי המשפט, מממשלת ישראל ומכנסת ישראל להעמיד משפט צדק בהוצאה להורג של המחבלים ושותפי הלחימה בישראל.

לדברי בית הדין, "עשיית הדין על ידי הרשויות המחויבות לכך על פי הדין והצדק, יחסוך את הדחף של האזרח הבודד ליטול לידיו את עשיית הצדק, אשר הרשויות מתרשלות כיום בתפקידם ופושעות באחריותם לבצעו".

השארת תגובה