שואל ומשיב: עו"ד נועם קוריס משיב לשאלות הגולשים

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: קניתי חבילת נופש בצפון וכעבור זמן קצר נאלצתי לבטל את הנסיעה, האם מגיע לי החזר? האם עלי לשלם דמי ביטול?

תשובה: תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 קובעות, כי צרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עריכתה וככל שנותרו עוד 14 ימים עד למועד בו היא אמורה להתחיל, ככל ולפחות חלק מחבילת הנופש אמורה להתבצע בישראל.

שאלה: הפניתי את משרד הנסיעות למדור המשפטי בעיתון ולתקנות ביטול העסקה, והם טענו שההסכם עליו החתימו אותי קובע שאיני יכול לבטל את רכישת הנופש, ואם אבטל עלי לשלם סך של 40% כדמי ביטול, האם משרד הנסיעות יכול לעשות זאת?

תשובה: תקנות הגנת הצרכן, כמו גם רבים מחוקי העבודה בישראל, הינן תקנות שלא ניתן להתנות עליהן בחוזה או בהסכמה, כך שאפילו אם חתמנו על ויתור על זכות צרכנית שלנו שקבועה בחוק או בתקנות, לא יהיה לכך תוקף והסעיף בהסכם עליו החתים משרד הנסיעות יהא בטל ומבוטל.

שאלה: משרד הנסיעות ממשיך להתעקש ובסופו של דבר מדובר רק בכמה מאות שקלים שלא בטוח שכדאי לריב עליהם בבית המשפט, מה עושים?

תשובה: חוק תובענות ייצוגיות נועד בין היתר לפתור את הבעיה של חוסר הכדאיות הכלכלית של צרכנים לעמוד על זכויותיהם כאשר מדובר בסכומים קטנים יחסית, ומנגד את האינטרס הגדול של העסק לנצל את חוסר הכדאיות הכלכלית של הבאת מקרה בודד לבית המשפט, לכן במקרה המתואר ייתכן שיש מקום לבירור העוולות של משרד הנסיעות במסגרת תביעה ייצוגית, אז יכול הצרכן שהגיש את התביעה הייצוגית לקבל תגמול נאה בעבור טרחתו בהבאת העוולה, לבירור בפני בית המשפט.

 

השארת תגובה