מסיבת סיום משולשת התקיימה בביכנ"ס קהילות יעקב בודאפעסט בעיר ביתר עילית

צילום אלי דויטש
צילום אלי דויטש
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בליל שישי שעבר התקיימה בביכנ"ס קהילות יעקב בודאפעסט בעיר ביתר עילית מסיבת סיום משולשת על מסכת בבא בתרא הנלמד בערב וגם לפני הצהרים בכולל זכרון יונה – אחוות התורה וסיום משנה ברורה ח"ב לסדר דרשו והתחלת הלימוד ח"ג הלכות שבת וסיום שער הבטחון מחובת הלבבות והתחלת הלימוד שער הבטחון פעם השלישית שנלמד כל בוקר כרבע שעה ואחר השיעור פוצחים הלומדים בריקוד על שזוכים ללמוד שער "הביטחון".

הסעודת מצווה התקיימה ברוב פאר והדר והשתתפו בה לומדי הכולל לפנה"צ ולומדי השיעורים את המזרח פיארו רבני העיר אשר כולם שיבחו בתוך דרשותיהם את סדרי הלימוד הנלמד בטוטו"ד ע"י רב הקהילה גאב"ד בודאפעסט ובמיוחד לימוד שער הבטחון שיש לו חשיבות מיוחדת ודורינו הזקוק לזה.

בסוף הסעודת מצווה יצאו כל הלומדים בריקוד של מצוה בשמחה רבה להודות להשי"ת ששם חלקינו מיושבי ביהמ"ד.

השארת תגובה