שורה של התכנסויות והתוועדויות בביתר עילית לציון ההילולא של בעל המגלה עמוקות זיע"א

במעמד אדמורי"ם ורבנים מצאצאיו • במהלך ההתכנסויות הועלו עובדות וסיפורי הוד מבעל ההילולא • ביוזמת מכון "מגלה עמוקות"

הילולת המגלה עמוקות (1)
הילולת המגלה עמוקות (1)

במסגרת יומא ההילולא של בעל המגלה עמוקות זי"ע בשבת נחמו, התקיימה בביתר עילית שורה של התכנסויות והתוועדויות, בהן הועלו עובדות מבעל ההילולא והגיונות ממורשתו הקדושה, שהותיר אחריו כברכה לדורו ולדורות. האירועים התקיימו ביוזמת מכון "מגלה עמוקות" שמרכזו בביתר עילית. מטרת ההתכנסויות לגרום ניחא לנפשיה בעלמא דקשוט, וגם שמהם יהיה יתד ופינה להאדרת תורתו ולהגדלת שמו של אותו גדול, גאון וקדוש, שהיה כחד מקמאי בדור דעה של מצוקי ארץ לפני כארבע מאות שנה, ושימש כאב"ד ור"מ קראקא.

בעל המגלה עמוקות, רבי נתן נטע שפירא זצ"ל, הותיר אחריו ברכה, תורה עמוקה מני ים, בה היה דורש על כל תג וקוצו של יו"ד, ועל צירופי מילים ומספרם היה בונה בנינים למחשבת חכמת האמת, ומגלה סודות טמירים בקבלה הרמוזים בסתרי אותיות התורה. אם אפילו על ספר תורה שבהיכל, אמרו שתלוי במזל, על אחת כמה וכמה אמורים הדברים על תורתו העמוקה של בעל ההילולא. מאות שנים חלפו מאז הבליחו קרני אור תורתו ברחבי תבל, ועדיין היא נותרה לרבים כעמוקה, ספונה וחתומה. לאחרונה, קם מתוך העדה, איש חיל, שגמר אומר לעשות אזנים לתורתו, ולעטרה בציצים ופרחים, בחידושים וביאורים, ר' ישראל זיידמן , אשר כבר הו"ל לאור כמה קונטרסים נכבדים מתורתו, ולקראת ההילולא דהשתא, הלך מחיל אל חיל, והוציא לפועל שורת כינוסי הילולא, בתמיכתו של מכון "מגלה עמוקות" שבראשותו.

בגולת כותרת ההתוועדויות, נערכה ההתכנסות המרכזית בליל שישי בבית המדרש בני יששכר דינוב בשכונת הגפן, בראשות אדמורי"ם, רבנים ומשפיעים, אשר חלקם הגדול נמנה על צאצאיו של אותו גאון וקדוש בעל הילולא.

הרב ישראל זיידמן, נשא דברי פתיחה בהם השמיע את דבר המכון, ובמשך שעה ארוכה העלה הגיגים והגיונות מתורתו של בעל ההילולא, ושקיל וטרי בהם כיד ד' הטובה עליו. בסיום, סיפר על סיורו במעון קדשו של בעל המגלה עמוקות בקראקא, ואשר למרבה הפלא אף גויי המקום רוחשים כבוד רב לבית הגדול והקדוש הזה, ובמסגרת כך, אף משאירים מנורת תמיד באדן אחד האשנבים, שם על פי המסורת היתה עששית דלוקה בלילות, לאורה עסק המגלה עמוקות בחכמת האמת.

רבי חיים שרגא שטרן רב ביהמ"ד ראפשיץ, מנכדי בעל ההילולא, השמיע דברים על מעלת הילולת הצדיקים, והעלה עובדות מתקופת הנהגתו בקרקא עיר ואם בישראל של בעל המגלה עמוקות זי"ע.

