הטיפ המשפטי. מאת עו"ד נועם קוריס

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: קיבלתי מכתב מעורך דין בגין חוב לחברת הסלולר, עורך הדין התריע שינקוט נגדי הליכי הוצאה לפועל ואיני מבין בדיוק על מה החוב?

תשובה: בהתאם לתיקון משנת 2016 לחוק הגנת הצרכן המוכר גם כחוק איקיוטק, נקבע כי הרשות להגנת הצרכן תהיה רשאית להטיל עיצומים כספיים של עד 22 אלף ש"ח על עוסק שהוא חברה, או 7,000 ₪ על עוסק שהוא יחיד, אם לא שלח לצרכן הודעת חוב או תיעוד המאשר את קיומה של העסקה.

במילים אחרות, זכותו של צרכן לדרוש ולקבל פירוט ברור של החוב לחברת הסלולר ואת מסמכי העסקה, למשל חוזה ההתקשרות ודרך עריכת החשבונות בחברת הסלולר, בעניין חובו של הצרכן לחברת הסלולר אסור בהתאם לתיקון החוק להעביר את הטיפול בחוב לגבייה משפטית באמצעות עורך דין, ככל ולא שלחה קודם לכן דרישת חוב מפורטת.

שאלה: האם חובה לערוך צוואה? מה קורה עם הירושה במידה ולא נערכת צוואה?

תשובה: עריכת צוואה הינה זכות ולא חובה, צוואה יש לערוך בהתאם לתנאים שונים הנקובים בחוק הירושה ומוטב כמובן להסתייע בעורך דין בנושא, לצורך הוודאות ברצון המוריש אכן יתממש. במידה ולא נערכת צוואה קיימת חלוקת ירושה לפי דין, כך שרכושו של המוריש מתחלק בצורה שרירותית בין היורשים המוכרים לפי חוק הירושה האזרחי, ולפי מפתח החלוקה בין יורשים אלו, הקבוע בחוק הירושה.

השארת תגובה