האדמו"ר מדינוב, מנכדי בעל ההילולא, השמיע קווים לתורתו של בעל ההילולא שמאז ועד הנה, למרות האור הגדול הגנוז בגוויה, היא נותרה כחתומה וכמונחת בקרן זווית, יען כי צריכים להתייגע טובא על הבנתה, ועל תילי התילים של החידושים שטמונים בה, והרב זיידמן שליט"א, פועל לש"ש להאדיר תורה זו, ולהביאה לקהל עם ד', בבחינת "שימה בפיהם".

רבי ראובן שלמה שפירא, מחשובי הת"ח בביתר, שהוא דור י"ג לבעל ההילולא, בן אחר בן, העלה במשך שעה ארוכה צרור מאלף של עובדות מרב האי גאון וקדוש, אשר נשתמרו במשפחתו. בין השאר סיפר אפיזודה על כח זכרונו הפנומנלי: בהיותו כבן י"ג שנה, ושמו כבר יצא כעילוי מופלג, השתדך לבתו של גביר ופרנס העיירה. בתקופת אירוסיו לקחו חותנו במרכבתו. מושל המחוז פגש בהם, ושאל לחותנו, מיהו הבחור הצעיר והקטן שאתך? נדהם המושל ותהה: "הזהו העילוי הגדול שאומרים שזכית בו?! מה יכולותיו בכלל?!". החותן הגביר הציע למושל שיקח ספר עב-כרס בשפה שאין החתן שולט בו "הקרא לפניו, ותראה שהוא יחזור חוזר על כך מילה במילה". הלה נענה לאתגר, והחל מקריא קטע מספר בלשון לעז. הגוי דיקלם, והחתן הצעיר, עצם עיניו והשעין ראשו על היד. המושל הביט בו, ושאל לחותנו "מה? הוא ישן?". החותן הגיב "לא, זה בסדר… אתה יכול להמשיך…". והנה כשהתבקש לחזור על הטקסט, חזר החתן העילוי על הדברים מילה במילה, והנה בדיוק באותה נקודה, בה שאל המושל בשפתו "מה? הוא ישן?" חזר על זה בעל המגלה עמוקות לתומו, מבלי שידע את משמעות המילים.

הרב אליהו נאה, מראשי מכון תורני 'פומבדיתא', ומנכדי בעל ההילולא זי"ע, ציין על כמה מקומות בתורת בעל ההילולא, שאינם נהירים לבני-זמננו, וכמה יש לברך על ייסוד המכון, שע"פ המקווה יורה נבוכים ויאיר עיני הלומדים.

עוד השתתפו: האדמו"ר מסטאניסלאב, רבימשה שמעון הורביץ רב ביהמ"ד קדושת פנחס דחסידי בוסטון, רבי ישעי' שוורץ שליט"א דיין "זכרון אפרים"; בין הפרקים, הנעים הרב זיידמן, שהוא גם מטיב-נגן, בצלילי כינור נעים, במבחר נעימות רגש מהיכל החסידות.

גם במהלך השבת, שבת נחמו, יום ההילולא עצמו, התקיימה בבתי המדרש ברחבי ביתר עילית שרשרת של התוועדויות ומסיבות מרעים, ביוזמתו ובתמיכתו של המכון, וזאת, כאמור, מתוך מטרת קודש, שידע דור אחרון פעולתו ותורתו של צדיק, כאשר בכך נחשף גם הדור הצעיר לדמותו ולמורשתו העמוקה שהותיר לדורות.

בבית המדרש שער התפילה דחסידי סטאניסלב, התקיימה אחר תפילת צפרא דשבתא קידושא רבה והתוועדות חסידית בראשות האדמו"ר מסטאניסלב. ההתוועדות נמשכה שעה ארוכה, ובמהלכה השמיע דברים הרב ישראל זיידמן ממשנתו ומאורחותיו של בעל ההילולא.

תגובה אחת
  1. למה לא מביאים הקלטה/סרטון מהנגינה בכינור?!

השארת תגובה